Soal Jawab PTPTN: Kita Mampu Hapuskan PTPTN

Berapakah sebenarnya hutang PTPTN yang perlu ditanggung oleh kerajaan sekiranya pinjaman PTPTN dihapuskan?

Hutangnya adalah RM24.7 bilion. Ini adalah pinjaman yang telah dikeluarkan oleh peminjam-peminjam sehingga kini.

Angka RM43 bilion yang disebut-sebut BN itu adalah jumlah keseluruhan pinjaman yang telah diluluskan. Sebahagian besarnya belum dibayar, ada juga yang membatalkan pinjaman di tengah jalan dan pelbagai perkara lain.

PTPTN tidak meminjam wang dari institusi kewangan berdasarkan pinjaman yang diluluskan. Ia meminjam mengikut keperluan mengeluarkan pinjaman kepada pelajar seperti yang dituntut pelajar.

Oleh itu, jumlah yang perlu ditanggung kerajaan untuk menghapuskan hutang PTPTN ialah RM24.7 bilion, iaitu separuh dari angka RM43 bilion yang disebut-sebut Perdana Menteri.

 

Bagaimana KEADILAN mahu membayar jumlah RM24.7 bilion ini?

Seperti juga pinjaman rumah yang kita buat, ia melibatkan tempoh masa pembayaran yang panjang. Jumlah RM24.7 bilion ini bukanlah perlu dibayar serta-merta apabila KEADILAN memansuhkan hutang PTPTN.

Jumlah ini akan dibayar mengikut tempoh masa 10 hingga 20 tahun di masa akan datang, seperti mana pinjaman-pinjaman lain yang dibuat kerajaan kini.

Jumlah yang perlu dibayar setiap tahun adalah antara RM2 bilion hingga RM2.5 bilion mengikut anggaran KEADILAN.

Ada banyak cara kerajaan boleh membayar jumlah ini.

Contohnya, kerajaan boleh merangka satu akta yang mensyaratkan mengikut undang-undang bahawa peratusan tertentu dari hasil minyak perlu dimasukkan ke dalam tabung pelaburan pendidikan. Dana ini tidak boleh diganggu dan hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Setiap tahun, sejumlah RM2 bilion boleh diambil dari dana ini untuk membayar tanggungan hutang PTPTN yang diambil alih oleh kerajaan. Jika ini dibuat, dalam tempoh 10 hingga 15 tahun, kita berjaya menghapuskan hutang PTPTN.

Jika kerajaan tidak mahu menyentuh hasil minyak, kerajaan juga ada pilihan untuk melakukan kaedah pembiayaan semula (atau refinancing). Kerajaan boleh menerbitkan bon baru berjumlah RM2 bilion setiap tahun yang akan dibayar dalam tempoh yang lebih panjang, misalnya 20 tahun. Hasil dari bon ini boleh digunakan untuk membayar hutang PTPTN yang diambil alih.

Sebenarnya, pelbagai cara boleh dilakukan untuk menanggung kos menghapuskan hutang PTPTN ini. Malah, jika kerajaan berjimat dan menghentikan ketirisan perbelanjaan yang melebihi RM28 bilion setiap tahun, jumlah RM2 bilion yang perlu dibayar adalah terlalu sedikit.

 

Bagaimana pula dengan mereka yang telah membayar sebahagian hutang mereka?

Setakat akhir tahun 2011, dianggarkan RM2.8 bilion telah dibayar kembali oleh 651,000 peminjam sejak PTPTN diperkenalkan.

Sebahagian besar peminjam masih belum melunaskan hutang. Prestasi pembayaran balik juga berbeza-beza mengikut peminjam. Ada yang membayar dengan berterusan setiap bulan mengikut kadar yang ditetapkan. Ada yang membayar lebih rendah. Ada juga yang langsung tidak membayar.

Pun begitu, kutipan RM2.8 bilion bermakna secara puratanya 10% dari jumlah pinjaman yang diambil telah dibayar balik.

Ada pelbagai mekanisme yang boleh dipertimbangkan untuk memastikan kebajikan dan keadilan kepada peminjam yang telah membayar hutang mereka.

Contohnya, kadar purata 10% boleh digunakan sebagai kadar minima pembayaran rebat dan ditambah dengan peratusan rebat yang berkadar terus dengan jumlah pembayaran seseorang individu, seperti berikut:

Maslan Ali meminjam RM18,000 dari PTPTN. Setakat ini beliau hanya membayar RM680 kepada PTPTN.

Munir Ali meminjam RM20,000 dari PTPTN. Beliau telah membayar RM2,500 kepada PTPTN.

Mohamad Ali meminjam RM20,000 dari PTPTN dan membayar RM4,800 setakat ini.

Kadar 10% pembayaran (iaitu kadar purata pembayaran) diambil kira sebagai kadar minima menentukan rebat yang dipulangkan kepada peminjam.

Maslan Ali hanya membayar 4% pinjamannya iaitu dibawah kadar purata nasional. Beliau tidak layak mendapat apa-apa pembayaran rebat.

Munir Ali membayar 12.5%. Beliau layak menerima rebat. Jika kadar pembayaran rebat ditetapkan sebagai berkadar terus dengan jumlah pembayaran, maka Munir Ali mendapat (12.5% X RM2,500 = RM312.50) sebagai rebat prestasi pembayaran PTPTN.

Begitu juga dengan Mohamad Ali yang bakal mendapat rebat sebanyak (24% X RM4,800 = RM1,152).

Banyak lagi mekanisme yang boleh diputuskan untuk menjamin kebajikan dan keadilan kepada peminjam yang membayar kepada PTPTN.

Jika kaedah pembayaran rebat seperti di atas digunapakai, maka tanggungan kerajaan untuk membayar rebat tidaklah setinggi seperti yang diwar-warkan. Jika kadar 10% adalah kadar purata pembayaran rebat, maka jumlah wang yang perlu diperuntukkan untuk membayar rebat kepada peminjam yang telah membayar adalah (10% X RM2.8 bilion = RM280 juta) sahaja.

Setelah kita hapuskan PTPTN, bagaimana kita akan membiayai yuran pengajian dan kos pendidikan tinggi rakyat selepas itu?

Masalah pembiayaan pendidikan tinggi rakyat yang meruncing bermula apabila Dato’ Seri Najib Tun Razak sebagai Menteri Pendidikan memperkenalkan beberapa akta baru dalam tahun 1996 seperti Akta Pendidikan dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996.

Pengenalan akta-akta ini menandakan bermulanya era bila mana tanggungjawab menyediakan tempat dan peluang pendidikan tinggi diserahkan kepada pihak swasta. Tindakan ini telah ditentang pimpinan siswa ketika itu atas kebimbangan ia samalah dengan memperniagakan sektor pendidikan tinggi.

PTPTN kemudiannya ditubuhkan dalam tahun 1997 yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada belanja pendidikan tinggi yang mula melambung dengan penglibatan besar-besaran pihak swasta melalui IPTS.

Oleh kerana kerajaan tidak menyediakan tempat yang mencukupi untuk lepasan sekolah yang layak memasuki universiti, ratusan ribu rakyat pelbagai kaum terpaksa mendaftar ke IPTS yang yurannya lebih mahal.

Oleh itu, kita kena kembali kepada zaman sebelum 1996 iaitu tempat dan peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada lepasan sekolah disediakan oleh kerajaan. Kos dan yurannya lebih rendah kerana tiada unsur “keuntungan” berbanding IPTS. Bila ini berlaku, peranan IPTS akan kembali kepada menyediakan peluang khas yang tidak dapat disediakan oleh IPTA seperti kursus-kursus khas, pengajian baru dan lain-lain.

Sejak tahun 2005, jumlah kemasukan pelajar ke IPTS telah mengatasi IPTA dan jurang ini semakin melebar saban tahun. Contohnya, dalam tahun 2005 nisbah kemasukan pelajar di IPTA:IPTS adalah 310,000 (IPTA) berbanding 337,000 (IPTS). Jurang ini telah meningkat menjadi 372,000 (IPTA) berbanding 466,000 (IPTS) menjelang 2010, mengikut unjuran yang dibuat Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri.

Lambakan IPTS dan pergantungan kepada IPTS untuk menyediakan kemudahan pendidikan tinggi menyebabkan bebanan hutang PTPTN juga melambung, kerana yuran IPTS yang lebih mahal dan jumlah pemohon dari IPTS yang naik mendadak.

Jika ini berterusan, kerajaan di masa hadapan tidak mampu menanggung kos pendidikan tinggi.

Sebab itu, langkah pertama adalah mengembalikan peranan kerajaan dalam menyediakan tempat dan peluang melanjutkan pelajaran tinggi seperti sebelum 1996.

KEADILAN percaya jika 10 IPTA baru dibina dalam masa 10 tahun akan datang, 100,000 tempat baru di IPTA dapat disediakan. Ini akan mengurangkan pergantungan kepada IPTS dalam menempatkan pelajar lepasan SPM.

Pembiayaan pelajar di IPTA dibuat melalui 3 cara. Pertama, yurannya memang lebih murah kerana tiada unsur keuntungan tidak seperti IPTS. Kedua, jaminan KEADILAN bahawa melalui konsep pendidikan percuma, yuran dan kemudahan tempat tinggal disediakan kepada pelajar lalu mereka tidak perlu meminjam bagi kedua-dua tujuan ini. Ketiga, subsidi makanan dan lain-lain akan memastikan kos makan dan sara hidup pelajar di kampus tidak tinggi, lalu tidak memerlukan pembiayaan yang tinggi.

Berdasarkan yuran IPTA, subsidi kerajaan dan pembiayaan PTPTN sedia ada, kos purata untuk kursus sarjana muda bagi seorang pelajar setiap tahun adalah RM25,000.

Maka, kiraan awal kos pembiayaan yang perlu ditanggung:

Kos tambahan menyediakan pendidikan percuma bagi 100,000 tempat baru di 10 IPTA baru:

RM25,000 X 100,000 = RM2.5 bilion setiap tahun

Kos tambahan memastikan pendidikan percuma bagi 372,000 pelajar sedia ada di IPTA:

 RM5,000 (pinjaman PTPTN biasa yang diberikan kepada pelajar IPTA) X 372,000 = RM1.86 bilion setiap tahun

Kos pembiayaan baki pelajar di IPTS (anggaran berdasarkan pengurangan 30% tempat di IPTS dan hanya 35% dari pelajar IPTS mengambil PTPTN, berdasarkan rekod semasa):

RM25,000 (pinjaman PTPTN biasa yang diberikan kepada pelajar IPTS) X 60,000 = RM1.5 bilion setiap tahun

Maka, jumlah pembiayaan pendidikan tinggi di bawah rancangan yang dipertimbangkan KEADILAN adalah (RM2.5 b + RM1.86 b + RM1.5 B) RM5.86 bilion setiap tahun.

Dalam tahun 2010, PTPTN meluluskan RM6.1 bilion pinjaman kepada peminjam.

Ini bermakna, jumlah yang ditanggung kerajaan kini lebih tinggi berbanding dengan jumlah pembiayaan sekiranya pendidikan percuma diperkenalkan melalui pengwujudan 10 IPTA baru bagi menyediakan 100,000 tempat baru seperti yang dicadangkan KEADILAN.

Walaupun PTPTN dihapuskan, dana pinjaman kepada pelajar yang masih mahu meneruskan pelajaran di IPTS tetap disediakan tetapi jumlah ini lebih kecil berbanding tanggungan RM6 bilion setiap tahun sedia ada.

Tambahan pula, lebih ramai pelajar yang akan menikmati kemudahan pendidikan percuma kerana tempat-tempat di IPTA adalah mencukupi dan keperluan menyediakan pinjaman pelajaran kepada pelajar-pelajar akan berkurangan dengan mendadak.

Semua ini bakal dibiayai dengan kos yang tidak banyak berbeza dengan kos yang dibelanjakan sekarang. Bezanya, wang akan dilaburkan di dalam IPTA baru untuk menyediakan lebih banyak tempat bagi pendidikan tinggi percuma, bukannya disalurkan ke pelbagai IPTS seperti sedia ada.

Soal Jawab PTPTN – sila download PDF untuk risalah Soal Jawab

Rundingcara PTPTN 10 April 2012 – download slide untuk memahami angka-angka

161 thoughts on “Soal Jawab PTPTN: Kita Mampu Hapuskan PTPTN”

 1. Ada fakta yang sahih, siap ada bahan rujukan dari PTPTN sendiri skali tu. Macam ni la yang kita mahu, beri cadangan bukan setakat cadang, siap ada mekanisma dan penyelesaian sekali.

  Mohon tunjuk ajar encik rafizi ramli..saya kagumi anda!

  1. Sekarang kita dah jadi kerajaan. Harap En. Rafizi dapat melaksanakannya sekarang. Jangan lagi biarkan Najib troll kerajaan sekarang sebab kita memang terbukti boleh laksanakannya. Buktikan kepada mereka, kita mampu hapuskan PTPTN!

 2. Salam.sekiranya rancangan ini dijalankan oleh Keadilan,bagaimana dengan duit sara diri pelajar?adakah duit sara diri akan diberi percuma kepada setiap pelajar.sebagai contoh,saya pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik di IPTA tempatan.setiap semesta saya menerima RM3500 daripada PTPTN.sekiranya ditolak dari yuran pembelajaran,setiap pelajar memperoleh hampir RM2500 sebagai duit poket.kebanyakkan masalah yang dialami oleh pelajar IPTA/IPTS adalah bagaimana untuk menanggung kos sara diri sepanjang pengajian.jadi adakah duit poket sebanyak RM2500 ini turut diberi percuma kepada pelajar?atau keluarga sendiri akan menanggung duit sara diri pelajar?

  1. ha…waalaikumussalam…hendak seribu daya tak hendak seribu dalih…as if u were lazy to find some money,dun further study…set dalam kepala hotak,dalam dunia,tiada yg free…sry to say,y u all let ur mind confining just like that? i cant imagine if more people like u..its not very difficult to answer that question..u want to further,u need to find ways to obtain some money..its not for others,it is for yourself…if u want,u should work hard for it…its just enough for them to abolished PTPTN i think but its ur effort now to find ur own pocket money…=,=

   1. It’s ironic to say “dalam dunia tiada yang free” but at the same time you were asking for so called free education.

    PTPTN is incorporated just to solve faiz problem. If someone feels he can do without the “elaun sara diri” they should signed that with PTPTN. so the amount of loan would be about MYR8000 for duration of study.

