Peluang Kerjaya Di Pusat Khidmat Parlimen Pandan

Pusat Khidmat Parlimen Pandan mengalu-alukan permohonan untuk 2 kekosongan seperti berikut yang perlu diisi segera:

Kekosongan 1 – Jawatan:

Pegawai Pusat Khidmat

Tugasan:

1) Mengendalikan aduan harian di Pusat Khidmat Parlimen dengan bertemu penduduk di Pusat Khidmat, termasuk merekodkan aduan dan membuat semakan awal untuk dipertimbangkan Ahli Parlimen, mengambil tindakan dan memfailkan aduan/tindakan mengikut arahan Ahli Parlimen

2) Berhubung dengan jabatan kerajaan, swasta, persatuan orang ramai, NGO dan segala urusan rasmi dan tidak rasmi mengikut kesesuaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aduan penduduk

3) Menyusun dan merekod program yang melibatkan Ahli Parlimen mengikut jemputan orang ramai dan yang disusun oleh Pusat Khidmat

4) Mengatur program-program dan menguruskan koordinasi dengan ahli parti dan petugas/pembantu lain bagi program anjuran Pusat Khidmat

5) Mewakili Ahli Parlimen ke majlis setempat, mesyuarat rasmi Kerajaan dan melawat aduan dan lain-lain bersama-sama wakil Ahli Parlimen yang lain

6) Menyediakan laporan dan dokumen yang sempurna untuk dihantar kepada Pejabat Daerah bagi tuntutan perbelanjaan bagi program dan belanja Pusat Khidmat mengikut peruntukan Kerajaan Negeri yang dibenarkan

7) Membayar semua tanggungan dan perbelanjaan Pusat Khidmat dan memastikan semua rekod bayaran (voucher bayaran, cek dan lain-lain) berada dalam keadaan yang tepat dan diluluskan

8) Merekodkan semua perbelanjaan dan penerimaan wang ke dalam akaun Pusat Khidmat secara lengkap dan teratur di dalam Rekod Kira-kira Pusat Khidmat

9) Menyediakan Laporan Kewangan Bulanan untuk dibentangkan dan diluluskan oleh Ahli Parlimen

Maklumat lanjut tugasan, KPI dan penilaian adalah seperti dokumen yang dilampirkan di bawah:

Download (PDF, 169KB)

Syarat permohonan

i. Mempunyai ijazah sarjana muda dalam apa-apa bidang. Graduan yang baru tamat pengajian turut digalakkan memohon

ii. Mesti mempunyai kenderaan sendiri

iii. Gaji bulanan adalah sebanyak RM2,500 sebulan dan dibayar caruman KWSP

iv. Kemahiran khusus yang diperlukan ialah kemahiran merangka surat menyurat dengan jabatan-jabatan kerajaan/swasta/NGO, kemahiran merancang dan melaksanakan program, kemahiran perakauan mudah untuk mengendalikan hal ehwal kira-kira Pusat Khidmat, kemahiran menyelesaikan masalah penduduk dari mengambil aduan hinggalah kepada melaksanakan tindakan

v. Sila hantar CV ke email [email protected] selewat-lewatnya 14 Julai 2014

vi. Calon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk temuduga. Calon yang disenarai pendek selepas temuduga akan dipanggil ke Pusat Khidmat untuk ujian ringkas

vii. Calon yang boleh memulakan kerja secepat mungkin bermula 1 Ogos 2014 akan diberikan keutamaan

 

Kekosongan 2 – Jawatan:

Pembantu Pegawai Pusat Khidmat

Tugasan:

1) Mengendalikan aduan harian di Pusat Khidmat Parlimen dengan bertemu penduduk di Pusat Khidmat, termasuk merekodkan aduan dan membuat semakan awal untuk dipertimbangkan Ahli Parlimen, mengambil tindakan dan memfailkan aduan/tindakan mengikut arahan Ahli Parlimen

2) Berhubung dengan jabatan kerajaan, swasta, persatuan orang ramai, NGO dan segala urusan rasmi dan tidak rasmi mengikut kesesuaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aduan penduduk

3) Menyusun dan merekod program yang melibatkan Ahli Parlimen mengikut jemputan orang ramai dan yang disusun oleh Pusat Khidmat

4) Mengatur program-program dan menguruskan koordinasi dengan ahli parti dan petugas/pembantu lain bagi program anjuran Pusat Khidmat

5) Mewakili Ahli Parlimen ke majlis setempat, mesyuarat rasmi Kerajaan dan melawat aduan dan lain-lain bersama-sama wakil Ahli Parlimen yang lain

Maklumat lanjut tugasan, KPI dan penilaian adalah seperti dokumen yang dilampirkan di bawah:

Download (PDF, 160KB)

Syarat permohonan

i. Mempunyai diploma dalam apa-apa bidang. Pemegang diploma yang baru tamat pengajian turut digalakkan memohon

ii. Mesti mempunyai kenderaan sendiri

iii. Gaji bulanan adalah sebanyak RM1,500 sebulan

iv. Kemahiran khusus yang diperlukan ialah kemahiran merangka surat menyurat dengan jabatan-jabatan kerajaan/swasta/NGO, kemahiran merancang dan melaksanakan program, kemahiran menyelesaikan masalah penduduk dari mengambil aduan hinggalah kepada melaksanakan tindakan

v. Sila hantar CV ke email [email protected] selewat-lewatnya 14 Julai 2014

vi. Calon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk temuduga. Calon yang disenarai pendek selepas temuduga akan dipanggil ke Pusat Khidmat untuk ujian ringkas

vii. Calon yang boleh memulakan kerja secepat mungkin bermula 1 Ogos 2014 akan diberikan keutamaan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.