Prasarana Sudah Pun Mengalami Kerugian Besar Setiap Tahun Tanpa Beban Hutang Baru Dari MRT

Projek MRT yang berharga lebih RM100 bilion ini, seperti yang diketahui umum, akan ditanggung sepenuhnya oleh rakyat melalui penerbitan hutang baru oleh sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Persekutuan yang dinamakan DanaInfra Nasional Berhad (DanaInfra).

Pada 26 Oktober 2015, DanaInfra mengesahkan ia akan memulakan program pembiayaan bersepadu sehingga RM50 bilion untuk membiayai MRT1 (Sungai Buloh-Kajang) dan MRT2 (Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya). Setakat Oktober 2015, DanaInfra telah pun berhutang sebanyak RM17.6 bilion untuk membiayai pembinaan MRT1.

Download (PDF, 7KB)

 

Kenyataan rasmi DanaInfra itu mengesahkan bahawa kos keseluruhan MRT sepanjang 150 km adalah melebihi RM100 bilion memandangkan pembiayaan bagi MRT1 dan MRT2 pun sudah dijangka mencecah RM50 bilion.

Sebab itu saya tidak mahu melayan lagi cubaan oleh hantu-hantu tidak bernama yang dibayar oleh Umno/Barisan Nasional untuk mengelirukan rakyat sedangkan bukti yang ada sudah kukuh bahawa kos keseluruhan MRT melebihi RM100 bilion.

Apa yang lebih membimbangkan rakyat ialah bagaimana kos pembinaan ini akan ditanggung oleh rakyat di kemudian hari. Berapa banyak kenaikan cukai GST, pemotongan peruntukan, biasiswa yang dihapuskan dan caj kesihatan yang terpaksa ditanggung rakyat untuk membayar kos pembinaan MRT yang diwariskan oleh Dato’ Ser Najib Tun Razak kepada generasi akan datang?

Setelah siap, projek MRT akan dipindahkan kepada Prasarana Malaysia Berhad untuk diambilalih sebagai operator. Besar kemungkinan, pemindahan itu melibatkan keseluruhan pindahmilik operasi, aset dan hutang yang diambil oleh projek MRT (melalui DanaInfra dan MRT Corp) untuk menyiapkan sistem MRT.

Oleh yang demikian, saya sertakan satu ringkasan keputusan kewangan Prasarana Malaysia Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 dan 31 Disember 2015. Maklumat kewangan ini diambil dari sumber yang sah iaitu penyata kewangan yang diaudit dan difailkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta kenyataan rasmi Ratings Agency Malaysia (RAM) berkenaan kedudukan dan prestasi kewangan Prasarana Malaysia Berhad bagi tahun-tahun kewangan yang dirujuk.

Download (PDF, 34KB)

Download (PDF, 184KB)

Download (PDF, 183KB)

Download (PDF, 184KB)

Beberapa maklumat kewangan penting dari prestasi kewangan Prasarana Malaysia Berhad adalah seperti berikut:

1. Bagi tahun 2014 dan 2015, kos operasinya melebihi kutipan tiket dan hasil yang lain iaitu kos lebih tinggi dari hasil sebanyak 30% (2015) dan 13% (2014). Ini bermakna, operasi Prasarana sedia ada memang mengalami kerugian setiap tahun

2. Bayaran faedah atas hutang mencecah sehingga RM551 juta bagi tahun 2015 dan dijangka terus meningkat

3. Jumlah hutang sedia ada Prasarana Malaysia Berhad telah mencecah RM18 bilion bagi tahun 2015. Ini dijangka terus meningkat dalam tahun 2016 kerana Prasarana Malaysia Berhad terus menerbitkan hutang untuk menampung kosnya. Dalam tahun 2013 hingga 2016, pertambahan hutang dianggarkan mencecah RM10 bilion

4. Kerajaan terpaksa menyuntik dana rakyat dari semasa ke semasa, sama ada melalui suntikan dana baru RM2.2 bilion (2013) atau memaafkan hutang sedia ada sebanyak RM475 juta (2015)

Dengan kedudukan kewangan Prasarana Malaysia Berhad yang sedia ada seperti ini, sudah tentu pengambilalihan operasi dan hutang MRT akan menyebabkan kedudukannya semakin parah. Ada kemungkinan menjelang tahun 2022, hutang Prasarana Malaysia Berhad akan mencecah RM70 bilion pada anggaran kasar dan melibatkan bayaran faedah sebanyak RM2 bilion setahun.

Kesemua ini akan ditanggung oleh rakyat, baik sama ada melalui kenaikan GST, tambang yang mahal atau potongan peruntukan untuk perkhidmatan rakyat.

Saya akan tunjukkan perkiraan kos operasi MRT dalam sidang media yang seterusnya.


RAFIZI RAMLI
AHLI PARLIMEN PANDAN
NAIB PRESIDEN KEADILAN

2 thoughts on “Prasarana Sudah Pun Mengalami Kerugian Besar Setiap Tahun Tanpa Beban Hutang Baru Dari MRT”

  1. Proceed wth yr great job RR. Expose the truth & don’t be swayed by those stupid assessments by Dumno cybertroopers. They are jst useless brats wth no brain, only to feed the false information to confuse the rakyat. Gd job & do carry on

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.