Tabung Haji Mengakui Rizabnya Negatif, Kembali Kepada Soal Tatakelola Yang Ditimbulkan Oleh Bank Negara Malaysia

Saya rakamkan terima kasih di atas kenyataan yang dikeluarkan Tabung Haji semalam (10 Februari 2016) yang sebahagian besarnya adalah reaksi kepada isu-isu yang saya bangkitkan selama ini. Saya juga sedia maklum pelbagai komen yang dilontarkan oleh aktivis maya (“cyber activists”) Umno di bawah seliaan Dato’ Ahmad Maslan mengenai perkara ini.

Kenyataan Tabung Haji semalam mengesahkan unjuran yang saya terbitkan pada 9 Februari 2016 lalu bahawa rizab Tabung Haji kekal negatif bagi 2 tahun berturut-turut, berdasarkan perkara-perkara berikut:

1. Tabung Haji tidak sekali pun menafikan bahawa rizabnya negatif secara dua tahun berturut-turut seperti yang saya unjurkan;

2. Tabung Haji tidak sekali pun mengemukakan angka-angka yang menunjukkan unjuran yang saya terbitkan itu salah atau terlalu jauh dari keputusan sebenar;

3. Tabung Haji mengakui bahawa penyata kewangannya disediakan mengikut piawaian pelaporan kewangan yang ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB), bermakna ia mengakui bahawa tafsiran saya mengenai “rizab” di dalam analisa yang saya terbitkan adalah sama dengan “rizab” di dalam Penyata Kedudukan Kewangan (“Statements of Financial Position”) di dalam penyata kewangan Tabung Haji yang diaudit (seperti di bawah);

th-financialpositions

4. Tabung Haji mengesahkan bahawa keuntungan terkumpul (selepas bonus dikreditkan kepada pendeposit bagi tahun 2015) adalah RM609 juta. Angka ini tidak banyak berbeza dengan unjuran yang saya terbitkan (tanpa mempunyai apa-apa maklumat kewangan dalaman dari Tabung Haji) yang mengunjurkan keuntungan terkumpul bagi tahun kewangan 2015 adalah RM593 juta (rujuk Lampiran F). Ini bermakna analisa dan unjuran yang saya terbitkan itu tidak lari dari keputusan sebenar Tabung Haji bagi tahun kewangan 2015;

5. Mengenai isu rizab negatif (rujuk perenggan 5 kenyataan Tabung Haji), sementara Tabung Haji mengesahkan secara tidak langsung bahawa rizabnya memang negatif, ia memberi alasan bahawa ada dua jenis rizab iaitu Rizab Boleh Agih (yang terdiri dari keuntungan terkumpul yang masih positif dan berbaki RM609 juta seperti dinyatakan Tabung Haji) dan Rizab Tidak Boleh Agih. Nilai rizab yang dicatatkan di dalam penyata kewangan adalah jumlah kedua-dua Rizab Boleh Agih dan Rizab Tidak Boleh Agih; dan

6. Tabung Haji mengesahkan bahawa Rizab Tidak Boleh Agih adalah rizab nilai saksama yang menunjukkan untung/(rugi) terkumpul dari perubahan nilai saksama saham/sekuriti pegangan Tabung Haji, seperti yang saya terangkan di dalam analisa yang saya terbitkan. Dengan tidak menyatakan nilai Rizab Tidak Boleh Agih bagi tahun 2015, Tabung Haji secara tidak langsung mengesahkan ia terus kekal negatif pada kadar yang besar kerana rizab ini sudah pun negatif dengan baki (RM868 juta) bagi tahun 2014. Jika prestasi pasaran saham dalam tahun 2014 telah menyebabkan penurunan nilai saksama saham/sekuriti Tabung Haji sebanyak RM2.4 bilion, prestasi pasaran saham 2015 sudah tentu lebih buruk dan penurunan nilai saksama dalam tahun 2015 lebih besar dari RM2.4 bilion.

Setakat ini, Tabung Haji tidak pun mempersoalkan unjuran saya bahawa rizabnya kekal negatif bagi dua tahun berturut-turut. Saya puji pendekatan pengurusan Tabung Haji yang faham kenyataan-kenyataan saya adalah berbentuk analisa kewangan yang nyata, maka maklumbalas Tabung Haji juga ditumpukan kepada analisa kewangan ini.

Malangnya, banyak komen yang dilontarkan oleh aktivis maya Umno di bawah seliaan Dato’ Ahmad Maslan cuba mengalih perhatian rakyat dari isu pokok yang sebenarnya mula-mula ditimbulkan secara rasmi oleh Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dalam suratnya bertarikh 23 Disember 2015 kepada Pengerusi Tabung Haji, Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim. Antara komen yang cuba mengelirukan termasuklah kononnya rizab bukanlah bersabit kecairan tunai, rizab tidak boleh agih tidak mempunyai kesan kepada Tabung Haji dan lain-lain (ada sesetengah komen yang terlalu dangkal dan tidak perlu dijawab).

Sebab itu saya menyeru rakyat Malaysia keseluruhannya supaya kembali secara objektif kepada perkara-perkara bersabit tatakelola pengurusan dana Tabung Haji yang ditimbulkan oleh Tan Sri Zeti Akhtar Aziz di dalam suratnya bertarikh 23 Disember 2015 kerana perkara-perkara itu menjawab secara langsung kenapa persoalan rizab negatif ini adalah perkara besar yang perlu diberi perhatian umum.