    That sure will ease the burden of repayment.

   2. Bukan kita nak semua benda free…Seandainya bapak ku seorang jutawan hanya abg sulung & kak Ngah je belasah kekayaan bapak ku.. dah tentu aku memberontak..Aku kesekolah berjalan kaki.. nak beli basikal kena buat loan ngan bapak aku.. belanja sekolah, yuran sekolah semua kena loan ngan bapak.. tapi Bang long & Kak Ngah enjoy katak ngan anak anak dia.. Walhal pendidikan aku sepatutnya menjadi tanggungjawap bapak aku.. Iniadalah keluarga kecil.. begitu juga dengan keluarga besar seperti Negara..Prinsipnya serupa je..

  2. Sila baca dua slide terakhir. Tulisan yang berwarna merah.

   “Tabung pendidikan baru untuk IPTS dan perbelanjaan sara hidup”

   “Tabung pendidikan baru hanya memerlukan pembiayaan yang lebih kecil”

 3. merancang dan sikap blame culture dlm politik mmg sgt mudah. bagaimana dgn perancangan? apa janji PR? selepas berapa lama memegang kuasa pelaksanaan dibuat atau janji hny tinggal janji seperti di selangor sendiri? belia seperti kami bosan dgn politik kotor baik bn mahupun pr. 2-2 sama

  1. yupp…kami dah bosan dengan penjelasan dari dua belah pihak yang saling memburuk-burukkan antara satu sama lain tanpa menyelesaikan permasalahan yang jelas di depan mata…janji ditabur merata-rata, yang ditepati hanya seberapa…bukan ini pemimpin yang kami mahukan…memualkan

   1. yang rakyat mahukan hanya duit duit duit, kesenangan kesenangan kesenangan..mana yang boleh bagi senang, yang itu lah yang dipilih..rakyat mcm ni la yang mudah di sogok parti yang tabur duit utk menang dan tipu kembali rakyat itu bila sudah menang.. ini lah rakyat bodoh yang akan dibodohkan sampai bila2..sebabnya? adalah kerajaan bodoh yang diorang lantik.. soal agama, akhirat tolak belakang..dunia kene dulu.. negara memang mampus dengan rakyat mcm ni..

 4. Akan tapi banyak report report , am nya dalam paper kerajaan memberi kata kata yang menkutkan kepada manan mana orang yang membaca, termasuk juga Ibu Bapak dan pelajar sendiri, Lihat sahaja paper paper keluaran BH. BM. UM dan lai n lain lagi > Cuma ..Gesaan saya yang Ikhlas ini, pihak yang ada hujjah yang Benar dan telus, minta tolong sangat memberi pengetahuan yang benar, seperti apa yang didedahlkan oleh Puan AP/Lembah pantai itu…Cuba beri kesedaran kepada semua dan untuk semua. salam dan Wassalam. maaf sekiranya komen komen ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan, kami dalam menuju kearah pengatahuan yang Sebenar.

 5. Seolah olah kita Raayat jelata ini diberikan pengetahuan berat sebelah…Semasa saya bersekolah dahulu, kedua pihak bergaduh, satu pihak Chik Gu Ikat Badan dengan tali Lembu …Manakala sebelah pihak lagi >>> Chikgu Lepaskan bebas…Akhirnya yang kena Ikat tu menemui Kekalahan Teruk,,,Kesimpulan jawapan diatas itu…Kena lah Jentlement…Lepas tali dan bebaskan semua..sama sama kita mendapat serta memcari yang mana Kuat dan baik Persembahan nya.

  Sekian Terima Kasih

  Coret coret masa kelapangan.

 6. Hujah bangang..solusi bangang..penyokong kapitalis & americana.jikalau ini solusi CEO Pejabat Penasihat Ekonomi and Pengarah strategi PKR, makanya ekonomi malaysia selepas PR ambil alih lebih hancur dari sedia ada.

  1. Itu la, belajar malas, membaca malas. Kalau kapitalis, makin banyak IPTS yang akan dibuka, yang Rafizi tulis ni diorang tekankan ianya tanggungjawab kerajaan untuk sediakan tempat secukupnya di IPTA untuk rakyat. Americana apanya? America mana ada universiti kerajaan.

   1. nak hujah? hambekk!!

    1. cadangan tuan utk cover hutang PTPTN dengan terbitan bon adalah satu cara yang kapitalis & americana dan bukan satu cara penyelesaian jangka masa panjang.
    2. Cadangan saudara utk guna dana petroleum negara dengan kadar tetap akan menyebabkan dana tersebut tidak bole diguna pakai utk keperluan lain.contohnye seperti gaji rm 2000, dan meletak nilai rm 1000 dalam touch n go kemudian tidak ada cukup wang utk membeli komputer baru.
    3. kenyataan perdana menteri tentang nilai 40 bil adalah betul. dimana seseorang peminjam akan dijamin mendapat sekian dana sehingga tamat pengajian. cara saudara seolah2 seseorang itu harus meminta dana setiap tahun dari peminjam.cadangan bagus dimana sesiapa yang tidak perform akan ditamat bantuan kewangan. tapi..adakah sistem pemprosesan kita menyokong cadangan ini? berapakah lamanya diambil dari pemohon membuat permohonan sehingga wang itu dikeluarkan?
    4. sikap saudara menyelar Akta Pendidikan dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 adalah kurang bijak. disebabkan adanya akta 2 ini, rakyat malaysia yang berpegetahuan pasca SPM pun bertambah berlipat kali ganda..sebagai seorang pemikir ekonomi seharusnya anda fikir adakah nilai (value) disumbangkan sizwazah ini, adakah ianya melebihi 43 bil (atau 23bil kalau mengambil kira yang telah menjadi graduan)ataupun tidak dan bagaimana nk tambah nilai ini.
    5. mewujudkan 10 universiti dengan kapasiti 100,000 setiap kemasukan memang bijak, cuma adakah kita mempunyai perasana & kakitangan sokongan yang cukup untuk menyokong cadangan ini? bagaimana pula dengan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian? adakah negara mempunyai peluang pekerjaan yang mencukupi utk menampung sebanyak 1 juta graduan setiap tahun? mampukah keadilan membuatnya dalam masa 5 tahun?

    Sebagai seorang Pengarah Strategi Keadilan, CEO Pejabat Penasihat Ekonomi kamu harus fikirkan lebih dari ini.

    sebab itu saya kata anda bangang.

    1. Saya amat setuju dengan hujah no.1 En. Antipolitik.

     Terbitan bon untuk membayar utuk tidak lebih umpama gali lubang untuk menutup lubang sedia ada. Ia menyelesaikan masalah lubang yang sedia ada akan tertapi hanya menambah masalah baru iaitu lubang yang baru.

    2. Saya amat setuju dengan hujah no.1 En. Antipolitik.

     Terbitan bon untuk membayar hutang tidak lebih umpama gali lubang untuk menutup lubang sedia ada. Ia menyelesaikan masalah lubang yang sedia ada akan tetapi hanya menambah masalah baru iaitu menerbitkan lubang yang baru.

 7. Pada pendapat saya, ianya mudah diperkatakan tapi susah untuk dilaksanakan. Jika hasil minyak atau bon digunakan untuk membiayai pelajaran, maka disitu hasil pendapatan negara telah dikurangkan ataupun hutang negara ditambah. Ianya tidak adil bagi rakyat yang tidak memerlukan pinjaman pelajaran contohnya mereka yang tidak melanjutkan pelajaran ataupun keluarga yang mempunyai anak sedikit berbanding ramai anak yang melanjutkan pelajaran.

  Jika 10 IPTA baru dibuka, maka kos perbelanjaan akan bertambah termasuklah gaji pensyarah (rata2 berkelayakan PHD dengan gaji rm6k sebulan). Jika 100 persyarah di sebuah IPTA baru maka 6000 x 100 = 600000 dan bermakna 6juta sebulan untuk 10 IPTA. Itu hanya mengira gaji pensyarah xtermasuk penyelenggaraan dan pelbagai lagi perbelanjaan. Jika dana banyak disalurkan kerajaan untuk pelajar sarjana muda dan sebagainya, bagaimanakan “research” akan berkembang di negara kita yang banyak di pelopori oleh pelajar sarjana, kedoktoran, dan pensyarah. Di luar negara, “research” menjadi nadi penggerak kemajuan negara-negara maju seperti Jepun, Korea, dan Amerika Syarikat. Tidakkah negara kita akan ketinggalan jauh dari segi teknologi jika kerajaan tidak dapat menyokong aktiviti “research” ini? Perlu dipertimbangkan adakah dana masih mencukupi apabila yuran pelajaran menjadi terlalu murah? Bagaimanakan KEADILAN akan mengatasi masalah ini?

  Selain itu, pertambahan IPTA menyebabkan longgokan graduan yang pasti menyebabkan saingan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih kuat dimana sekarang kita dapat lihat ramai graduan yang masih menganggur. Peluang ke IPTA yang terlalu mudah akan menghasilkan ramai graduan yang tidak berkualiti dan mereka mungkin mengambil tempat2 graduan yang benar2 berkualiti.

  Pihak KEADILAN perlu membuktikan idea mereka bernas dan boleh dilaksanakan dengan menghapuskan pinjaman negeri yang dikuasai KEADILAN seperti pulau pinang terlebih dahulu sebelum melaksanakan idea ini diperingkan kebangsaan. Sekian pendapat saya seorang pelajar IPTA.

  1. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan Pelajar IPTA.. nampak sangat hujah2nya adalah hujah balaci atau fanatik parti pemerintah…saya terkilan dengan pandangan saudara..kenapa saudara perlu meremehkan dan memperlekehkan usaha ini…sebenarnya idea saudara sangat tidak tuntas..lebih baik diam… orang yang membaca melihat idea saudara terlalu dangkal…lebih baik saudara diam….

   1. Tiada halangan untuk mengutarakan idea/pendapat/pandangan masing2 selagi tak menggnggu hidup orang lain. Saudara rafizi pon mengutarakan idea beliau jadi kenapa tak suruh dia diam? Soalnya bukan balaci atau tidak tapi masa depan pelajar dan ibu bapa pelajar. Perlukan memperjudikan masa depan dengan idea macamini? mungkin saudara pemerhati bebas perlu lebih belajar dari mendiamkan pendapat orang lain.

    1. Memang la dia suruh ‘diam’. Dia kan Pembangkang…konon nak menegakkan Hak Bersuara, kata kerajaan itu ini begitu begini..tapi bila kita bersuara dia marah hehe…standard laa tue =)

    2. Saya tidak setuju dengan hujah yang anda berikan, Pelajar IPTA. Jika 10 IPTA baru dibuka, kos perbelanjaan yang bertambah itu diambil kira sebagai perbelanjaan oleh kerajaan. Oleh itu, menurut formula asas bagi GDP sesebuah negara iaitu GDP=C+I+G+(X-M), perbelanjaan kerajaan ialah government spending(G). Ianya dikira sebagai “injection” kepada ekonomi negara, bukannya “leakage”. Oleh itu, rakyat yang tidak memerlukan pinjaman pelajaran tidak seharusnya merasakan ianya tidak adil kerana perkembangan GDP tersebut baik untuk ekonomi negara.
     Saya juga tidak setuju dengan pendapat anda(Pelajar IPTA)apabila anda menulis “pertambahan IPTA menyebabkan longgokan graduan yang pasti menyebabkan saingan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih kuat dimana sekarang kita dapat lihat ramai graduan yang masih menganggur” kerana pertambahan graduan akan menyebabkan “demand” untuk pekerjaan akan meningkat. Selepas itu, kita hanya perlu membiarkan “invincible hand” ekonomi bertindak dengan sendirinya adan secara automatiknya “supply” pekerjaan akan turut meningkat.

     Maafkan saya jika terdapat kosa kata yang anda tidak fahami. Saya hanya berhujah berdasarkan pengetahuan saya tentang ekonomi. Sekian =)

     1. Saudara, persoalannya bukan samada perbelanjaan atas 10 IPTA baru itu merupakan suntikan kepada GDP negara, tetapi isu pengagihan sumber yang terhad. Sudah tentu saudara cukup faham bahawa dalam ekonomi, sumber adalah terhad. Apabila sumber terhad seperti dana petroleum disalurkan kepada IPTA baru, ini akan mengurangkan sumber yang ada untuk projek lain seperti pembinaan sekolah, jalan raya, dsb. Di situlah timbulnya persoalan ‘Pelajar IPTA’ samada adil/wajar kerajaan menyalurkan sebahagian sumber yang besar itu kepada IPTA baru. Kerana akan berkuranglah sumber yang ada untuk dasar-dasar negara yang lain, yang juga harus diberi keutamaan …

 8. Saya setuju dengan faiz..jika hanya yuran dan tempat tinggal diberi percuma, adakah elaun sara hidup diberi juga? kalau sehari rm10 sebulan rm300 untuk seorang pelajar. Bagaimana untuk buku? sebuah buku biasanya rm100++. Adakah buku juga diberi percuma? Kalau smua percuma saya akan sokong KEADILAN 100%. Hehe. Kalau tak…

  Mak Bapak yang perlu tanggung sara hidup pelajar sebab mereka belum bekerja. Jadi beban lebih berat jika PTPTN dimansuhkan berbanding jika pelajar itu meminjam PTPTN dan membayar dengan duit gaji mereka setelah bekerja. Kalau orang berpendapatan kecil, macamana nk tanggung anak2 yang belajar? Sedangkan wang PTPTN banyak digunakan oleh pelajar2 miskin untuk membantu keluarga bukan sebaliknya. Buatlah yang terbaik untuk Negara dan Bangsa dengan ikhlas dan jujur. Wsaalam.

  1. dah tanggung pendidikan percuma dah ok la tu..yang sara diri buat la pinjaman kalau takde duit cash..ni tak, semua benda nak free..ingat ni negara bapak ko ke..pikir pakai akal la..