Saya rujuk kembali perkara-perkara itu (seperti di dalam surat Tan Sri Zeti Akhtar Aziz) untuk membolehkan rakyat menilai secara objektif apa risikonya apabila rizab Tabung Haji kekal negatif pada nilai yang besar (berbilion ringgit):

015

016

017

1. Perenggan 2: Oleh kerana Rizab Boleh Agih (iaitu keuntungan terkumpul) sememangnya lemah kerana Tabung Haji membayar bonus lebih besar dari keuntungan yang dijananya dalam tahun-tahun 2012, 2013 dan 2014, itu menimbulkan risiko kewangan kerana prestasi pasaran saham dijangka merudum dalam tahun 2015;

2. Perenggan 2: Dengan penurunan nilai saksama portfolio pelaburan saham/sekuriti Tabung Haji yang besar dalam tahun 2015, ini akan menyebabkan Rizab Tidak Boleh Agih kekal negatif pada jumlah yang besar dalam tahun 2015 (saya unjurkan mencecah RM3 bilion). Walaupun Rizab Tidak Boleh Agih ini tidak terlibat di dalam pengiraan bonus yang dibayar kerana bonus dibayar dari Rizab Boleh Agih, ia mempunyai kesan yang besar kepada nilai aset Tabung Haji;

3. Perenggan 2: Sebab itu dalam surat Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, beliau telah mengingatkan Tabung Haji bahawa akibat kejatuhan pasaran saham, pada akhir September 2015 nilai aset Tabung Haji telah susut sehinggakan asetnya hanya boleh membayar 98 sen bagi setiap seringgit hutangnya. Nilai aset bersih dikira dengan menjumlahkan keseluruhan aset (yang sebahagian besarnya adalah saham/sekuriti iaitu sekitar 65%) dengan Rizab Tidak Boleh Agih untuk memberikan nilai pasaran (disebut nilai saksama) aset;

4. Perenggan 2: Maka, apabila Rizab Tidak Boleh Agih adalah negatif pada nilai yang besar (seterusnya menyebabkan rizab menjadi negatif), ini menunjukkan bahawa nilai pasaran/nilai saksama aset Tabung Haji adalah lebih rendah dari yang ditunjukkan di dalam penyata kewangannya. Aset yang nilai saksamanya susut ini tidak akan dapat menampung nilai hutang Tabung Haji termasuklah kepada pendepositnya;

5. Perenggan 2: Ini mengundang satu lagi risiko iaitu kecenderongan Tabung Haji untuk menjual asetnya untuk menjana keuntungan demi memastikan ia tetap boleh membayar bonus yang besar dalam keadaan pasaran saham yang tidak memberangsangkan (lalu pulangan dalam bentuk dividen atau untung saham yang diniagakan adalah rendah). Ini membawa kesan susutan berganda iaitu aset Tabung Haji makin mengecil dan rizabnya terus negatif lalu melemahkan kedudukan kewangan dalam jangka masa yang panjang;

6. Perenggan 3: Risiko seterusnya ialah kerana Tabung Haji mempunyai taburan pelabur yang tidak sekata iaitu 5% pendeposit terbesar mengawal 75% deposit keseluruhan. Mereka adalah kumpulan pelabur yang peka kepada prestasi dan kedudukan kewangan Tabung Haji. Apabila mereka menyedari perkara-perkara (1) hingga (5) terus berlaku, ada kemungkinan besar mereka mula mengeluarkan deposit mereka. Jika sebahagian sahaja dari 5% pendeposit terbesar ini mengeluarkan deposit mereka, Tabung Haji tidak mempunyai kemampuan kewangan membayarnya kembali apabila nilai asetnya tidak mampu menampung tanggungan hutang (diterangkan di dalam (3) di atas);

7. Perenggan 3: Jika Tabung Haji tidak mampu membayar kembali deposit apabila sebahagian dari 5% pendeposit terbesar mengeluarkan deposit, masalah itu akan menular kepada keseluruhan sistem kewangan negara. Tabung Haji mungkin terpaksa bergantung kepada anak syarikatnya iaitu Bank Islam untuk memberi sokongan kewangan yang akan mengancam kestabilan sistem perbankan. Jika Tabung Haji terus menjual saham/sekuriti yang dipegang untuk mencairkan asetnya ke dalam bentuk tunai, itu akan menyebabkan kejatuhan pasaran yang membawa kesan kepada pelaburan-pelaburan lain; dan

8. Perenggan 3: Apabila Tabung Haji tidak mampu membayar kembali deposit kepada sebahagian dari 5% pendeposit terbesar yang mengeluarkan deposit mereka, Tabung Haji mungkin terpaksa kembali kepada bantuan Kerajaan Persekutuan kerana simpanan di dalam Tabung Haji dijamin kerajaan. Dalam keadaan kewangan Kerajaan Persekutuan pun begitu parah, ini akan menyebabkan pelbagai masalah kewangan baru kepada rakyat dalam bentuk cukai GST yang lebih tinggi, pemotongan peruntukan dan lain-lain.

Saya berharap orang ramai menilai isu-isu yang saya timbulkan kebelakangan ini mengenai kedudukan kewangan Tabung Haji dalam perspektif yang diutarakan oleh Tan Sri Zeti Akhtar Aziz seperti di atas kerana saya hanya mengulangi penilaian Bank Negara Malaysia mengenai kedudukan kewangan Tabung Haji. Saya yakin rakyat terbanyak yang celik akal lebih percayakan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan Bank Negara Malaysia dari aktivis maya Umno yang dididik oleh Datuk Ahmad Maslan.

Oleh yang demikian, saya ingin terus fokus kepada kelemahan kepimpinan Tabung Haji di bawah Pengerusinya Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim sehingga menjerumuskan Tabung Haji kepada kedudukan sekarang.

Saya ingin menarik perhatian media dan orang ramai kepada perenggan pertama surat Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang menunjukkan kegagalan dan ketidakcekapan Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim dalam mengepalai Tabung Haji. Sepanjang isu ini timbul sejak sebulan lalu, hampir keseluruhan rakyat Malaysia terlepas pandang bahawa Bank Negara Malaysia telah pun menulis surat kepada Tabung Haji mengenai keperluan merumus satu dasar rizab setahun lebih awal (iaitu pada 19 Disember 2014) dari tarikh surat Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang bertarikh 23 Disember 2015 itu.

Maknanya, perkara ini telah ditimbulkan oleh Bank Negara Malaysia lebih dari setahun yang lepas namun nampaknya tidak ada sebarang tindakan kukuh di pihak Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim sehinggakan Bank Negara Malaysia terpaksa mengeluarkan surat seterusnya bertarikh 23 Disember 2015.

Saya menuntut supaya Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim memberikan penjelasan segera mengenai perkara ini dan memberi jaminan bahawa Tabung Haji akan mengemukakan cadangan dasar rizab seperti yang diarahkan oleh Bank Negara Malaysia sebelum 31 Mac 2016.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Masalah Pembiayaan Di Universiti Kuala Lumpur Dan Lain-Lain: MARA Perlu Senaraikan Semua Pembiayaan Pendidikan Yang Disediakan

Saya sering dihubungi oleh ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memohon atau ditawarkan skim pembiayaan pendidikan oleh MARA mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi. Gambaran yang saya dapati dari aduan-aduan ini menunjukkan MARA menghadapi masalah dalam melaksanakan tanggungjawabnya membiayai pendidikan pelajar Bumiputra walaupun Pengerusi MARA memberikan gambaran sebaliknya.

Majlis_Amanah_Rakyat_logo

Salah satu aduan yang paling tinggi ialah masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di Universiti Kuala Lumpur berkenaan pembiayaan pendidikan mereka yang boleh disimpulkan seperti berikut:

1. Mereka asalnya ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Universiti Kuala Lumpur dengan persetujuan bahawa yuran kursus dan elaun sara hidup akan disediakan melalui pinjaman MARA

2. Setelah mereka memulakan pengajian, mereka belum mendapat sebarang tawaran pembiayaan oleh MARA. Apabila mereka menghubungi pihak MARA, mereka dimaklumkan bahawa permohonan belum dibuka

3. Mereka dimaklumkan oleh pihak universiti bahawa mereka perlu mendapatkan pembiayaan lain

4. Pihak MARA menawarkan menjadi orang tengah untuk memudahcara pelajar-pelajar ini mendapatkan pinjaman pendidikan dari institusi pendidikan swasta yang kadar faedahnya tinggi dan tidak mampu ditanggung oleh pelajar

5. Mereka dimaklumkan mereka perlu meminjam dari PTPTN yang tidak menyediakan pinjaman sara hidup yang mencukupi

Perkara-perkara ini terus diadukan kepada saya sehingga kini.

Semakan di laman MARA menunjukkan tidak ada satu skim pembiayaan pendidikan pun yang dibuka setakat ini:

1. Sistem Pinjaman Pelajaran MARA di eduloan.mara.gov.my masih ditutup

2. Sistem MyEduloan di https://myeduloan.mara.gov.my masih ditutup dan menyatakan tidak ada sebarang permohonan yang dibuka

3. Sistem e-Pendahuluan di http://online06.mara.gov.my/ependahuluan/index.php?method=ShowHome yang memberikan pendahuluan RM2,000 untuk membayar belanja masuk universiti juga masih ditutup

Keadaan ini menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan di kalangan ibu bapa dan pelajar terutamanya ekoran dari keputusan kerajaan memotong pelbagai peruntukan pendidikan termasuklah biasiswa JPA. Apabila pihak MARA tidak berterus terang timbul kebimbangan mengenai kedudukan sebenar kesediaan dan kemampuan MARA membiayai pendidikan Bumiputra seperti yang dimandatkan.

Saya menyeru supaya Tan Sri Anuar Musa memberikan penjelasan segera mengenai kedudukan pelajar-pelajar di Universiti Kuala Lumpur. Setakat ini beliau enggan mengulas dan menguatkan lagi spekulasi bahawa MARA tidak mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membiayai pendidikan Bumiputra.

Oleh itu, saya menyeru Tan Sri Anuar Musa memberikan jawapan-jawapan berikut:

1. Senaraikan semua skim pembiayaan pendidikan yang ditawarkan oleh MARA sekarang yang dibuka kepada permohonan

2. Nyatakan sama ada pelajar-pelajar Universiti Kuala Lumpur akan diberikan pembiayaan pendidikan oleh MARA seperti yang mula-mula dijanjikan kepada mereka

3. Nyatakan peruntukan yang diberikan oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak kepada MARA bagi tujuan pembiayaan pendidikan bagi setiap tahun dari tahun 2009 hingga 2016

Untuk membantu ramai pelajar-pelajar dan ibubapa yang menghadapi kesukaran kerana masalah pembiayaan pendidikan MARA, saya juga telah melancarkan satu aduan dan kajiselidik mengenai pembiayaan MARA di bit.ly/AduanMARA

Saya jemput semua yang menghadapi masalah mengenai pembiayaan pendidikan MARA untuk mengisi maklumat di bit.ly/AduanMARA supaya saya dapat menganggarkan sejauh mana seriusnya masalah pembiayaan pendidikan MARA seperti yang diadukan sebelum ini.

Saya akan memberi tumpuan kepada isu-isu bersabit MARA termasuklah isu pembiayaan ini selain dari maklumat lanjut skandal pembelian hartanah MARA di Australia dalam tempoh seminggu dua ini. Saya cadangkan Tan Sri Anuar Musa supaya tidak mengelak dan segera memberi jawapan kerana lebih banyak perkara akan ditimbulkan selepas ini.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Kedudukan Kewangan Tabung Haji: Pengisytiharan Bonus Tidak Boleh Menutup Unjuran Rizab Negatif Bagi Tahun Kewangan 2015

Saya telah meneliti dan menganalisa penyata kewangan Tabung Haji yang diaudit bagi tahun-tahun kewangan 2009 hingga 2014. Saya juga mengambil kira pengumuman keuntungan dan bonus yang diumumkan oleh Datuk Seri Jamil Khir minggu lalu.

Berdasarkan angka-angka ini, saya telah menulis satu laporan ringkas mengenai kedudukan kewangan Tabung Haji dan unjuran rizabnya bagi tahun kewangan 2015 (yang disertakan bersama).

https://drive.google.com/file/d/0B2GRLI8QVQQgSDZmYTJrYXFuMEU/view?usp=sharing

Oleh kerana penyata kewangan Tabung Haji yang diaudit lazimnya hanya dikeluarkan di akhir tahun, orang ramai hanya boleh mengetahui kedudukan sebenar kewangan dan rizab Tabung Haji bagi tahun kewangan 2015 di akhir tahun 2016.

Ini sudah tentu tidak baik kerana pelbagai perkara boleh berlaku di antara sekarang dan akhir tahun ini, apatah lagi dalam keadaan rizab Tabung Haji yang sudah pun negatif bagi tahun kewangan 2014. Oleh yang demikian, saya berharap analisa dan laporan ringkas mengenai kedudukan kewangan Tabung Haji ini akan membuka satu perbincangan awam mengenai prestasi Tabung Haji yang mendorong Tabung Haji mengeluarkan penyata kewangannya yang diaudit lebih awal.