   1. dah tu sama la jugak. kalau itu pun kena buat pinjaman baik tak payah batalkan PTPTN. kalau taknak bayar duit pinjaman, tak payah la pinjam. apala you ni. ada akal ke tak ni?

  2. Sila baca dua slide terakhir. Tulisan yang berwarna merah.

   “Tabung pendidikan baru untuk IPTS dan perbelanjaan sara hidup”

   “Tabung pendidikan baru hanya memerlukan pembiayaan yang lebih kecil”

 9. Apa yg rafizi talking roundabout ini? 43 kepada 23 billion masih billion juga kan?? dan kenapa kamu mengelak utk menjawab berkenaan pelaksanaan di unisel dan kuin dahulu? jika dahulu kamu berbangga dengan pendapatan berjuta2 selangor, kenapa kamu mengelak dari memberi pendidikan percuma kepada rakyat selangor dan menyatakan bahawa kerajaan negeri tidak mampu dan ipts di selangor tidak berkualiti pula??

  kamu ni mahu meraih undi ya?

 10. xyah pinjam kalu x mampu nk bayar balik….
  dalam surat perjanjian da ditulis…
  kerajaan x paksa nak amik pinjaman atau tidak…
  bila kita da wat perjanjian, mane boleh nk bedolak dalik nk bayar..
  ustaz pon kata…si mati xkan tenang jika dibelengu hutang

  1. Mmg tak pernah ada sesiapa paksa untuk buat loan. Tapi masa PTPTN diperkenalkan dulu, pelajar yg buat loan tu tak pernah diberitahu kesannya. Mungkin ada dalam surat perjanjian, tapi siapa je yang rajin nak baca agreement tu? Mungkin salah org yg buat pinjaman tu sbb tak baca agreement tapi masa tu semuanya belum tahu lagi PTPTN ni mcmn. Kalau sekarang ditawarkan PTPTN, mungkin ramai org boleh fikir. Mak ayah pelajar yg nak buat pinjaman pun boleh jadi penasihat. DUlu sapa nak nasihatkan? Mak ayah pun bukan org yg terpelajar.

   Ustaz memang kata takkan tenang org yang tak bayar hutang. Tapi hutang tu akan dikira selesai jika ada yang sanggup membayarnya. CUba la fikir dengan cara yang lebih intelektual. Tak perlu la asyik nak ulang ‘hutang wajib dibayar’, ‘takkan semua benda nak free’, dan sebagainya.

   Kalau pendidikan diberi percuma nanti pelajar tak hargai pendidikan tu? Habis kalau makan percuma kawan belanja, tak hargai? Kalau org beri hadiah pun tak hargai ke? Bukan semua org yg tak hargai. Ada yang akan betul2 hargai.

   Isu ni sama mcm isu kerajaan Selangor kata nak beri air percuma. Begini juga la yang bangkang. Yang kata mustahil. Tapi sekarang saya suka je dpt air percuma. Setiap bulan tak perlu bayar bil air pun. Tapi takde pulak saya nak membazir air.

 11. bn,pr,keadilan,pas same je semua..setakat cakap je ape barang?aku pun boleh cakap,nanti aku jd pm sumenye “free”..minyak,tol,ptptn,bahan makan sume free:D

  1. kepale hotak ngko..ko tu yang tolol tak faham ape, sebab tu senang2 letak semua same..agak2nya air kencing ngan air teh pon ko rase same kot..memang bengong la orang mcm ni..

 12. salah satu manifesto dlm pilihanraya di sarawak adalah utk memberi 30% daripada hasil keuntungan minyak kembali ke kerajaan negeri. manifesto yg sama juga negeri di negeri sabah. apakah cadangan untuk memastikan negara tidak mengalami defisit disamping mengekalkan kadar perkembangan ekonomi yg sedia ada? pada 2006, manifesto pihak keadilan adalah untuk memerdekakan sarawak. adakah manifesto tersebut masih diguna pakai? p/s: sy mengundi pkr pada pilihanraya yg lepas. sekian terima kasih

 13. saya rasa PTPTn tak perlu di hapuskan..jadikan ianya seperti pembiayaan. sape result bagus, kira biasiswa. sape result tak bagus..bayar balik je utang2 semua..tapi tolong hapuskan interest..biar peminjam bayar apa yang di pinjam sahaja..interest tu yang membebankan sebenarnya..orang2 melayu ni kalau dapat mende free senang lupa diri..so biar jadikan PTPTN ni sebagai motivasi diorg untuk bel;ajar..sekian dari saya-ramsey the gunners-

  1. Saya sangat setuju dengan Ramsey. Saya adalah peminjam PTPTN, lulusan IPTA dan saya mengaku bahawa sy bukanlah pembayar yg ‘tegar’ atau konsisten tapi saya telah mula bayar setelah bekerja. 2 orang x-classmates saya tidak perlu bayar ptptn (setelah memohon) kerana results yang excellent (jurusan Biomedical science, CGPA 3.6>). Interest, kos pentadbiran yg membebankan tu yg sepatutnya dihapuskan. Perkara ini sepatutnya dikaji dengan terperinci agar ianya adil kepada semua pelajar/bekas pelajar dengan mengambil kira family background, status pekerjaan, CGPA, samaada pelajar belajar di IPTA atau IPTS, etc. Research/questionnaires should be done on peminjam, bukan dengar cakap2 mereka yg tak faham beban peminjam, asyik cakap kalau dah pinjam, kenalah bayar! Kawan saya yg baru bayar lansam pun masih kene bayar extra amount for insurance? Insurance pun kena untuk apa?

 14. Saya bersetuju dengan pendapat saudara-saudara di atas… Namun, anda juga perlu berfikir, memahami dan mendalami isu ini dari segi keadaan semasa dan sejarah pendidikan. Saya memahami hasrat PR untuk mengurangkan beban Mahasiswa.

  Pada pendapat saya, sekiranya, pinjaman PTPTN di hapuskan ini tidak bermakna anda belajar tidak memerlukan pinjaman. Sebelum PTPTN ditubuhkan, pelajar kebiasaannya memohon pinjaman dari JPA, MARA dan institusi kewangan yang laen seperti yayasan negeri atau syarikat yang menawarkan biasiswa. Namun, setahu saya selepas PTPTN di wujudkan Pelajar IPTA tidak dibenarkan membuat pinjaman dari MARA. Dan maklumat Pinjaman dari JPA tidak disampaikan kepada pelajar. (*Semasa tahun3 saya belajar baru saya tahu yang JPA masih lagi menyediakan PINJAMAN kepada Pelajar IPTA.*) (*Kes MARA = Kawan saya pergi ke pejabat MARA negeri untuk memohon pinjaman MARA untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA. Namun, beliau diberitahu bahawa MARA tidak lagi menyediakan pinjaman untuk pelajar IPTA yang ada hanyalah biasiswa.*)

  Setahu saya, pinjaman dari MARA dan IPTA ini pelajar hanya perlu membayar balik jumlah apa yang di pinjam dari mereka. Bermakna Kalau saya Pinjam RM28,000 so saya bayar kepada mereka juga RM28,000. Jumlah RM28,000 ini tidak akan meningkat seperti pinjaman PTPTN.

  Sekiranya, tiada yuran pengajian, saya berasa kadar pinjaman yang perlu diberi akan menjadi lebih rendah berbanding kadar pinjaman yang ada sekarang.

  Saya mengambil contoh, PTPTN yang tiada faedah…
  RM3,500 setiap semester – yuran RM1000 = RM2,500
  Sebanyak RM8000 penjimatan dari Pinjaman.

  Sekiranya tempat tinggal (asrama) percuma disediakan, maka RM2,500 ini lebih dari cukup untuk menampung kehidupan di IPTA. berbanding sekarang Yuran asrama di Universiti saya juga perlu dibayar (kecuali pelajar UiTM kalau tak salah saya asrama percuma)

  Jadi, dengan YURAN PERCUMA telah membantu meringankan hutang pelajar.

  INGATLAH, KALAU SEMUA INGIN DIBERI PERCUMA… TOKEH BALAK PUN JUAL LORI.

  *Just my opinion* Aman tiada perperangan…

   1. or else solutionnya, Tempat Di IPTA di downsize, kurangkan intake, bg menanmpung kos Gov.. hmm kalau mcm tu ok la kot..kualiti lebey penting drp Kuantiti.. Tp ada satu pERKARA tERTINGGAL, rAFIZI TAK cakp soal Elaun Sara Hidup.. Mcm sweden juga, Gov mereka tanggung Yuran pengajian, tp Tiada elaun sara diri,bUKU2 KENA BELI SENDIRI n Kerajaan mereka meluluskan satu akta yg membolehkan student mereka Bekerja utk menampung kehidupan mereka sewaktu di Penajian…. hmm adalah PRO n CONS..

  1. “Apa model pembiayaan masa hadapan?-10 buah IPTA baru dalam tempoh 10 tahun, dengan sasaran 100,000 tempat pengajian”… wow!!!
   bERAPA bILLION nk buat satu2 Universities??? Dgn Kos Pembinaan makin NAIK??? n then perbelanjaan Universities tu sendiri ditanggung oleh GOV, then IPTA tu sendiri mepunyai RIbuan Lecturers (Kakitangan Kerajaan) ?? Yg juga Menjadi Tanggungan Kerajaan??? – bagiku ni satu kerugian Balek pada GOV kerana perbelanjaan emolumen kerajaan dah meningkat..!!!

   1. n “Dgn Kos Pembinaan makin NAIK??? ” – do u think that Masalah KETIRISAN takkan BERLAKU??? Masalah KETIRISAN NI DAH MEMBARAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN tak kira siapa DIA..UMNO,PAS,PKR,MELAYU,CINA INDIA, , tak kira drp proses planning, sampaila Material.. semuanya org Nak Mae up Harga..fuuuhh

   1. proposal sampah? orang bengong mcm ko ni la yang buatkan Malaysia kekal mcm negara baru lepas merdeka yang mempunyai kebergantungan sangat tinggi kepada negara barat..kepale ngko tu yang sampah..pemalas..

    1. kalau macam tu, lagi elok tak payah merdeka. kalau time british dulu, semua ditanggung oleh british. even air pun diberi. so apa beza merdeka ke tak?

 15. jikalau kerajaan tidak mengambil riba dan para pelajar atau graduan tidak memberi riba pun sudah cukup baik.

 16. Kelakar sungguh dgr komen bdk ipta yg konon naif, jujur, teruna xdicemari ..
  Kos sara hidup konon.. iyeke? Bkn duit ptptn tu utk beli handset smartphone
  Model terkini ke?, iphone, baju design terkini, contact lens warna warni!, tgk wayang.
  Berckp dlm alam maya ni dialah terbaik setaraf nabi & wali
  Tapi hakikatnya didunia nyata, hampir 70% bdk2 ipt yg saya kenal xkira kaya @ miskin
  Semuanya enjoy dgn duit saradiri ptptn. Wahai manusia2 yg mcm baik, tak semua perkara perlu dibuktikan dgn fakta & bukti bertulis, tetapi pengalaman yg dilalui.
  Yg pasti ptptn ini adalah ah long halal yg kerajaan berikan lesen, yg terseksa lepasan ipt yg blacklist & berhutang sampai mati dgn hutang+interest+kos pentadbiran

  1. Andakah lepasan ipt yang berhutang sampai nak mati tu? bayarlah hutang dengan ikhlas sebab tu kewajipan. Pandai hutang pandai la bayar jangan mati :). Tukarlah ke ujrah 1% (upah) sebab orang yang menguruskan pinjaman PTPTN pon perlukan upah mereka. Berapa ramai pelajar yang perlu diurus? cuba fikirkan. Brapa bnyk dah yang universiti kakitangan PTPTN pergi? Xkan smuanya nak kerajaan bayar.

  2. betul tu, student ni orang paling bodoh belanja duit..duit dah la takde, tup tup duit yang dipinjam tu dibeli mcm2..pastu cakap tak cukup duit..nak minta kerajaan bagi free etc.. bodoh punya student

  3. Disokong penuh gurlss… hanya ex-graduate yg tau kisah wang ptptn… x yah nak jadi dewa dewi…. duit ptptn bkn 100% UNTUK STUDY… tiris jugak tuk memuaskan nafsu kehendak sendiri…. hihiiiihihiii… HENPON, GADJET, MOTOR, FESYEN, HIBURAN, DAAAANNNNNNN BANYAK LAGI…..
   Tapi sis.. ader gak yg kongsi wang PTPTn tuk keluarga kat kampung….. ringan2kn bebanan mak bapak…

  4. korang yang banyak duit je yang pakai duit ptptn untuk beli handset canggih. tapi bagi budak2 yang miskin, duit ptptn tu pulak dihantar kepada keluarga. korang kena fikir kesusahan orang miskin.

 17. Pada dasarnya cadangan saudara memang cantik,
  cantik juga waktu janji2 PR masa PRU lepas,
  namun impaknya sangat kurang dirasai golongan sasar dan ada janji yang lansung tidak disentuh selepas itu.

  PTPTN pada dasarnya untuk membantu golongan miskin untuk meneruskan pembelajaran peringkat tinggi, bagi orang kaya mereka boleh ditanggung ibu bapa, bagi yang mendapat keputusan baik SPM atau Matrikulasi dan STPM, mereka layak untuk mendapat biasiswa JPA,MARA Petronas, TM, Intel, Shell, dan banyak lagi..oleh itu PTPTN adalah pilihan terakhir bagi pelajar2 ini. PTPTN tidak hanya menanggung pelajar di Universiti2 utama, malah di peringkat diploma dan sijil juga ditanggung seperti di Politeknik dan sebagainya…adakah mereka juga menikmati pengajian percuma ini?bagaimana jika mereka gagal dalam pembelajaran? IPTS pada dasarnya mengenakan syarat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan IPTA, kerana bukan semua layak masuk ke IPTA, oleh itu IPTS adalah pilihan kedua bagi pelajar2..malah ada pelajar yang sengaja memilih IPTS kerana lebih standard dan bebas berbanding IPTA.

  jika semua wang petronas nak digunakan..bagaimana pula janji nak turunkan harga minyak? subsidi2 Minyak masak, tepung, Haji, Gula, Gas? Berapa Billion pula hendak digunakan? Gaji minimun yang tinggi? hapuskan Tol?Naikkan gaji guru RM500 sebulan? Kerajaan ambil alih pembekalan air swasta? wifi percuma? royalti minyak 20% kepada negeri2 pengeluar minyak?jika sudah dipotong berapa yang tinggal?, pastinya effect yang lain akan timbul..jangan gunakan fakta dari kerajaan BN, tolak dulu dalam buku jingga tuh…nak kurangkan project Mega? jika itu project rakyat apa salahnya..peluang pekerjaan untuk lepasan IPT juga…Senjata? ketinggalan lah kita…lain2? whatever…

  anda ingin mengurangkan IPTS, tapi anda lupa IPTS jugalah yang menyumbang kepada income negara pada masa ini..sebut saja nama2 besar seperti Lim Kok wing, Taylor College, Segi, HELP…Universiti kita cukup banyak, setiap negeri mempunyai Universiti, malah lebih dari 1 setiap negeri..belum cukup? tak guna Universiti yang banyak tetapi tiada prestige dan kualiti..Yuran di IPTA adalah sangat murah kerana sudah disubsidikan, malah jauh dari jumlah sebenar…

  Munkin saudara dapat mempesonakan rakan2 siswazah lain dengan mainan angka,namun yang pasti saudara tidak berpijak di bumi yang nyata….