Analisa saya menunjukkan perkara-perkara berikut yang perlu diberi perhatian segera oleh rakyat dan pengurusan Tabung Haji (dirumuskan di mukasurat 1 dan 2 dalam laporan):

1. Kedudukan rizab Tabung Haji diunjurkan terus negatif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 iaitu dua tahun berturut-turut rizab Tabung Haji mengalami defisit. Ini selaras dengan peringatan yang diberikan oleh Bank Negara Malaysia. Defisit rizab Tabung Haji bagi tahun kewangan 2015 diunjurkan boleh mencecah sehingga RM3.195 bilion. Rizab yang negatif bermakna Tabung Haji tidak berkeupayaan memulangkan semua simpanan pendeposit Tabung Haji jika ia dituntut serentak oleh pendeposit.

2. Keuntungan RM3.53 bilion yang diumumkan oleh Datuk Seri Jamil Khir pada 4 Februari 2016 lalu tidak mengambil kira kerugian akibat kejatuhan harga saham dan sekuriti yang dipegang Tabung Haji sebagai pelaburan. Memandangkan prestasi Bursa Kuala Lumpur jatuh mendadak sepanjang tahun 2015, kerugian akibat kejatuhan harga saham dan sekuriti diunjurkan boleh mencecah sehingga RM3.14 bilion. Jika kerugian akibat kejatuhan harga saham mencecah paras tersebut, ia boleh menghapuskan keuntungan yang diumumkan oleh Datuk Seri Jamil Khir.

3. Tabung Haji membayar bonus melebihi keuntungan yang dijana pada tahun-tahun 2012 dan 2014. Bonus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 (yang dibayar pada awal 2013) besar kemungkinan bermotifkan pilihanraya. Bonus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 (yang dibayar pada awal 2015) disyaki berlatar belakangkan krisis 1MDB bila mana pihak berkuasa perlu meyakinkan rakyat bahawa masalah kewangan 1MDB tidak mempunyai kesan kepada pasaran kewangan tempatan.

Adalah sangat penting bagi pendeposit dan rakyat tahu bahawa pengumuman bonus tahunan 5% dan bonus haji 3% bukanlah bermakna kedudukan kewangan Tabung Haji adalah kukuh. Tambahan pula ia terlibat dalam beberapa pelaburan yang mendatangkan kerugian besar dan kebelakangan ini terlibat dengan 1MDB.

Saya akan terus menyiarkan analisa kewangan mengenai Tabung Haji dengan harapan ia akan dapat mendorong kerajaan menggantikan Pengerusi Tabung Haji sedia ada dengan seorang yang lebih sesuai dan arif dalam hal ehwal pelaburan.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Buka Kembali Siasatan Terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak, Kempen Petisyen Membuka Siasatan Dilancar

Beberapa perkembangan terkini sejak minggu lalu memberi gambaran bahawa keputusan Peguam Negara, Tan Sri Mohamad Apandi Ali menutup siasatan kes melibatkan Dato’ Seri Najib Tun Razak dan wang yang dipindahkan ke akaun beliau adalah tergopoh-gapah.

Saya merujuk kepada satu laporan di dalam New York Times semalam yang memetik Menteri Luar Arab Saudi, Adel Al-Jubeir bahawa dana yang disebut-sebut itu bukan satu derma malah satu pelaburan oleh individu warganegara Arab Saudi.

Kenyataan Menteri Luar Arab Saudi itu memberi dimensi baru kerana perkara-perkara berikut:

1. Dato’ Seri Najib Tun Razak bukan seorang ahli perniagaan atau pakar pelaburan. Beliau tidak mempunyai apa-apa perniagaan. Seorang warganegara Arab Saudi tidak akan memberikan wang sebanyak RM2.6 bilion kepada beliau untuk dilaburkan kerana pelaburan bukanlah kepakaran beliau. Pelaburan sejumlah itu tidak mungkin diserahkan kepada seorang individu, apatah lagi yang bukan pakar pelaburan seperti Dato’ Seri Najib Tun Razak.

2. Jika dana RM2.6 bilion itu adalah bagi tujuan pelaburan, ia mesti melibatkan syarikat dan aset-aset tertentu. Warganegara Arab Saudi yang memberikan dana sebesar itu bagi tujuan pelaburan sudah tentu mahukan balasan tertentu sebagai pulangan kepada pelaburannya. Ini memungkinkan wujudnya pertelingkahan kepentingan (“conflict of interest”) memandangkan kuasa Dato’ Seri Najib Tun Razak yang besar sebagai seorang Perdana Menteri.

3. Keterlibatan seorang warga Arab Saudi di dalam pelaburan di Malaysia yang bersabit dengan Perdana Menteri membawa kembali dakwaan bahawa dana RM2.6 bilion itu ada kena mengena dengan 1MDB kerana 1MDB sendiri sebelum ini mewar-warkan bahawa pelaburannya melibatkan individu tertentu dari Arab Saudi, sementara Dato’ Seri Najib Tun Razak pula adalah Penasihat 1MDB.

Kenyataan Menteri Luar Arab Saudi itu juga menyangkal kenyataan Peguam Negara kononnya dana itu adalah satu derma.

Oleh yang demikian, saya mendesak supaya Peguam Negara membuka semula dengan serta merta kertas siasatan dan pendakwaan terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak mengambil kira perkembangan terbaru ini. Saya juga mengingatkan Peguam Negara supaya menggunakan sepenuh kuasa di bawah Perjanjian Bantuan Guaman Bersama (Mutual Legal Assistance) dengan negara-negara yang sedang menyiasat 1MDB dan/atau Dato’ Seri Najib Tun Razak termasuklah Switzerland, Singapura dan Amerika Syarikat.

Untuk mengembalikan momentum rakyat dalam kes ini, saya juga telah mengambil inisiatif melancarkan kempen maya untuk mengumpul sokongan rakyat mendesak supaya kertas-kertas siasatan dan pendakwaan terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak. Saya bercadang mengumpul sejuta tandatangan rakyat melalui laman Facebook dan sejuta rakyat Malaysia menandatangani petisyen yang akan diangkat kepada DYMM Yang DiPertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memohon campur tangan mereka supaya kertas siasatan dan pendakwaan dapat dibuka semula.

Saya menyeru supaya seberapa ramai rakyat Malaysia mengambil tindakan berikut:

1. “Like” laman “1 Juta Desak Buka Kembali Siasatan Terhadap Najib Razak” di capaian https://www.facebook.com/1Juta-Desak-Buka-Kembali-Siasatan-Terhadap-Najib-Razak-1086535944702074/

2. Tandatangan petisyen maya kepada DYMM Yang DiPertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memohon campur tangan mereka supaya kertas siasatan dan pendakwaan dapat dibuka semula di capaian http://goo.gl/forms/pnd3XvubsQ

Setelah mendapat jumlah tandatangan yang memadai, saya dan rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan akan menulis untuk merafak sembah mengadap DYMM Yang DiPertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mengenai perkara ini.

Saya yakin rakyat tidak boleh berdiam diri dan membiarkan sahaja perkara ini ditutup apabila Peguam Negara menutup kes. Dengan desakan rakyat, saya yakin Dato’ Ser Najib Tun Razak boleh dihadapkan ke mahkamah.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Kempen Besar-Besaran Halang Cadangan Pindaan Akta Rahsia Rasmi Menutup Penyelewengan Kerajaan

Kenyataan Peguam Negara, Tan Sri Mohamad Apandi Ali yang berhasrat meminda Akta Rahsia Rasmi 1972 dengan mengenakan hukuman lebih berat termasuk penjara seumur hidup dan sebatan sewajarnya dicemuh oleh seluruh rakyat Malaysia yang cintakan kebenaran. Satu lagi unsur penindasan yang dicadangkan oleh beliau ialah untuk mendakwa mana-mana wartawan dan editor berita yang menerbitkan berita berkenaan maklumat yang bocor.

Beliau mengusulkan pindaan ini pada ketika kredibiliti beliau sebagai Peguam Negara berada pada tahap yang paling rendah ekoran keputusannya menutup siasatan terhadap Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak berkenaan wang RM2.6 bilion yang masuk ke akaun peribadi Perdana Menteri. Sudah tentu cadangan pindaan itu dilihat sebagai usaha lanjut untuk menutup sebarang pendedahan mengenai salahlaku atau penyelewengan kerajaan Barisan Nasional.

Sejak tujuh tahun lalu, pelbagai salahlaku penyelewengan dan rasuah telah didedahkan kepada orang ramai berikutan dokumen-dokumen yang bocor. Saya sendiri banyak mengendalikan pendedahan-pendedahan ini termasuklah skandal NFC, skandal 1MDB, pembelian jet mewah, penganugerahan kontrak LRT kepada George Kent oleh Perdana Menteri yang tidak mengikut saranan Jawatankuasa Perolehan dan bermacam-macam lagi.

Saya tahu bahawa kebocoran maklumat merupakan salah satu sebab utama imej Barisan Nasional jatuh merudum kerana selalu disabitkan dengan salahlaku rasuah dan penyelewengan. Walau bagaimana pun, punca kepada kebocoran maklumat ini ialah kerana gejala rasuah dan penyelewengan di peringkat pimpinan kerajaan yang terlampau sehingga menyebabkan mereka yang mengetahuinya mengambil risiko membocorkannya demi kepentingan umum.

Fenomena meningkatnya maklumat yang diberikan oleh pemberi maklumat (whistleblowers) juga menunjukkan kurangnya keyakinan mereka kepada kemampuan badan-badan penguatkuasa berlaku adil menyiasat penyelewengan tersebut secara bebas.

Sudah tentu Tan Sri Mohamad Apandi Ali sepatutnya insaf bahawa tindak tanduk beliau kebelakangan ini yang menutup semua kes yang bersabit Perdana Menteri adalah salah satu punca yang mendorong lebih banyak kebocoran maklumat kerana orang ramai sudah hilang keyakinan dengan kebebasan beliau sebagai Peguam Negara. Maka sepatutnya tindakan beliau ialah membuktikan bahawa beliau berani bertindak bebas dan adil, bukannya mengugut untuk mengetatkan lagi Akta Rahsia Rasmi 1972.

Cadangan beliau itu menggambarkan kecenderongan pentadbiran Dato’ Seri Najib Tun Razak yang akan mengambil jalan kekerasan untuk menutup mulut pengkritik beliau. Kecenderongan ini tidak boleh dibiarkan dan perlu ditentang dari awal supaya cadangan pindaan ini dibatalkan serta merta.

Saya akan memulakan satu kempen di media sosial untuk mendapatkan sokongan seberapa ramai rakyat Malaysia untuk menolak cadangan pindaan ini dan menuntut Peguam Negara bertindak secara bebas, telus dan adil. Memandangkan cadangan pindaan ini adalah satu bentuk penindasan terhadap wartawan dan kebebasan media, saya percaya perkara ini akan menjadi isu di peringkat antarabangsa yang akan memburukkan lagi imej Dato’ Seri Najib Tun Razak di mata dunia.

Saya mengesyorkan supaya Tan Sri Mohamad Apandi Ali membatalkan hasratnya meminda Akta Rahsia Rasmi 1972 sebelum beliau sendiri terjebak di dalam kebangkitan kemarahan rakyat yang kini disasarkan kepada Perdana Menteri.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Rizab Tabung Haji Negatif: Alasan Aset Kumpulan Tabung Haji Kukuh Cubaan Mengelirukan Rakyat

Sehingga kini saya masih menunggu reaksi dari Pengerusi Tabung Haji, Datuk Seri Azeez Rahim dan Pengarah Urusan Kumpulan Tabung Haji, Tan Sri Ismee Ismail kepada kenyataan media saya bertarikh 27 Januari 2016 yang telah menunjukkan bahawa rizab Tabung Haji sebenarnya telah menjadi negatif sejak tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 lagi. Mengambil kira prestasi Bursa Kuala Lumpur yang tidak memberangsangkan dalam tahun 2015, sudah tentu kedudukan rizab negatif ini adalah lebih buruk bagi tahun 2015.

Kenyataan saya itu tidak disanggah malah keseluruhan kepimpinan kerajaan dan Tabung Haji mengelak dari menjawabnya.

Saya kesal kerana Datuk Seri Azeez Rahim bersembunyi di sebalik kenyataan rasmi Tabung Haji bahawa kononnya walaupun rizab Tabung Haji adalah negatif, itu tidak menjejaskan kedudukan kewangannya kerana nilai keseluruhan aset anak-anak syarikatnya adalah lebih besar dan mampu menampung keperluan kewangan Tabung Haji.