  1. mcm mane dgn Syed Mokhtar AlBukhary,Ananda Krishnan n len2.x kan yg kaya akn trus kaya??yg kite trus jd kedana…amek ckit keuntungan diorg..cntoh TNB..yg dipgang mokhtar.stahun brape bilion beliau untung..kite pgil blek jutawan ni semua..tukar perjanjian yg x msuk akal dlu…dwet byk dihabiskan dgn ketirisan. di turki education is free..sne hasil myk x de.kite stahun 90 bilion hasil myk..amek ckit dari keuntgan2..

   1. hopefully student uitm ni bkn bdak engineering..you should know power demand projection each year..kita x leh dh terdesak bru la nk suruh ipp ni beli brg2 bekal electric..

  2. ulasan dr jurutera ni memang bagus
   aku pn nak tau juga janji2 PR ni yg nak mansuhkan tol, turunkan harga minyak, free education, royalti utk negeri pengeluar minyak, gaji minimum yg tinggi dan lain2 janji yg memerlukan perbelanjaan yg tinggi

   semua pn harap duit petronas, bila dh habis sumber2 ni nak cari duit dr mana lagi nak tampung pembangunan negara dlm berdekad akan datang

   anak cucu kita time tu akan salahkan kita sebab keghairahan kita menggunakan sumber2 ni sehingga menyebabkan tiada apa yg tinggal utk mereka

   plan rafizi ni sesuai utk short term plan dlm membiayai kos pendidikan tinggi dan lupuskan hutang ptptn tp utk long term bila sumber minyak dh kering mcm mana

   rafizi sendiri pn cakap sumber minyak akan habis jgk
   time tu msia miskin dn dia x nak hidup time tu
   boleh tengok video kalau x percaya

 18. salam En Rafizi,
  Jika ini dilaksanakan dan dengan telusnya dapat membantu pelajar, insyaAllah ia sesuatu yang akan membantu rakyat malaysia.mmg sukar menukar mentaliliti rakyat kita.kemajuan sesebuah bangsa itu terletak pada mental raktaynya.setelah 8 thn tingal di luar malaysia, saya dapat rasakan good governance dan stable politic adalah kejayaan sesebuah negara. ketelusan pemerintah yg kurang saya lihat pada politician malaysia walaupun mereka islam.sungguh saya terkilan dengan itu.di Australia misalnya, hasil bumi mereka adalah arang batu, di uk tiada apa cuma yg ada ladang2 kambing tapi mereka blh sediakan kehidupan yg baik untuk rakyat, makanan ,bil perubatan dan pakaian murah setanding dgn pendapatan mereka.tidah di nafikan negara kita juga byk kelebihannya cuma untuk bangsa dan anak2 saya, saya impikan sesuatu yang lebih baik.dgn sumber dan kepakaran yg kita ada sebenarnya kita jauh lebih berjaya kalau kita bersedia utk berubah..saya optimis kita mampu.jadi saya akan berdoa utk itu.semoga kita mampu tinggalkan kehidupan yg baik utk anak bangsa kita..kehidupan dr segi rohani dan jasmani yg selamat.semoga Allah hilangkan rasa terkilan ini..amin

  1. Good point dila. Saya rasa hanya org yang pernah duduk di luar negara je faham pasal hak rakyat ni. 🙂

 19. I agree with pelajar IPTA and faiz. we all just need the assurance that this idea wont just go to waste once we are truly believing the pakatan. We just need the assurance if what pakatan has offered here could be well done for the next years and still be prosperous for our younger generations and not just those whos with PTPTN. there must be a certain terms and conditions to actually make students work harder to get free education.

  everybody wants free education, but sometimes if they dont meet up to standards outside of the country, how are we to compete against the world if we have low-minded society? students would be less hard working thinking the fact that its all just free. right now all im seeing is like pakatan is promising a candy that they might buy for a kid if they do what pakatan asked them to do.

  and if i may add, giving it free is another thing, i think the problem now could be how are you going to make the PTPTN users payback what theyve borrowed? cause it seems the record of return value is pretty bad.

  though id have to give props with your detailed solution/planning rafizi. just im abit confused with certain parts.

 20. disebabkan mara dan jpa tidak mampu menanggung jumlah pelajar yang semakin bertambah, maka ptptn diwujudkan. pendidikan percuma adalah ciri-ciri negara kebajikan yang mampu memacu kejayaan PR ke putrajaya. persoalannya adalah, mampukah kerajaan PR mengotakan janji tersebut dan bagaimanakah caranya?
  jangan lupa salah satu janji PR kepada sabah dan sarawak adalah untuk memberikan pemberian royalti dari 5 peratus ke 20 peratus. kelantan juga sedang menuntut royalti tersebut, dan tidak mustahil terengganu akan mengambil langkah serupa. adakah belanja untuk menjadikan ptptn biasiswa diambil daripada pengurangan kakitangan kerajaan seperti yang dikehendaki DAP ataupun mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan cukai? apakah peranan ipts? adakah kerajaan akan lebih mengawal perbelanjaan ipta & ipts? sedia maklum program mybrain telah wujud untuk lepasan ijazah, adakah wujud pengurangan dana untuk mereka @ penyelidikan mereka? adakah kerajaan akan mengalami defisit seperti di greece? jika kerajaan PR mampu menyelesaikan masalah tersebut, undi saya masih untuk mereka.

 21. Sekarang ni pun kita dah kena bayar segalanya utk pengajian tu. So, utk pengurangan2 yg sedia ada, ini adalah perkara yg lebih baik dari skrg ni.

  Bagi aku, bagi PR cuba buat dulu. Nanti kalo korang semua xpuas hati, tukar balik la..

  Bagi sesiapa yg ikut perkembangan politik, dari sumber2 dan fakta2 yg sahih yg boleh didapati di internet yg mana tak di tayangkan kat TV… kita boleh tau bahawa duit berbillion2 ketirisan.

  Sekiranya ketirisan2 ini ditangani dgn baik.. banyak lagi benda2 yg boleh jadi lebih baik utk rakyat. Pendidikan percuma, perubatan percuma..

  Kalo sapa yg rasa dia xmo yg pree, rasa nak bayar mahal2 tu.. masuk ler IPTS, xyah pilih IPTA nanti.. tu je la.

  Bagi dulu chance PR perintah.. test dulu 4 tahun.. tengok apa yg depa dpt buat berbanding BN skrg ni.

  1. ” Bagi aku, bagi PR cuba buat dulu. Nanti kalo korang semua xpuas hati, tukar balik la..”

   senangnya la hai aw cakap 😉 ingat macam main pondok2 ke. silap2 negara tgadai

   _________________________
   I added cool smileys to this message… if you don’t see them go to: http://s.exps.me

  2. “Bagi aku, bagi PR cuba buat dulu. Nanti kalo korang semua xpuas hati, tukar balik la..”

   rasanya, susah nak tukar balik kalau kerajaan dah bertukar.. takut keadaan bertambah teruk.. better mansuhkan kan je interest tu..

   “Bagi dulu chance PR perintah.. test dulu 4 tahun.. tengok apa yg depa dpt buat berbanding BN skrg ni.”

   kita pilih kerajaan yang boleh support kita, yang dapat majukan negara, yang boleh beri kesenangan pada rakyat.. kalau nak test2 ni, macam lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau..

   1. aku sokong alena, risiko lagi besar kalo tukar pemandu ketika tgh perjalanan

    org kita ni mudah termakan janji PR yg mustahil tu sebab janji2 PR tu memerlukan ratusan bilion ringgit jika dilaksanakan berbanding sumber negara yg terhad dan akan habis juga spt sumber minyak

    krjn PR laksanakanlah dulu janji2 yg belum ditunaikan di negeri masing2 ok

 22. Salam Rafizi,
  saya berpendapat langkah menghapuskan PTPTN adalah bagus. Akan tetapi saya berpendapat TIDAK SEPENUHNYA PERLU DI TANGGUNG KERAJAAN sekiranya pakatan mentabir. Saya berpendapat adalah lebih baik sebahagian perbelanjaan di tanggung sendiri oleh penuntut. Ini akan menjadi satu ‘Bargain CHIP’ kepada pelajar utk belajar. Saya risau sistem pendidikan negara ini masih dalam transformasi sekiranya Pakatan Mentabir. jadi dgn penghapusan PTPTN ini satu kejutan kepada pelajar. kita dah 54 tahun dgn UMNO/BN tak semua boleh berubah dgn sekelip mata. Dgn Sistem AUKU yang masih samar2 dikalangan penuntut…kebebasan akademik….

  Contohnya. Yuran + Asrama + Kos Universiti , di tanggung kerajaan
  perbelanjaan di tanggung sendiri oleh pelajar. Sekira seseorang pelajar itu BETUL2 dari keluarga yang SUSAH bru diberikan tambahan seperti ELAUN sara diri, buku dan alat tulis. secara terus ke pada pelajar yg betul2 terlibat

  tanggungan sepenuhnya adalah satu lepasan tanggung jawab. Sepatutnya diwujudkan responsibility dalam diri pelajar, akan kewujudan satu self awareness. Kita sendiri banyak duduk Uni. kita boleh tgk ramai jer student yg dapat PTPTN/Biasiswa masih banyak main /tak bagi tumpuan ketika belaja. Saya berpendapat bagi daripada keseluruhan yg dirancang utk menanggung PTPTN oleh KeADILan di fokuskan utk menghapuskan hutang negara dengan segera.

  dengan penurunan hutang negara, banyak dapat dikurangkan. Kadar Faedah bank melalui bank negara yang banyak memberi masalah kepada sistem ekonomi isi rumah malaysia. kita banyak berhutang kebanyakan TERPAKSA menanggung beban KADAR FAEDAH oleh bank2.

  1. setuju dgn saudara/i! elaun saradiri hanya utk pelajar yg ternyata tak mampu kerana ada financial support dari keluarga dsb. yuran pengajian+pertempatan wajar diberi secara percuma, tp kalau semua pun free, pelajar akan tidak/kurang appreciate. :T

 23. Bukankah sudah menjadi syarat, jika meminjam perlulah dibayar semula. Takkan bila dah pinjam, dah terima wang dan dah berjaya dalam pelajaran, kerajaan pula akhirnya perlu membayar hutang si peminjam.

 24. belajar utk bersyukur…malaysia aman..damai..tenang..nak apa lg? Kalau dah belajar guna duit pinjaman tu,tau la bayar semula,ank2 saya pun nk masuk u..nk juga guna duit..apa yg susah nya? Bayarlah walau 50hinggit sebulan.,.rokok bleh pula beli…dasar mahasiswa tak tau brsyukur..

  1. skrg bukan kami x bersyukur..yg kami memberontak kerana yg kaya trus kaya..yg tiris trus mnjadi tris..stahun brape bilion ktirisan berlaku..lembu 250 juta.manusia brape???kite x tau smua2 sbbnyer tv3,BH,UM smua x crita kan..yg crita kes selangor,penang,kedah n kelantan..ngri2 len mmg da perfect ke???laporan jabatan audit negara telah memuji corak pentadbiran,pengurusan ekonomi di ngri2 pembangkang..yg pahang.johor,n.9..adakah ngeri2 ni mendapt periktirafan dr jabtan audit??…

 25. Pelajar IPTA : apa maksud anda dengan “pertambahan IPTA menyebabkan longgokan graduan yang pasti menyebabkan saingan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih kuat dimana sekarang kita dapat lihat ramai graduan yang masih menganggur” ?

  Anda menolak persaingan ? Risau dengan keupayaan diri sendiri utk bersaing dgn graduan lain ? Kalau begitu , andalah yg bakal menganggur nanti 🙂

  1. Kalau terlalu mudah masuk ke universiti, pelajar akan jadi malas bermula dari bangku sekolah. Lepas tu setiap universiti tak mempunyai tahap pembelejaran yang sama. Universiti baru berbeza dari universiti penyelidikan yang mesti lebih susah untuk score. Ni dari pengalaman saya sendiri. So CGPA 3.0 di universiti penyelidikan berbeza dengan CGPA 3.0 di universiti baru. kenapa? sebab tenaga pengajar yang lebih berilmu, silibus yang berbeza, dan pemarkahan yang lebih ketat. Macamana nak menilai pelajar yang berkualiti dengan melihat CGPA? Kalau ramai CGPA 3.0 tp xreti buat kerja, macamana industri nak maju. Bayangkan longgokan graduan yang bakal di interview di company/kilang2. Ada kan kemungkinan pelajar yang benar2 rajin dan berkualiti tak mendapat tempat. Saya tidak melabel pelajar tak berkualiti tu datang dari universiti baru, tapi mereka2 yang malas dan tak ambil serius belajar sekarang pon dah ramai. Mereka dapat CGPA tinggi dengan menumpang assignment kawan2 yang rajin. Based on true life experience.