Kenyataan ini seolah-olah cuba mengelirukan rakyat terbanyak yang kurang arif dengan laporan kewangan.

Untuk menggambarkan keadaan sebenar di antara kedudukan rizab Tabung Haji yang negatif dan nilai aset keseluruhan anak-anak syarikatnya, saya lampirkan penerangan mengenai Penyata Kedudukan Kewangan Tabung Haji bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 seperti berikut:

1. Anak syarikat terbesar yang mempunyai aset terbesar di dalam kumpulan Tabung Haji adalah Bank Islam. Oleh itu, aset-aset Bank Islamlah yang mempunyai kesan terbesar apabila digabungkan (“consolidated”) di dalam penyata kewangan di peringkat kumpulan Tabung Haji.

2. Lihat penyata aset kumpulan Tabung Haji seperti di bawah:

th-asset2014

3. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014, aset Tabung Haji (bersendirian) adalah RM54.751 bilion sementara aset kumpulan Tabung Haji (digabungkan dengan anak-anak syarikat) adalah RM107.038 bilion. Nilai aset anak-anak syarikat Tabung Haji adalah RM52.287 bilion (iaitu RM107.038 bilion tolak RM54.751bilion) dan alasan inilah yang digunakan kononnya anak-anak syarikat Tabung Haji mempunyai aset yang besar sebanyak RM52.287 bilion yang mampu menampung rizab Tabung Haji yang negatif.

4. Apabila diteliti perincian aset-aset ini satu persatu, dua bentuk aset paling besar yang disumbangkan oleh anak-anak syarikat Tabung Haji ialah “Securities available-for-sale” dan “Financing” seperti berikut:

 

  Kumpulan TH

(RM billion)

TH

 

(RM billion)

Sumbangan aset anak syarikat

(RM billion)

“Securities available-for-sale”  

40.996

 

27.393

 

13.603

“Financing” 29.525 1.448 28.077
Jumlah sumbangan aset anak syarikat dari dua kategori ini 41.683

Jadual 1

5. 80% dari aset anak syarikat yang digabungkan di dalam kumpulan Tabung Haji (iaitu RM41.683 bilion dari RM52.287 bilion) adalah terdiri dari “Securities available-for-sale” dan “Financing” iaitu dua kategori aset terbesar Bank Islam. Ini bermakna 80% dari aset anak syarikat yang kukuh yang diwar-warkan mampu membantu rizab Tabung Haji yang negatif itu datangnya dari Bank Islam.

6. Nota 8 kepada Penyata Kewangan memberikan perincian kepada “Securities available-for-sale” seperti berikut:

th-note8

7. Rujuk Nota 8 di atas – sebenarnya sejumlah RM11.455 bilion aset yang disumbangkan oleh Bank Islam itu adalah “Government debt securities” iaitu hutang-hutang yang diterbitkan oleh Kerajaan Persekutuan yang dibeli oleh Bank Islam (dikira RM12.835 bilion tolak RM1.380 bilion). Aset ini, walaupun diwar-warkan sebagai aset kumpulan Tabung Haji, adalah aset yang tidak boleh ditunaikan segera kerana dalam keadaan kesempitan kewangan sekarang, Kerajaan Persekutuan tidak berkemampuan untuk melangsaikan hutang ini jika dituntut. Oleh itu, aset ini tidak boleh digunakan untuk menampung rizab Tabung Haji yang negatif.

8. Nota 12 pula memberi perincian kepada aset “Financing” seperti berikut:

th-financing-bankislam

9. Rujuk Nota 12 di atas – sebenarnya aset “Financing” sebanyak RM28.077 bilion (iaitu RM29.524 bilion tolak RM1.448 bilion) adalah segala bentuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Islam kepada pelanggannya. Maka jumlah RM28.077 bilion ini tidaklah cair dan tidak boleh ditunaikan segera jika Tabung Haji memerlukan dana untuk membayar dividen atau menampung rizab negatifnya.

10. Malah, sebarang keputusan Bank Islam untuk mencairkan aset-aset ini (“Securities available-for-sale” dan “Financing”) adalah tertakluk kepada peraturan Bank Negara Malaysia untuk mengelakkan tindakan tergesa-gesa mencairkan aset yang boleh menjejaskan kestabilan sistem perbankan dan kewangan negara.

11. Oleh sebab itulah Bank Negara Malaysia mengeluarkan surat menegur pengurusan dana pendeposit Tabung Haji kerana Bank Negara Malaysia tahu aset-aset anak syarikat Tabung Haji adalah terikat di dalam bentuk-bentuk di atas.

12. Tambahan pula, kedua-dua aset di atas yang berjumlah RM41.683 bilion (rujuk Jadual 1) bukanlah berpunca dari pendeposit Tabung Haji atau keuntungan Tabung Haji. Dana asal yang digunakan oleh Bank Islam untuk memberikan pinjaman kepada pelanggannya dan membeli terbitan hutang Kerajaan Persekutuan adalah diperolehi dari simpanan pemegang-pemegang akaun Bank Islam seperti yang ditunjukkan di dalam Penyata Hutang:

th-liabilitybankislam

13. Bank Islam berhutang dengan pemegang-pemegang akaun Bank Islam sebanyak RM38.369 bilion dan mempunyai tanggungan liabiliti takaful yang perlu dibayar kepada pemegang polisi takaful sebanyak RM6.323 bilion. Jumlah hutang yang ditanggung oleh Bank Islam ialah RM44.692 bilion, iaitu lebih besar dari nilai aset-aset yang disumbangkannya kepada kumpulan Tabung Haji iaitu RM41.683 bilion.