 26. bg saya, PTPTN ni tak patut dimansuhkan..apa yg ptt dimansuhkan ialah yuran2 dan bayaran2 yang berkaitan dengan pengajian..pinjaman yang dimohon oleh pelajar boleh digunakan 100% untuk menanggung kos sara hidup, pembelian buku2, dan kegunaan peribadi shj..tak perlu bayar yuran yg membebankan..so,ini pon dah kira pendidikan percuma juga..

  1. sbenarnya negara kita ada dana. Mungkin tidak banyak tetapi jika nak lebih projek2 “pmbaziran” boleh ditarik balik dan salurkan dana tersbut ketmpt yg btul

    1. Duit rm1 kalau beli 2 barang harga 50 sen then jual rm1 satu boleh dapat rm2. Tapi kalau rm1 bagi percuma kt adik 50 sen then baki 50 sen tu beli barang boleh dapat rm1 balik. Tapi bila harga barang dah lebih 50 sen macamana nak beli barang nanti? baik buat projek sebab ianya pelaburan berbanding simpan duit sebab nilai duit mungkin akan turun. Rm10 dulu tak sama macam rm10 sekarang. Bayangkan kalau kita simpan rm10 dari dulu then sekarang nak guna kita yang rugi. Dia kena selari, buat projek untuk jana keuntungan then hasil tu baru boleh salurkan. Kita nampak satu projek tu bodoh, tapi banyak peluang pekerjaan dan projek2 tu boleh datangkan hasil.

  2. lebihan dana mmg ada apabila elaun menteri-menteri dikurangkan paling penting elaun entertainment.
   just my 2 cent.

 27. – PTPTN shouldn’t be abolished, only the unnecessary interest and admin fee. It should be treated as a real loan, well it is a real loan but to some students they think it is a windfall not realizing that they actually have to be held responsible to pay for it later.

  – Getting PTPTN loan is good for students to learn how to manage their financial. It is up to them if they want to spend it on new phones, bikes or whatever but they have to remember they HAVE TO PAY BACK!

  – No need to abolish but educate the students on personal financial, which I think should be a compulsory subject in high school. You didn’t pass the subject, no loan for you.

  – Get good result, loan will be converted to full or partial scholarship depending on your grades/CGPA. (Driving force for them to excel in academics).

  – Malaysians need to be competitive, don’t just ask for subsidies. It will make you weak inside. No driving force to go further and excel better in life. Chinese and Indian strive without lucrative special treatment like Malays but look at the list of local billionaires. Who are they? Malaysians, but the majority is Chinese.

  – Btw I don’t care who wins the coming election as long as it’s not some idiots who only know how to ‘cari projek’ or ‘makan rasuah’ or ‘talk cock only’. And we need better educated MPs and Menteris not like Rais Yatim or samseng like Nazri. I also don’t want somebody that cakap belit-belit and preach on democracy but didn’t practice it in his own party (suddenly he’s the leader without election and outshining the real elected president aka his wife) like Anwar to be Malaysia’s PM. I also hope if Najib wins and become the PM for the second term, he will not be outshines by his wife anymore. And Rosmah, pleaseeeeeeee you should be in the background and duduk diam diam, don’t do something stupid like what you did all these while. Azmin oh Azmin, I also don’t need you. Chua Soi Lek, you did something shameful and wrong, why didn’t you just step down entirely?

 28. kalau x nak mansuh jgn sokong pr senang je dan kalu nak barang naik dan penyalahan guna dana rakyat sokonglah BN 2 je…. senang kira otak x stress

   1. Atau kata lainnya kalau xnak harga barang naik dan xda penyalahgunaan dana sokong pr. Kalau harga minyak dah naik mcmana harga barang nk turun? minyak sapa yang kawal harga? pegi thailand tgok harga minyak dorang…tgok stress otak ke tidak.

 29. Azman Mat Arbak ader logik…yg bab nak mansuh tuh..yg maleh nak bayor…okay boleh diterima, zaman masa teman belajor dedulu..takda PTPTN..ader pun Biasiswa/pinjaman MARA@JPN, walaupun begitu zaman dulu takder ler sampai tahap cam zaman nie….education manggg aiii mahai nak mampus…sebenarnya sistem PTPTN nie ader banyak berlaku pembaziran…dari segi kualiti peminjam (tak semua yang pinjam tuh layak nak bayor balik—tuh yg kuat menyokong) dari segi Industri College…PTPTN telah menyuburkan industri Education Swasta….maka berlambak ler kolej dah punyai universiti sendiri…..(untung banyak…buat calculation sendiri) , berlaku penyelewengan dipihak Kolej…pi interview bebudak kolej..ader jer yg tak puas ati ngan kolej admin..ader jer cara depa nak cikun duit PTPTN. Sebenarnya….Think Tank yang buat PTPTN tuh tak dan nak pikiq abih…first depa lupa…yang education kepada rakyat adalah tanggungjawab negara….kenapa nak bior Kolej Swasta berlambak menanggung keuntungan…kenapa tak perbanyakkan Universiti Awam…dengan duit berbillion tuh. Sebenarnya dengan perlaksanaan PTPTN menyebabkan harga Education semakin tinggi dan membebankan kepada rakyat. Ibarat Subsidi ler…makin banyak subsidi..semakin byk cara org nak cikun….atau AP beras ker..AP kete ker….cam tuh ler… secara tak langsung niat baik mengenai PTPTN telah diselewengkan oleh management tuh sendiri….pikiq ler….masa ader fund dedulu…bagi loan PTPTN tak ingat dunia…biler dah abih fund..baru kalut nak collect balik…entah aper2 sistem management. bagi aku urus…buleh efficient 10X ganda. Citer dier setiap subsidi kerajaan yang beri akan di manupulasi oleh segolongan pihak tertentu sahaja…(kroni cite ler nie)….jawap dulu..nanti kita sambung lkak…panjang dah nie….

 30. Adinisa, 70%? Wah, ni mesti dah buat bancian betul2 dengan semua pelajar IPT yang saudara/i kenal kan? tak pun saudara/i kenal 4 orang je, yang 3 orang tu suke enjoy eh? (^_^)

 31. haha sistem pendidikan sekolah rendah dan menengah pun sudah hancur sebenarnya…lihat saja kalau pass masuk sekolah bagus kalau tak pass pun boleh sambung dan teruskan ke sekolah teknik mahupun skm…haha fikir2kan la..tambahan pula yuran sekolah kini adalah percuma heeee

 32. habis tu nak amik duit dr mna nk cover kos pengajian student2 ni?
  minyak petronas pun lama2 kering jgk

  kalo dh sumber negara dh habis nk amik sumber dr mana lagi nak tampung kos pembangunan utk negara berdekad akan dtg

  bagaimana nasib anak cucu kita bila tiada lagi sumber2 ni?

  lagipun rm40 ribu utk cover sorg student boleh cover beratus2 org miskin, oku n ibu tunggal yg lebih memerlukan bantuan

 33. saudara,
  kenapa PKR tidak mempraktikkan perkara ini sejak memerintah negeri selangor, iaitu dengan cara memansuhkan bayaran pinjaman bagi yayasan selangor??
  sila jelaskan lebih lanjut..

 34. 100% tak bersetuju jika PTPTN dimansuhkan…saya dgn ini sukarela membayar interest 1% yg telah ditetapkan oleh pihak PTPTN…tanpa interest tersebut, pekerja PTPTN nak mkn gaji dr mana?

 35. haha rafizi oii dah takde budak lain ke ko nak anto buat demo ptptenuk tu? budak2 upsi jugak jadi tunggangan ko..adam adli je la ko mampu hantar…takde duit nak belajar buat la cara takde duit..kerja dulu amik pengalaman,kumpul duit byr cash tak payah hutang2…klu mcm tu institusi perbankan pun ko usul la mansuhkan semua pinjaman…

 36. 1st of all. Im on bamban, ramsey, azlan, pelajar ipta, & jurutera siswazah. Tahniah, dieorg nampak berakal dan logik. Yang lain tu sokong ptptn dihapuskan, nampak macam terlampau kampung, dia juga pemiutang keras kot, & banyak hutang2 personal lain. Suka n senang cakap mudah, tanpa fikir panjang dan bgaimana chain-reaction kepada semua aspek lain di negara kita.
  dina, er uk, bukan ekonomi kambing, dieorg pun expanding byk biz luar negara & even cari proses minyak/gas etc. Malaysia lemah sebab subsidi, n pemerintahan dlaman yang longgar n x strategik/ikhlas/telus. Gdp ok x ok since puluhan tahun pemerintahan yg sama, ramai x sedar, gov. x performing. Kalo otak ok math, kalkulator tu bg jawapan belaka.
  Utk ptptn dihapuskan, bole, bagi semua pemiutang tu bayar habis dulu, baru kita bole ckap strategi pendidikan percuma, dan bukan terus nk bina 1o ipta lagi, kalo takat ramai graduan, tapi incompetent, xde kekosongan pekerjaan etc. 1o ipta baru huh. Senang ckap, ingat kayu besi bngunan tu free maintenance ker? Jgn masok bayaran2 lain plak. Saya tidak menyokong mana2 parti, tapi please siapa yang otak dlm tempurung tu, jgn berkata2 mcm hebat n tau sgt…especially ekonomi, taraf hidup, statistik, strategik thinking, dan efek kepada komuniti dan negeri lain.
  Byk blog melayu kita, tapi komen2 or idea macam org purba or kebudakan. Terlampau banyak org kampung* yg cetek pemikiran.

  Sekian dulu masa ini. keep it up wit nonsense idea. Analogi- kalo semua sedara awak pinjam 1k sorang dr awak yg baik hati…dieorg lmbat bayar, keras, n lari2 x kenang budi awak…berhutang pandai, tp susah nak bayar, awak suka orang begitu, n suddenly dtg rumah cakap…”bang, halalkan semua 1k tu je ye”…so ko nak makan rumput bg anak-bini ko bulan /taun depan etc?

 37. Root cause analysis: masalah nya bukan ptptn yg dijaja opposition utk menambat hati youth pengundi. Masalah wang dibazirkan, disalahgunakan, pelaburan sia2, tiada faedah ekonomi jangka panjang, semua ni dtg dr mana? Kalo financing kita my diruskan cekap, byk n cukup sebenarnya annual budget menyelesakan semua peringkat taraf hidup orang My….fikir2kan lah mana root problem kita…ini bukan ckap pasal ptptn sahaja….semua.

 38. Btw, presentation dan perkiraan matematik budak darjah 5 atas tu, teramat lah cetek. aku x tau siapa sediakan slides kira2 mudah begitu n straightfwd tanpa amik kira kiraan lain. Dia ni sekolah mne yg membesarkan student cetek akal begini?…

 39. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera#

  Masing-masing ada pendapat yang ingin diutarakan berhubung dengan masalah PTPTN ini. Ada segelintir beranggapan bahawa PTPTN perlu dikekalkan seperti sedia ada manakala segelintir lagi adalah sebaliknya.

  Pada pandangan saya, PTPTN secara asasnye bertujuan untuk membantu para pelajar yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Namun pada masa kini, masing-masing mempertikaikan tujuan PTPTN diwujudkan. Saya berpendapat bahawa sekiranya PTPTN dimansuhkan, maka kurang graduan-graduan yang berkualiti yang menjadi tunjang utama kepada pembangunan negara. Cuba anda pikir, para pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN lebih bertanggungjawab untuk menuntut ilmu kerana mereka sudah mempunyai mind-set bahawa mereka perlu membayar hutang selepas tamat belajar nanti. Ini secara tidak langsung dapat melahirkan graduan yang bertanggungjawab, berdisplin dan berilmu. Ada yang berpendapat bahawa kalau mendapat biasiswa, para pelajar tidak perlu bersusah payah untuk membayar hutang, tapi sekiranya mereka tidak mempunyai pekerjaan selepas tamat belajar, perlukah mereka ditanggung lagi oleh keluarga? menjadi penganggur terhormat?

  Renungan Bersama :

  Bayangkan segelintir pelajar yang mendapat biasiswa dari sesetengah institusi/kerajaan pun tidak memcapai kecermerlangan yang dikehendaki, inikan pula diberi percuma?

  “Pelajar Universiti Perlu Berdikari, Bukan Dimanja Lagi”

  Sekian. Aman No War

 40. to all brothers and sisters,

  we living in a “dunia akhir zaman yang semakin hampir dengan kiamat”.

 41. riba yg kita xnak sebenarnya , sape kate x boleh pinjam bnyak2 , boleh ,, tapi bayar balik 2 kene la same degn jumlah kita pinjam ,, tapi PTPTN nie pulak ,, cas perkhidmatanya korang taw2 la ,, x macam tinggi ? yg kita bising sebab cas2 2lah ,, yg aku panggil riba sebab ade interest dan seperti umat2 islam yg lain yg faham konsep riba … kalau mansuh ptptn xde la riba untuk si peminjam dan memberi pinjam..ade terdengar satu khutbah .. manusia x pernah cukup kalau hnya mengejar dunia ,, kejarlah Allah dan dunia itu akn terlebih2 cukup baginya ,, bukan hadis taw nie …

 42. Seriously,atleast apa yg diutarakan rafizi ni punyai fakta dan proposal nya boleh memjawab persoalan..yang pro gov ni,kalau nk sembang sila utarakan sebab untuk reject this proposal,jangan bercakap bahasa pasar kalau org yang dtg bagi bahasa fakta,kalau korg yg pro gov ni betul,keluar la fakta juga..org attack pakai otak,gov sepatutnya boleh counter pakai otak juga..bising pon xda guna la wahai pro gov sekalian.Beri fakta baru rakyat boleh percaya..