Maka, kesimpulan dari angka-angka penyata kewangan Tabung Haji yang diaudit ini adalah seperti berikut:

i. Nilai aset-aset anak syarikat Tabung Haji yang diwar-warkan kukuh dan mampu menampung rizab negatifnya itu adalah aset-aset Bank Islam yang berjumlah RM41.683 bilion yang digabungkan di dalam kumpulan Tabung Haji;

ii. Aset-aset ini tidak cair dan tidak boleh ditunaikan segera kerana ia berbentuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Islam kepada pelanggan dan Kerajaan Persekutuan. Malah, aset-aset ini tidak boleh digunakan bagi tujuan lain kerana ia perlu menanggung hutang Bank Islam berjumlah RM44.692 bilion iaitu jumlah simpanan rakyat yang didepositkan dan tanggungan polisi takaful;

iii. Untuk memenuhi tanggungjawabnya membayar kembali simpanan rakyat yang menabung dengannya dan membayar dividen/bonus, Tabung Haji tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan dana dan asetnya sendiri;

iv. Penyata kewangan yang diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 menunjukkan Tabung Haji telah mempunyai rizab negatif yang bermakna ia tidak cukup dana dan aset untuk menampung pembayaran balik simpanan rakyat sekiranya dikeluarkan serentak, apatah lagi untuk membayar dividen/bonus.

Saya berharap kepimpinan Tabung Haji berhenti mengelirukan rakyat dengan berselindung di belakang terma-terma kewangan yang cuba menyembunyikan perkara sebenar.

Jika benar kedudukan kewangan Tabung Haji kukuh, saya menyeru supaya Datuk Seri Azeez Rahim mengadakan satu taklimat terbuka kepada pendeposit Tabung Haji dan bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan rakyat. Saya akan hadir sebagai salah seorang pendeposit kerana separuh dari simpanan hari tua saya adalah di dalam Tabung Haji.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Rizab Tabung Haji Negatif Sejak Tahun Berakhir 31 Disember 2014

Saya merujuk kepada kenyataan Tan Sri Ismee Ismail, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Urusan Tabung Haji berhubung isu kelemahan dana rizab Tabung Haji yang ditimbulkan oleh Bank Negara Malaysia.

Antara lain, beliau memberi alasan perkara yang ditimbulkan oleh Bank Negara Malaysia itu tidak menggambarkan kedudukan kewangan sebenar Tabung Haji kerana aset-aset anak syarikat Tabung Haji adalah lebih besar. Saya petik kenyataan beliau:

Sepanjang tahun kewangan 2014 dan 2015, nilai keseluruhan aset Tabung Haji adalah lebih tinggi dari nilai liabiliti Tabung Haji, di mana ia mengambil kira kesemua nilai saksama portfolio pelaburan Tabung Haji

Sebagai Ahli Parlimen, saya berpeluang meneliti sendiri Penyata Kewangan Tabung Haji yang diserahkan kepada Ahli Parlimen setiap tahun. Penyata Kewangan Tabung Haji terkini yang diaudit adalah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2015 hanya akan diperolehi di akhir tahun ini.

Saya rujuk kepada Penyata Kedudukan Kewangan (“Statements of Financial Position”) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 seperti di bawah:

th-asset2014

Bagi mereka yang kurang mahir membaca penyata kewangan, kepala “TH” merujuk kepada aset, liabiliti dan rizab pendeposit Tabung Haji. Kepala “Group” merujuk kepada aset, liabiliti dan rizab Tabung Haji dan keseluruhan kumpulan yang merangkumi anak syarikat dan syarikat bersekutu. Contoh-contoh anak syarikat ialah Bank Islam Malaysia Berhad dan Tabung Haji Plantations. Contoh-contoh syarikat bersekutu ialah TH Heavy Engineering Berhad.

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014, aset Tabung Haji adalah sebanyak RM54.751 bilion dengan simpanan tunai sebanyak RM7.0 bilion.

th-liability2014

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014, jumlah dana terkumpul Tabung Haji ialah RM54 bilion. Dana terkumpul adalah dana-dana yang digunakan oleh Tabung Haji dalam menjalankan aktivitinya. Dari dana inilah maka ia dilaburkan atau dibuka anak syarikat untuk menjana keuntungan kepada Tabung Haji.

Dana terkumpul sebanyak RM54 bilion ini terdiri dari jumlah dana dari pendeposit Tabung Haji sebanyak RM54.358 bilion dan rizab terkumpul iaitu kerugian sebanyak RM351 juta. Secara umumnya, rizab terkumpul adalah jumlah keuntungan terkumpul sejak Tabung Haji melaksanakan perniagaan. Jika Tabung Haji mempunyai keuntungan terkumpul, maka jumlah rizab adalah positif. Jika Tabung Haji mempunyai kerugian terkumpul, maka jumlah rizab adalah negatif.

Jumlah rizab ini adalah penting kerana ia melambangkan 2 perkara:

1. Rizab terkumpul yang positif melambangkan Tabung Haji berjaya menjana keuntungan yang baik dan bermakna keputusan pelaburannya adalah tepat
2. Dari rizab terkumpul inilah bonus (atau dividen) boleh dibayar kepada pendeposit. Jika rizab terkumpul itu besar, maka lebih besarlah bonus boleh dibayar kepada pendeposit

Oleh yang demikian, saya ingin menegur Tan Sri Ismee Ismail yang nampaknya cuba mengelirukan rakyat dengan kenyataan beliau semalam seolah-olah Tabung Haji tidak mengalami apa-apa masalah kewangan.

Penyata Kewangan Tabung Haji bagi tahun kewangan 31 Disember 2014 yang diaudit telah menunjukkan bahawa rizab terkumpul Tabung Haji telah pun negatif iaitu kerugian terkumpul sebanyak RM351 juta. Ini bermakna, jika semua pendeposit Tabung Haji mahu mengambil kembali simpanan sebanyak RM54.358 bilion, semua aset-aset Tabung Haji tidak cukup untuk membayar simpanan tersebut dan kekurangan dana sebanyak RM351 juta.

Kedudukan kewangan ini berlaku sebelum tahun 2015 yang menyaksikan kejatuhan pasaran saham dan nilai matawang ringgit yang mendadak. Ini bermakna bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015, Tabung Haji akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar.

Maka nilai rizab terkumpulnya akan menunjukkan kerugian terkumpul yang jauh lebih besar dari RM351 juta.

Dalam keadaan ini, seluruh rakyat Malaysia wajar mengetahui bahawa:

1. Tabung Haji tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar kembali simpanan pendeposit sejak tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 dan dijangka makin teruk bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015

2. Tabung Haji tidak mempunyai rizab keuntugan terkumpul untuk membayar bonus kepada pendeposit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 kecuali ia meminjam wang atau mencairkan asetnya

Ini bukan perkara yang kecil dan saya akan terus meneliti perkara-perkara lain mengenai prestasi kewangan Tabung Haji.