 43. Apa yang aku tengok hujah2 yang membantah PTPTN ni kebanyakkan nya adalah semata2 nak provoke.. Kenapa terlampau membantah ? Sedangkan ini satu tawaran yang amat baik….Dalam Islam sendiri ada mengelaskan golongan yang menuntut ilmu ni adalah dalam golongan jihad dan layak menerima wang zakat..kenapa kite tak nak pakai kaedah Islam dan menjadikannya sebagai salah satu daripada role model dalam pentadbiran negara?? Alasan Melayu jadi malas?? Jangan jadi bodoh..Orang akan semakin berlumba2 nak masuk ke universiti kerana pendidikan percume di berikan.. Di samping dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan berkualiti.. Jika kita lihat sekarang ni , yang mendapat pembiayaan daripada JPA aku tengok ok jek..Tak ada pon yang fail..Sebab apa? Sebab JPA dah menetapkan gred minimum keputusan exam..tak silap saya 2.5 pointer… Begitu juga PTPTN skang..dah menetapkan sekurang2nya 2.0 GPA, jika tidak pinjaman akan dihentikan.. Jika benar KEADILAN nak buat pendidikan percuma dan menjadikan PTPTN ni sebagai biasiswa, teruskan …Kepada student yang dapat bawah 2.0 GPA hentikan bantuan atau bayar semula..Ini adalah untuk memastikan student tidak leka…Kalau nak cakap berkenaan dengan bermewah2 membeli I-Pad, Blackberry ke apa ke tu semua akan di soal di akhirat kelak..Jika kite tengok budak2 JPA pon sama..bahkan mereka dapat lebih daripada PTPTN..Cume kadang2 tu aku pon tak faham..mungkin Melayu ni berdengki antara satu sama lain..Tak leh nengok orang lain dapat lebih….

 44. salam..xyah pk nk hapus ptptn ni.. pk nk hapus bunga ptptn ni ckup la..yang dapat result elok br hapus ptptn..ni simple nk bg contoh..ada member aku belajar jepun ,kerajaaan tangung..blk malaysia keja ng syarikat asing..gaji 3ribu sebulan.. ni contoh se lg, member aku bljar upsi, hutang ptptn..keja jd cikgu..gaji xsapa 3ribu..keja untuk kerajaan, utang ptptn kena bayar..cuba bandingkan situasi ni..mn yang untung..dah la gaji tingi..utang xyah bayar..pakai kereta import murah sbb beli guna AP student..pk2 kan la..

 45. we need a war/disease outbreak to help decrease the number of people on earth..
  with too many population n far too less resources and few job placement, we are in a situation in which we have to suffer just to survive..
  with the increment of population, we need to share more and get less out of everything. with the ever expanding number of people, we are doomed to a future in which we have to pay more to get something we could get for a cheaper price years back.
  that’s the basic fact of the kind of world which we are living now.

  so, if we can’t control the expansion of population, we need to accept these facts and struggle towards our sadistic future. yes, we can provide this kind of solution. but for how long will it last? our oil source is not finite. we can’t propose an idea like using our oil money to support something that is ever expanding. the graph will be linearly decreasing. then comes the next question, what will we do next? clearly this is not a long-term solution.

  but by using credit/debt system, we will create a continuous cycle where the money keeps on rolling and are up for use by our future generation. plus, the sense of indebtedness will generate the momentum needed to push our people to work. we are known to be a hedonistic-slow-lazy community who are easily impressed by our current lives/achievements. the sense of having to pay back will at least increase the productivity of the general population and make us work harder.

  free things are always taken for granted. that’s a solid fact. our generation may not feel it that way since some of us might feel better since we don’t have to pay after being burdened by the cost of study before this but the coming one will surely do. when everything is free, is there any reason to work your hardest? we will start taking things slow(er) and our progress will be even slower or even stunted. statement like we still need to work hard to get good result and increase our chances on getting a decent job is too far-fetched. we usually don’t think that far during our college-life anyway. we prefer to lay back and leisurely enjoy life at anytime. even during our study. i know that because i’m also a student.

  psychologically, the sense of having to pay for something will undeniably increase our appreciation and will develop our instinct to save up. we will learn not to waste them, work hard for them and ensure they last long. this statement includes tertiary studies, fuel consumption and some other things.

  back to the point of abolishing PTPTN and providing free tertiary studies. PTPTN itself is a good thing if we see it as a whole. it helps provide the second chance for those who wanted to further study but don’t meet the requirement for scholarship. but the burdening point is the interest. if the whole system is to be reanalyzed and the interest is to be revoked/reduced-maximally, then it will be better. the students themselves will have the target/responsibility to pay back their debt and work hard to achieve this. free tertiary study on the other hand is not so very good idea since it will first, increase the number of graduates (which are already skyrocketed now) and secondly, it will be less or even not be appreciated by students. they will take things for granted and will not study at their fullest capacity.

  so from my point of view, PTPTN should not be abolished, only to be reanalyzed and free studies should not be provided to everyone, only to those who really did well/excellent (a certain CGPA need to be met) and if their performances drop, they will still have to pay.

 46. setahu aku..student ILP belajar free.tmpat tgl free..mkn freee.duit poket plak RM100 sebulan.. kalu salah tlg betulkan..tlg bg tau mn lg tmpat belajar free..

  ikm..?
  giat mara..?
  ikbn…?

 47. kita try dulu tukar kerajaan, kalau dorg xmampu nak laksanakan, kita ada hak utk tukar balik kan? kuasa di tgn rakyat, bukan politician.

  1. Tukar kerajaan macam tukar kereta ke? Try jual kereta anda yang boleh jalan dengan baik tp tetap ada la problem dengan kerata baru yang mcm2 janji kononnya mampu jalan selaju ferrari dan xkan ada problem tp jual harga kancil.

 48. abis tu slama ni yg dok simpan dalam bank n than guna faedah yg bank bg tue bukan riba laa>>?? walaupon satu sen ia tetap riba n haram hukumnya..abis tu klu kita bat pinjaman kat bank nak beli rumah n kereta tu..xbising plk kne bayar faedahnyer..ermmm tu laa manusia..cakap depan cermin..xpikir panjang…ermm lain kali nak debat pk dulu isu2 n segala usul yg nak dikemukakan..jgn pakat main smbung debat org lain..

 49. ptptn harus dikekalkan..
  law dimansuhkan kesian plak pljar yang kurang kemampuan..
  mmg la kos blajaq free tpi kos sre dri dye org sape nak tggung jike dye org dikalangan owg yang tdk kemampuan..
  bjanji mmg la senang..nak laksankan/tunaikan janji 2 yang payah..
  mgkin pilihan raya nie minx ptptn dimansuhkan n pilihan raye akn dtg selpas 5tahun selpas 2 ape plak yg nak diminx..haish…

 50. aku sokong je hal yg beri kbajikan pada rakyat, duk malaysia semua bayar mana da free,, kita bayar cukai langsung dan tidak langsung, ape yg dbeli semua dah dcukai,, ape salah nya kerajaan Baru nanti nak kurangkan beban rakyat bg free pendidikan…. walaupun kita tak masuk IPT jgn dengki mungkin anak kita nanti akan masuk IPT juga… yg tak sokong memang bodoh la…. mcm dselangor dapat juga air percuma negeri btambah lg hasil adalah,,, zaman BN dapat ape hancur,,, nama2 bekas MB selangor dari umno semua kaki rasuah,,,

 51. Pinjaman utk dip ~ degree = RM29,000 (pinjam) + faedah 4%. Tak perlu la nak hapuskan terus tapi beri la diskaun. Kami terbeban dgn kadar bunga/faedah yg terlalu tinggi setiap bulan. Itu belum termasuk bayaran pinjaman balik lagi.

 52. Aku sokong PR jika PR berjanji bagi semua kat MAlaysia ni free.. Beras Free, minyak keta free, rumah free..

 53. Ada yang pinjam PTPTN RM19,500 tapi tak mampu bayar. Keta RM110,000.00 mampu lak bayar. Apstu mintak mansuhkan PTPTN.. Ayooo… dah pinjam, bayarlah bang!!

 54. ptptn dimansuhkan dan diganti ngan pinjaman pendidikan yg len..mmmm yuran pelajar x pyh bayar n hanya buat pinjaman kos sara diri..nak cube dulu baru nmpk hasil..kalo sy p kedai kasut,n kat situ sume kasut saiz kecil n sy rase mmg x ble pakai,nak cube juge ke?
  ntk pgthuan pinjaman ni diberikan pd mereka yg nak smbg blaja kerne tidak mampu..st lg result meke krg baik n xdpt biasiswa..BIASISWA adalah hadiah rakyat bg mereka yg cemerlang dlm pelajaran..dan ini sebagai galakan ntk mereka blaja…jika free pengajiannye,agak2x la ade x persaingan dlm mndpt kejayaan yg cemerlg..tolak mslh duit, pikr kualiti yg akan dihasilkan nanti..kalo pikir duit smpi bile x abes..insyaallah,dpt result baik dlm dip atau degree atau apepun peluang keje yg baik menanti semua..sy pun dah mampu bayar sikit2x berkat usaha dahulu..yg kandas bayar semuanye bising ,mengeluh..tp ms kat U dulu sibuk join xtvt yg xde faedahnye pastu exam kantoi..keje pun x menentu..bukan PTPTN yg harus dihapuskan/cancel tp interestnye yg berbunga2x tu yg harus kite perjuangkan..bkn ramai org SENANG . ..sekadar kongsi..TQ

 55. Desperate situation produce desperate action and measurement. Don’t buy it. This idea is economically irresponsible. More importance it is psychologically irresponsible for the students.

  According to all this hype from opposition, we are becoming into total welfare state. And in the end we will be bankrupt faster than Greece.

  This desperate peoples, if they can promise you stars and moon, i’m sure it will be in their manifesto.

 56. aku penghutang mara. total pinjaman bg yuran pengajian + elaun sara hidup adalah 80k. tp pada akhirnya hanya membayar 10 percent drpd harga pinjaman tersebut. ini bermakna hanya 8k perlu dibayar. setiap pinjaman ada kadar pengurangan mengikut pointer cgpa.
  dan aku rasa aku lebih beruntung drpd member-member aku yg kebanyakannya budak-budak ipta yg pinjam ptptn, sbb mereka perlu byr lebih byk utk pinjaman mereka. jumlah pinjaman + interest ? wtf ? kalau kau org suka byr hutang, sila lah byr byk-byk kpd ptptn. mungkin org melayu ini mmg jenis suka berhutang keliling pinggang.

  apa yg aku harapkan disini, ptptn boleh jd mcm mara. at least pun, ptptn boleh hapuskan kadar interest tu. kalau kita tak buta agama, sejelas-jelasnya dari kaca mata seorang muslim boleh nampak pinjaman seperti itu mempunyai unsur-unsur gharar dan penindasan dlm bentuk pembayaran interest. setahu aku riba’ haram dalam islam. maaf kalau pandangan aku agak kabur. sila la terima hakikat, jgn sampai ke mati pun masih mahu nak mengampu kerajaan. diorang tak kasi duit free pun (aku tak tahu lah kalau ada elaun utk ahli umno). fikir dan cari jalan penyelesaian yg terbaik demi kebaikan dan kesenangan rakyat.

 57. assalam…
  semua org sibuk bgi pndapat msing2 mengenai ptptn kan..aku student bru 1 year.pnjm pun bru bpe sem je.jdi x de la pengalamn psal pmbayaran ni.aku just nk bg pndngn bgi side aku yg bru pnjm ni…
  aku sokong penddkn percma tu.means yuran & penginapan free bgi students.tpi aku rse pnjmn ptptn x perlu nk hapus 100%. bgi pnjm untuk student yg x mmpu nk tanggung kos sara hidup.cntoh mkn ke buku ape ke.ade student yg famili x mmpu sara hidup ank mereka kt uni.jdi pnjmn ptptn tu tolak lah yuran.tingglkn pnjman untuk kos yg lain.lgi satu UJRAH tu hapuskan.jdi bgi student eng mcm aku ni pnjmn asal 28,000 tolak yuran untuk 4=8 sem tahun tinggal 16,800.bhgi dgn 8 sem sara hidup 1 sem=2,100.bhgi dgn 1 sem=6bulan,1 bulan=350.nmpk mcm skit.tpi kite kn student so jgn lah blanja bnyak2 untuk sebulan tu.jimat cermat duit untuk mkn n untuk kes kcemasan klau skit ke.life student uni aku tgok boros.duit ptptn bkan untuk study sepenuhnya.untuk enjoy.kadang ade mk bpk yg yuran dieorg tnggung.ade yg da dpt ptptn still x ckup siap mk bpk bgi lg setiap blan coz x ckup untuk enjoy.aku yg x de abah mk keje kilang je ni alhamdulillah ckup.mk siap ckp klau x ckup duit mk x boleh bgi tau.pndai2 gune duit ptptn tu.and aku trfikir klau ptptn mnsuh aku nk cekau duit dri mne pulak??klau nk mnsuh n ade cre lain untuk tanggung kos sara hidup seharian students ni bole lah.mcm kt sekolah dulu dpt mkn percuma.tu insyaAllah bole.pasal bnda lain selain mkn harian n buku tu kena student tu sndri la pndai2 tnggung.klau nk bermewah cari sndri la.jadikan pulak pnjmn ptptn ni biasiswa bgi yg dpt result terbaik.skrng pun memng mcm tu jugak kan.cume sebb ade kos pengurusan tu yg jdi kecoh sngt.mcm MARA byrn bgi yg result ok ade diskaun.hendak seribu daya x hndak seribu dalih.yg penting nk kena tingktkn mentaliti student malaysia ni memndngkan rmai yg malas.aku bukan ckp kosong tpi tgok persekitaran la.klau student tu betul ade matlamat dia akn berusaha ntuk byar pinjamn tu.so care ni matlamat parti pimpinan yg nk bgi pendidikn percuma tu terlksana n student yg dihasilkan pun berkualiti.jgn semua percuma student yg dihasilkn suka goyang kaki sebb da biase hidup senang…

 58. lupe nk mention alhamdulillah uni aku tempat tinggal percuma 4 tahun.n pengangkutan bas pun percuma selama 4 tahun.x tahu pulak klau ade bayaran pengurusan bas yg dimasukkn kt dlm yuran.bas pun x semuanya selesa.kdang tgok life x mcm uni lain pun yg selesa.tpi x pe niat asal dtg nk tuntut ilmu bukan nk enjoy.sesak2 pun dpt pi kuliah.aku cdang kn cube buat mcm tu.insyaALLAH klau niat bukan brmatlamatkn dunia ALLAH lancarkan urusan tu.klau susah n bnyak kekangan muhasabah lah koreksi dri tgok ape yg kurang pada rncngan dn niat tu.x de yg percuma kt dunia ni melainkan semua akn disoal kembali kt akhirat dgn care ape kite manfaatkan.Pada RAFIZI RAMLI consider pada setiap condition student.jgn kerana nk lksanakn matlamt perkara2 yg penting diabaikan..walaupun kecil jgn..just pndngan & nasihat..^_^

 59. jadi PKR ni bagus kan? Semua buleh dapat free. En. Rafizi, lepas saya nak kamu beri cadangan mcm mana nak bagi setiap rakyat malaysia sebijik porche atau ferrarri percuma dari kerajaan. Hang buleh buat aku conpom undi Pakatan Haram..

  1. Pala hotak hang…cakap mcm org xdak akai. Nampak sgt typical UMNO punya mentality. Sbb org2 mcm hang ni larr yang negara jd lingkup. Awat hang mintak ferrari dgn kroni2 hang kat atas tu, mesti boleh bagi punya pasai duit berlambak mentekedarah hak org.

 60. ptptn nk lupus pun ok gk tk kira bn ke atau pr ke! tarik untung albokhari ke..ananda ke..ytl ke..appelah! Sori, sy bukan kaki politik cuma pengundi setia. Org politik janG mcm2..itu biasaapalagi pr @ dsai and the geng 2008 janji mcm2 tp cuma dpt bg subsidi bill air kt s’gor takat l/k RM11-00++…tu jelah apalagi dia penasihat ekonomi negeri s’gor..tu je yg mampu sdgkan pr melalak kata s’gor negeri kaya tp mana lagi bende lain yg dijanji…sy kekdg pun xfhm apa yg bersih bersiri tu..Cuma kita kena fhm sdr Ramzi tu org politik so dia crite cara politik..contohnye!. Kita pengundi ni pk2kanlah..logik ke x apa dia kata tu. Cume wak berpendapat bab ptptn ni wak ada anak pakai ptptn dan mara. apa wak pesan kat mreka dah dpt peluang ke IPT belajarlah sungguh2 dptkan the best result..kjaan yg ada ni w/pun kat 54 tahun merintah wak rasa kat m’sia ni dah bnyk nikmat Tuhan kurniakan..kita makmur compare jiran2 kita..xyah compare dgn Turki ke, Finland ke , Norway ke atau lain2. Itu cara mreka. Smua wajib bersyukur sebelum nikmat yg ada skrg Tuhan tarik balik kalau kita lupa. Para ulamak tu xyah lah dok sesama islam..kan lebih baik muzakarah dgn setelus2nya..dptkan jln yg terbaik..yg pengikut2 tu jgnlah taksub sgt..kita sesama manusia kan… Minta tengok keliling kwn kita spt org cina & india, apa mereka buat? Mereka kurang bising2 tp bila kluar result pereksa majoriti yg dpt cemerlang! Contohnya brape peratus kaum non-bumi yg dpt cemerlang compare dgn bumi sdgkan yg ambil exam majoritinya bumi! nampaknya mereka lebih bersyukur dari kita. Wak ckp ni sbb terbukti wak duduk kat BBB…ukm tu tmpt wak kutip sampah cari makan. Bebudak bumi dpt ptptn ramainya blanja mewah tp mreka xgitu. Jadinya apa pandangan wak yelah guna ptptn dgn cara yg betul + blajar sungguh dptkan result cemerlang + tingkatkan ‘value added’ supaya senang dpt kerja. Paling asasnya tingkatkan komunikasi BI + MUET sekurang2nya band 4. Wak rase malu bila tengok student U taraf BI anak yg darjah 4 lg bagus..bukan wak nk sombong..tp itu contoh je. Bab Kjaan nk lupus ke diskaun ke tuan2/puan buktikan dulu dgn result yg hebat serta jd org yg cemerlang…bukannye cuma pandai bekemah kat padang je…nak ke anda tengok anak2 anda perangai gitu..tanya pada ibubapa anda sendiri…jgn tanya ramzi ke..anwar ke…mat sabu ke…ibrahim.. atau yg sewaktu dgnnya..wak ulangi… tanya pendapat ibu dan ayah anda yg besarkan anda,ada ke mereka suka anda berkemah kat padang tu.. Wallahhu’alam…

  1. Saya respek dgn Wak. Pendidikan free memang dah ada tapi untuk Master dan PHD je iaitu Mybrain. Langkah kerajaan yang bagus. Rafizi pls revise loan untuk kereta dan rumah sekali sebab tu keperluan semua rakyat.

  2. Wak cakap wak bukan kaki politik cuma pengundi setia. Wak x cakap pon sy dpt agak wak pengundi setia ‘dahulu..kini..dan selama-lamanya’. Sudah2 lah tu wak nak membodek, bersihkan hati bukakan minda. Kalau yer pon terhutang budi x payah ler nak menegakkan benang yang basah. Mungkin pada wak air free takat RM11 tu xde apa..tapi utk rakyat susah yang lain tinggi nilainya tu wak. 54 thn parti prihatin tu memerintah..ada x bagi air free/diskaun utk rakyat w/pon Rm1?? Masa duduk kat puncak bkn main sombong muka x pandang ke bwh langsung, bila dah nak terbaring baru la nak cerita pasal muzakarah la, perpaduan melayu la dan mcm2..ni semua taktik lama ler wak. Dalam Islam sendiri pon mengecam dgn keras sifat dan semangat assobiyah (kebangsaan/perkauman) ni. Sbb benda ni ler melayu lg ke belakang bkn ke depan.

 61. assalamualaikum saudara rafizi….Tunggu PR jadi kerajaan nanti, hapuskanlah PTPTN seperti apa yang saudara uar-uarkan. Tapi bua masa sekarang, tak payahlah bising-bising berjanji sana sini benda yang tak mampu untuk PR buat (kenapa tak mampu?..sebab sekarang bukan PR yang memerintah)

  Memang senang untuk berjanji sekarang. Mungkin pemimpin2 PR suka tengok anak muda turun berdemonstrasi sana sini minta mansuhkan PTPTN.

  Jika diizinkan Allah PR dapat memerintah nanti mansuhkanlah PTPTN. Sekarang ni tak payahlah bising bising sangat.

  Wassalam

 62. Tak tahu la kalau mata saya silap, tapi dalam kira2 tu tak nampak pun dinyatakan kos pembinaan & penyelenggaraan 10 IPTA baru? Kos ni kena ambik kira jugak.

 63. Untuk hapuskan PTPTN dan memberi biasiswa atau pendidikan percuma kepada pelajar IPT, kita sebenarnya tidak boleh bersandar kepada fakta tentang PTPTN semata-mata. Ini disebabkan tidak semua pelajar meminjam PTPTN. Ada yang pinjam MARA, JPA dan lain-lain. Maka fakta atau statistik yang diperlu dipaparkan ialah jumlah keseluruhan yuran pengajian IPT bagi semua bidang. Jumlah ini perlu diketahui sebab jumlah inilah yang perlu ditanggung oleh kerajaan.

 64. Ha2 saya sempat tngok komen2. Yg banyak dok hentam ada beberapa orang, email sama ttp nama lain2. Laaaa cyber troopers rupanya 😉

  1. Saya Sokong Saudara Rafizi…Kerajaan yang perihatin sebenarnya kerajaan yang tidak bebankan rakyat dengan hutang..fikirlah sikit, Negara kita mampu memberi kebajikan percuma kepada rakyat dengan hasil bumi yang kita ada..tapi perkara ini tidak pernah dipertimbangkan kerana kebanyakannya untuk kepentingan peribadi..ko orang tak nampak semua harga barang naik…!cukai sana sini…fikirlah, tempatkan diri anda ditempat orang kampung @ pedalaman…baru anda mengetahui keperitan melalui kos sara hidup yang tinggi…Jangan terlalu angkuh dan bercakap besar seperti mana anda mampu untuk membayar hutang dengan mudah…kenapa tidak kita sama fikirkan, sumbangkan idea2 yang bernas daripada membantah bulat2 cadangan2 pendidikan percuma bagi membantu adik2 kita di masa akan datang menjadi graduan yang tidak menghadapi tekanan dan beban hutang seperti mana yang kita hadapi sekarang…Orang miskin kampung hantar anak2 ke IPTA & IPTS hanya dengan satu tujuan, hanya ingin melihat kejayaan anak mereka, tetapi adakah anda pernah berfikir yang mereka terpaksa untuk berhutang..!!!jika ada pilihan pendidikan percuma sudah tentu mereka akan memilih jalan tersebut…tiada yang lebih indah jika kita semua dapat membantu golongan2 yang seperti ini..Saya menyokong pendidikan percuma atas dasar saya adalah seorang anak jati kampung yang mengerti bagaimana kehidupan yang susah…

 65. “Saya berpendapat bahawa sekiranya PTPTN dimansuhkan, maka kurang graduan-graduan yang berkualiti yang menjadi tunjang utama kepada pembangunan negara”

  not necessarily without PTPTN, there will be less good quality graduate. that a bit biase.

  as for me, student biasiswa lagi kaliber. im a petronas student. di UTP, ptptn just a small bunch of people yg really need money yg apply. yg lain2 semuanya scholar petronas, scholar shell, scholar misc, scholar dell, scholar mara. banyak lagi lah yg x tersebut disini.
  so think, PTPTN or scholarship student is better?

  for me,
  first option : apply for scholarship.
  second option : work it by urself.
  very last option : loan. – be it bank loan or ptptn.

  just remmber guys, org selalu igt yg bila kita bagi free utk pendidikan, it will be costly and a waste,maybe not everyone pkr macam tuh, but tepuk dada sendiri la.

  my point, kalau korg study business or really is seeing things in a long run – pembinaan modal insan berkualiti is a must for us to sustain.

  corporation spend billions ( need facts? jgn malas, please google – ) on their employee. good gov spend billions for education. – one main objective – to build a quality modal insan. – so these people will bring in more revenue.

  minyak petronas boleh habis? say who? well, it possible utk habis. kelapa sawit boleh habis. bijih timah, getah, sumber2 lain. semua boleh habis.

  tapi modal insan yg kita invest into ni la is a source yg xkan habis, malah lagi berkembang. and that will be our main source of money if everything else ran out in future.

  rumus mudah – modal insan berkualiti will bring in more investment.- cth malaysia pengeluar cips terbesar dunia – sbb kita boleh provide modal insan berkualiti.
  modal insan berkualit they can produce, not just depending on others – cth proton – and we can sell proton outside.

  sampai satu masa, kita cuma perlu jual idea, dan idea ni source yg xkan habis. – cth – mitsubishi jual idea dorg design keta malaysia, kita beli, kita kuar duit lagi.

  sape tau ape sumber pendapatan bagi negara taiwan? or hong kong? or even singapore?

  sbb this little country xde sumber macam kita, dorg invest kat education – produce good quality human resource, at the end – they are among the top country in the world.
  its human resource yg dorg provide to the world.
  correct me if im wrong ok?

  so whats wrong of giving free education for all that are deserving it? while at the end, government jugak yang akan perah keringat dorang ni utk majukan negara.

  macam lembu susu la, bila lembu tu kecik, kita kena bagi dia makan free. semua kita tanggung. bila dia dah cukup umur, kita perah susu dia, kita jual susu. kita dapat untung.

  kesnya kerajaan sekarang, susu dia nak perah, tapi lembu tu dia g suruh makan rumput x berkualiti ( x bagi pendidikan la maksudnya ) or bagi makan rumput yg sedap sedap tapi lembu tu kena bayar ( berhutang ) dalam masa yg sama, susu tetap kena perah ngan tokey lembu ( utk majukan negara ). jadi hutang tetap kena bayar, susu tetap kena perah.

  if u ask me, free education for all is a must.

 66. bukan masalah hapus atau tak… bukan juga masalah bayar atau tak.. tapi masalah kepincangan sistem pengurusan ptptn tu sendiri yang menjadi beban kepada peminjam..ubah sistem, hapuskan riba. perincikan sistem ujrah tu sendiri yang mana banyak di lihat caj terselindung..kelihatannya seperti tiada beza 3peratus menjadi 1peratus. kami sedia membayar balik pinjaman yang di berikan kalau kerajaan bersikap telus.
  .

 67. Salam 1 Malaysia, 1 Dunia, 1 Semesta!

  Cerita banyak2 pun x guna, so mcm ni je la, kali kita try bagi PR pegang kerajaan persekutuan lepas tu biar diorang pegang 5 tahun dan buktikan kpd rakyat, jika janji ditepati PR adalah kerajaan yg amanah dan bertanggungjawab, jika tak menepati janji, kita tolak dan gantikan dengan yg lain. Pemerintah skrg pun dah lama pegang kerajaan, so dah sampai masa kita tukar yg lain, jgn takut utk berubah dan jgn takut dgn bayang2 sendiri. Kita tak tau selagi kita tak cube, dan kita dah tau yg kita dah cube, BN dah cube 55thn, kita bagi PR pegang 5 tahun lepas tu kita bandingkan keduanya. Kerajaan adalah mewakili rakyat, pemimpin dgn kuasa yg dia ada bukanlah tempat utk mengaut kekayaan peribadi, ia adalah tempat utk menabur bakti kepada rakyat.

 68. Kaki Bakar berpendapat bahawa lebih baik pinjaman PTPTN DIMANSUHKAN kerana terasa terbakor dgn bebudak “U” yg takde kualiti setelah tamat blajo.. biar mereka yg layak @ berkualiti sahaja boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat Universiti…
  Kaki bakar ni bukan nya apa… sakit hati dengan segelintir yang menggelarkan diri mereka “PRO” setelah mendapat ijazah… kononnya hebat sangat tapi nak buat apa2 kerja pun refer kat buku teks… terbakor ajer teman tengok…
  berkenaan dgn pembayaran balik tu… lebih baik rugi 50% dari 100% kan?? fahami lah maksud Kaki Bakor ni…

 69. pada pendapat saya PTPTN tidak wajar dihapuskan, seperti ada pendapat hanya hapuskan yuran-yuran yang membebankan pelajar. Itu satu pendapat yang baik. pihak kerajaan telah menyatakan IPTA disusidi sebanyak 90% boleh dikata percuma walaupun tidak 100%. Lagi 10% wajar ditanggung oleh pelajar tanpa dikenakan faedah . Cadangan PR untuk menyediakan 10 buah universiti baharu dalam tempoh 10 tahun dan boleh menapung 100 ribu pelajar juga suatu inisiatif yang bagus. Namun semuanya mengambil masa dan menelan kos yang tinggi. Nak mengurangkan IPTS dalam jangka 10 tahun satu persoalan yang kurang bijak. memang umum mengetahui kos di IPTS terlalu tinggi sebab mereka terpaksa tanggung kos pengurusan 100%.

  Mengurangkan IPTS dalam jangka 10 tahun akan merugikan banyak pihak. tak dinafikan komersialan pendidikan mengutamakan keuntungan, tetapi keuntungan yang melampau perlu dikawal oleh kerajaan. Oleh itu untuk mengatasinya semua kos IPTA dan IPTS wajar diselaraskan. Kalau IPTS tak setuju mereka boleh tutup bisines atau kerajaan mengambil alih IPTS dan dijadikan IPTS kerajaan atau di bawah pemantauan kerajaan.

  Langkah mengIPTSkan sebagai milik atau di bawah bidang kuasa kerajaan lebih menjimatkan daripada membina 10 buah universiti.Walau bagaimanapun IPTS yang benar-benar berkualiti sahaja yang perlu dipantau oleh kerajaan manakala yang lain dibatalkan pendaftaran.

  Kerajaan juga perlu mengawal program-program yang disediakan oleh IPTS. setiap IPTS dibenarkan 15 jurusan sama ada diploma atau ijazah. Tentukan jurusan yang wajib dilakasanakan IPTS. IPTS wajar diberikan pilihan dalam empat atau lima aliran aliran iaitu aliran sains, aliran teknologi, aliran perdagangan dan pengurusan.Jdi jika IPTS yang memilih aliran sains maka semua programnya mestilah berkaitan dengan sains dan begitulah yang lain-lain. Kaedah sedemikian ini mungkin memudahkan MQA menilai program yang disediakan oleh IPTS.

  Pada masa ini semua IPTS cuba memonopoli semua program pengajian dari aliran sains, teknologi dan perdagangan. Sebenarnya untuk membuat pengagihan tersebut memang sukar sebab kebanyakan IPTS berlatarbelakangkan politik dan dimiliki oleh tokoh-tokoh politik dan mereka ada hubungan dengan orang atasa.

  Harap sdr Rafizi pertimbangkan.

 70. apa kata kalau kerajaan sendiri sendiri menubuhkan IPTS. IPTS kerajaan akan boleh bersaing dengan IPTS swasta milik individu. mungkin juga yuran ipts kerajaan lebih murah daripada ipts milik swasta. Jika kerajaan wjudkan ipts sendiri akan dapat menampung dan memberi peluang kepada pelajar yang tidak berpeluang ke IPTA atau bagi pelajar yang tidak berminat memasuki IPTA.

 71. Pendidikan percuma mgkin xkan berlaku kerana melibatkn kos y sgt tinggi tnpa pulangan dari segi tunai atau produktiviti.mahukan rakyat y cerdik bukan ini cranya..xsmstinya dpt degree baru dktegori pndai..adkah rakyat sume bodoh bila x bljr di universiti??..cuba fikirkan berapa bilangan pelajar bertambah bila pendidikan percuma dberikan??n berapa bilangan universiti smada swasta atau kerajaan y akn dibina??kmgkinan universiti swasta akn tmbuh bagai cendawan sbb dgn pndidikan percuma, prlaburan lebih selamat..ini akn mnmbahkn bilangan pelajar y mmpunyai kelulusan y tinggi..apa y akn berlaku ialah peluang pekerjaan y smkin nipis..kadar pengangguran akn meningkat..bkn sbb peluang pekerjaan y sedikit di negara ni..tapi kesesuaian pkrjaan tu y pelajar xnak terima..nanti master pulak y akn gantikan degree..bygkn KFC nak cari pekerja..tapi kbykn plg kurg pn diploma..gaji std RM1000..nak ke lulusan diploma kerja camtu??mesti nak ikut std kelulusan..then menganggur..jikalau boleh rangkakn pembayaran dlm 20 tahun akn datang..sila rangka sekali kehidupan pelajar 20 tahun akn dtg tersebut..mcm mana dengan pmbayaran gaji pekerja y semakin meningkat..bilagan pekerja pn semakin meningkat..dengan peningkatan pekerja kelulusan tinggi, semakin byk wang y akan dikeluarkan untuk membayar gaji..adakah pengangguran akn kekal di tahap minimum??adkah rakyat boleh mendaapt kehidupan y lebih bagus tnpa hutang??adkah rkyat akn bekerja dengan lebih bagus jikalau tiada hutang??dan paling penting, kalau sume rakyat pandai, siapa y akan tanam padi??ternak ayam??basuh tahi lembu???pendatang asing???dengan populasi rakyat Malaysia semakin meningkat n pndtg asing smkin bertambah, adkah kdr jenayah akn berkurg??skrg ni pn byk kes y dsbbkan pndtg asing..klu hidup senang tp dklilingi jenayah pn x guna..hutang jg akn bertambah dengn populasi pnduduk Malaysia y semakin meningkat..apa rancangan untuk memajukan ekonomi negara??apakah janji rakyat akn sntiasa hidup seng dlm 20 tahun akn dtg??..maafkan saya dengan kecetekan Ilmu..saya bukan apa..xfaham dengan segelintir rakyat y selalu berfikir di seblh pihak..duduk di tengah2 lebih seng berfikir dari sebelah..sprti gores n menang..gaya memang wahh..tapi wekk!..ingatlah..hidup seng tu xmnjamin syurga pn..org y kerjanya menebang pokok pn mungkin lebih tinggi syurganya dari org y belajar smpai PHD..mengejar ilmu tu memang tuntutan Islam..tapi ramai y putar belitkan tuntutan ni..slh gnekan nama Islam..memang pendidikan tu Allah x suruh bayar pn..tapi Allah uji dengan USAHA..makin susah,makin besarlah ganjaran pahala n nikmat Allah akn berikan..byk lagi nombor2 y x didedahkan..harap korg sume faham..klu sy ada kuasa, sy akn jadikan PAS sebahagian dari Malaysia sbb ni negara ISLAM..PAS akn mmgg seluruh kptusan dibuat dari semua jabatan..y paling penting, PAS KEKAL wlupun mne2 parti y menang..minta maaf xberniat nak berpolitik pn..tapi hati tu ktekan ini slh 1 jalan y baik..mustahil semua rakyat akan senang..kecuali zaman ROBOT..nafsu manusia akan selalu melebih2kn dari org lain..
  **saya srankan duit lebih baik dilaburkan kpd bidang pekerjaan..pelbagaikn jenis perkhidmatan..Kelantan jadi negeri pendidikan Islam..buka universiti moden Islam dengan alatan canggih..sebab saya yakin..ramai org Islam y pandai2..tetapi hanyut dengan kesenangan..

 72. Salam semua, Apanya la yang takut nak tukar kerajaan? macam nak buat keputusan hidup ngan mati pulak. Ini lah manusia takut untuk menghadapi perubahan macam katak dalam tempurung.

  Negara maju seperti America tukar kerajaan tak ada masalah pun ekonomi, keselamatan dan etc mereka tak tergugat pun jadi apanya yang rakyat Malaysia ni takutkan sangat.

  > Bak kata pepatah Kalau tak dikupas ruyungnya manakan dapat sagu kat kat dalam.

  Pendidikan percuma seperti juga Bapa membesarkan anak dari bayi hingga la ke dewasa. Ada bapa yang kaya dan ada juga yang miskin tetapi anak tadi tetap juga membesar bersekolah dan dalam masa yang sama bapa tadi perlu juga menangung perbelanjaan lain

  Dari mana datangnya duit untuk itu. Patutkah anak tadi membayar balik segala yang dibelanjakan untuknya? Tentu ada yang berpendapat itu memang tanggungjawab bapa kan?

  Samalah juga dengan kerajaan. Kerajaan adalah seperti bapa dan rakyat seperti anaknya. Tanggungjawab kerajaan untuk rakyatnya
  > Menyediakan pendidikan
  > Kemudahan infrastructure
  > Pekerjaan
  > Perubatan
  dan lain-lain lagi

  Perkara diatas memang tanggung jawab kerajaan, tak perlu dipolitikan. Dah jadi pemerintah kena la jalankan tanggungjawab kalau tak mampu tarik diri beri pada yang mampu.

  Sekian

 73. Saya tak berapa setuju bahawa pendidikan percuma akan menyebabkan graduan tak berkualiti. Kenapa? kerana kemasukan graduan ke University masih lagi berpandukan kelayakan. Yang percuma hanya lah Yuran. Kenapa perlu graduan yang sudah tentunya berpelajaran untuk mensiasiakan perluang diberi hanya kerana pendidikan itu percuma. Dan ada juga yang menyatakan bilangan pelajar akan bertambah jika pendidikan percuma. Adakah kerana pendidikan itu percuma orang yang tak layak pun boleh melanjutkan pelajaran. Dingatkan sekali lagi yang percuma Pendidikan bukan kelayakan itu anda semua perlu faham. Tidak ada kene mengene langsung pendidikan percuma dengan kelayakan memohon university.

  Tetapi kita tidak juga menafikan hak golongan yang tidak layak untuk terus belajar. Kita masih ada MARA, ILP, Vokasional, kursus-kursus pendek untuk bidang keusahawanan dan lain-lain lagi bidang untuk yang tidak bernasib baik untuk meneruskan pelajaran dan ada juga boleh terus menceburkan diri dalam bidang perniagaan.

  Apa guna ada Ijazah dan diploma jika hanya bercita-cita untuk makan gaji. Cuba la bercita-cita untuk menubuhkan perniagaan sendiri.

  Tak perlu kita nak ambil tahu bilangan Universiti, Pensyarah atau apa saja sebab bukan kerja kita. Serahkan pada yang pakar dalam bidangnya untuk menyelesaikan untuk kita “Right tools for the right jobs” tak kan screw driver nak guna untuk main badminton.

  Yang perlu kita buat sekarang adalah menilai Kerajaan yang mana boleh memberi banyak manfaat kepada rakyatnya. Yang pembangkang tak semestinya betul dan yang Kerajaan sekarang juga tak semestinya sudah betul. Buka minda perubahan adalah perlu tanpa perubahan tiada la evolusi tanpa evolusi kita sekarang mungkin masih lagi duduk dalam gua.

  Ibarat sebuah bas sedang dalam perjalanan dari point A ke point B sedang dalam perjalanan tiba – tiba ada halangan dihadapan takpe sebab takut nak berenti kita langgar je motor ape la sangat. Bas mengalami sedikit kerosakan. Halangan demi halangan demi halangan sudah di tempuh kerosakan hampir membuatkan bas tak berjalan perlukah penumpang terus menunggu? Atau turun dan menaiki bas yang baru? kita tukar bas bukan sebab kita tak kenang budi tetapi kita ni penumpang, tambang dah bayar tetapi perhidmatan tak setimpal kene la tukar bas lain yang boleh beri perhidmatan yang setimpal. Tak gitu reality hidup yang sebenar? Correct me if i’m wrong

 74. Pendapat-pendapat yang baik dari mereka yang berfikiran terbuka dan berlapang dada jauh dari meletakan parti politik sebagai matlamat utama(walaupun isu ini ditimbulkan parti politik)..
  Sedang ada juga pendapat-pendapat yang melambangkan betapa kecilnya ruang lingkup tahap pemikiran seseorang mahasiswa itu..

  Pendapat-pendapat kalian adalah berdasarkan kepada inginnya kalian kepada pendidikan..
  Tetapi janganlah kita bertelagah sesama kita kerana sesuatu isu ini sehingga lupa pada tujuan asal hidup kita..
  Juga jangan memberi pendapat untuk menjatuhkan mereka yg lain..
  Anak2 nabi Adam ini yang juga ummat paling beruntung ini selalu bertengkar sesama sendiri gara2 pendirian politik yg berbeza..

  Andai ini berterusan..
  Malaysia tidak akan pernah merasai kebahagiaan kecuali pada orang2 yg sentiasa cinta pada ALLAH dan Rasul SAW..

  Pernah buat istiharah untuk mengetahui yang mana lebih elok..?
  Moge ini dapat membuat kita lebih tenang dan berlapang dada..
  Sekadar perkongsian disaat diri ini ingin melihat kalian semua diredhai ALLAH 🙂

 75. salam.. saya mahu bertanya..
  adakah hanya bayaran balik PTPTN saja yg dihapuskan..
  mcm mana dengan bayaran balik PTPTK dan lain2 lagi adakah akan dihapuskan juga,
  sbb banyak kawan2 saya yg meminjam wang tabung kemahiran (PTPTK)

 76. hapuskan interest PTPTN. bayaran potongan dikenakan mengikut kelas graduan cth 3>/cgpa biasiswa. walaupun nih entry dah lapuk.

 77. kebanyakan yang sain ptptn ni remaja. dalam hidup ni orang besar pun tak dok tgk kontrak dia kerja sehelai demi sehelai,syarat demi syarat.apatah lagi org miskin yang tak berapa nak cerdik.dah la letak riba.Riba tu diharamkan Allah atas apa-apa alasan sekalipun..makanlah.makanlah riba yang org bayar tu.mudahan perut pun kembung berpenyakit.
  Kena ingat plak tu berapa institiut pengajian gulung tikar waktu dahulu. diploma ke ijazah ke hangus macam tu je tanpa pengiktirafan.budak latihan kemahiran pun tergantung tak dapat sijil.pinjam dah pinjam..sijil tak dapat, tapi hutang masih tinggal. belum lagi kes institiut tipu pelajar lesapkan duit pelajar suruh pelajar sain masuk akaun dierang terus,ugut kalau tak bagi tak keluarkan penyata silibus.Allah maha mengetahui siapa aniaya siapa.jangan la nak sibuk engkau ingat duit tu patut bayar je memanjang.kau tak tau susah senang org hidup.pelajaran tak dapat..hutang kena bayar? sudahla..ptptn patutnya PANTAU sesiapa yang dia bagi pinjam duit..institiut mana..ada pengiktirafan atau tidak…ini tidak..dia biarkan org miskin yang tak berapa cerdik paksa anak remaja dia yang tak tahu apa2 sain aja..baguslah..bagus..kita tgk siapa tuhan tanya besok!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.