Pun begitu, sebagai permulaan untuk memperbaiki keadaan, saya menuntut supaya Pengerusi Tabung Haji, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim meletak jawatan serta merta di atas kegagalan beliau memastikan prestasi kewangan Tabung Haji tidak menjejaskan simpanan pendeposit.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Lantik Pendakwa Bebas Khas (“Special Independent Prosecutor”) Untuk Buka Kembali Kes Dato’ Seri Najib Tun Razak

Penjelasan Peguam Negara, Tan Sri Apandi Ali semalam berkenaan keputusan beliau menutup kertas siasatan terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak berhubung skandal dana RM2.6 bilion dan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd tidak dapat diterima umum. Bukan sahaja alasan bahawa Dato’ Seri Najib Tun Razak telah memulangkan kembali “derma” yang diterimanya itu tidak masuk akal, malah ada beberapa perkara asas yang tidak dijawab oleh beliau.

Berhubung pemindahan dana RM42 juta dari SRC International Sdn Bhd, Tan Sri Apandi Ali seolah-olah lupa bahawa SRC International Sdn Bhd adalah anak syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc). Sebab itu saya terus bertanyakan siapa yang bertanggungjawab meluluskan pemindahan dana itu dari SRC International Sdn Bhd kerana pegawai teratas yang bertanggungjawab adalah tidak lain dan tidak bukan Dato’ Seri Najib Tun Razak sebagai Menteri Kewangan.

Oleh yang demikian, alasan bahawa Dato’ Seri Najib Tun Razak tidak tahu menahu sebanyak RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd dipindahkan ke akaun peribadinya tidak boleh menyelamatkan beliau dari dakwaan, atas asas-asas berikut:

1. Mengambil kira bahawa beliau adalah pegawai teratas yang bertanggungjawab kepada keputusan SRC International Sdn Bhd di atas kapasiti beliau sebagai Menteri Kewangan, adalah mustahil beliau tidak mengetahui mengenai keputusan memindahkan dana itu. Besar kemungkinan beliau sedia maklum dan pemindahan itu berlaku dengan mendapat kelulusan mengikut prosedur Kementerian Kewangan. Jika ini keadaannya, Dato’ Seri Najib Tun Razak sepatutnya didakwa atas tuduhan pecah amanah kerana dana dari syarikat awam di bawah kawalan beliau dipindahkan ke akaun peribadi beliau;

2. Jika beliau berkeras beliau tidak tahu menahu mengenai pemindahan tersebut, ini bermakna beliau telah cuai dalam menjalankan amanah sebagai pegawai teratas yang bertanggungjawab menguruskan syarikat awam iaitu SRC International Sdn Bhd. Dalam keadaan ini, Dato’ Seri Najib Tun Razak juga sepatutnya didakwa di atas tuduhan cuai dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sehingga menyebabkan kerugian dana awam.

Dalam kedua-dua keadaan, ada kes yang kukuh untuk mendakwa Dato’ Seri Najib Tun Razak.

Saya percaya atas alasan ini juga, selain dari bukti-bukti siasatan yang lebih terperinci, Pengarah Operasi Khas SPRM, Dato’ Bahri Mohd Zin dipetik sebagai berkata SPRM mempertimbangkan untuk merayu supaya kes ini dibuka semula memandangkan ia satu kes yang jelas (“straight forward”).

Walau bagaimana pun, saya tidak yakin Peguam Negara, Tan Sri Apandi Ali sesuai untuk mengendalikan kes-kes bersabit dakwaan terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak memandangkan setakat ini beliau cenderong untuk menutup kes tanpa memberi penjelasan yang boleh diterima akal oleh rakyat.

Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya satu usaha dibuat agar Parlimen melantik seorang Pendakwa Bebas Khas (“Special Independent Prosecutor”) dari kalangan pengamal undang-undang yang bebas dan berintegriti untuk membuka semula siasatan terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak dan meneliti kertas siasatan SPRM dan Bank Negara setakat ini.

Saya akan berbincang dengan ahli-ahli Parlimen yang berlatar belakangkan undang-undang untuk merangka satu usul dan usaha membawa perkara ini ke sidang parlimen yang seterusnya dalam bulan Mac 2016.

Saya yakin rakyat Malaysia yang cintakan keadilan tidak boleh putus asa dan terus mencari jalan baru sehinggalah kebenaran mengenai skandal-skandal ini dapat dibentangkan kepada rakyat dan mereka yang bertanggungjawab di bawa ke muka keadilan. Jika Dato’ Seri Najib Tun Razak beranggapan cerita lawak yang dibawa oleh Tan Sri Apandi Ali semalam akan menutup kes ini, beliau merendahkan pemikiran rakyat Malaysia keseluruhannya.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Kembalikan Peruntukan Biasiswa JPA, MARA Dan Lain-Lain: Kutip Kembali Geran RM1.1 Bilion Dari 1MDB

Rakyat Malaysia hanya mendapat tahu mengenai pemberhentian biasiswa pendidikan JPA bagi 700 orang pelajar untuk ijazah pertama dari petikan berita yang hanya disiarkan oleh akhbar berbahasa Cina. Maknanya, Dato’ Seri Najib Tun Razak tidak berani berdepan dengan rakyat untuk menerangkan sendiri keputusan-keputusan beliau yang menekan rakyat seperti ini.

Masalah kerajaan memotong peruntukan biasiswa dan peruntukan pendidikan ini bukan perkara baru. Saya telah mengemukakan soalan-soalan mengenai jumlah biasiswa dan peruntukan pendidikan yang disediakan oleh MARA sejak Jun 2015 lalu tetapi tidak pernah dijawab.

Hakikatnya, sebelum pun isu pemotongan biasiswa JPA ini timbul, beribu-ribu pelajar yang cuba mendapatkan biasiswa atau pinjaman dari MARA telah ditolak. Sehingga kini, saya difahamkan MARA masih belum membuka sistem permohonan penajaan pendidikannya. Saya juga dimaklumkan kini MARA terpaksa menjadi orang tengah kepada bank-bank yang menawarkan pinjaman kepada pelajar pada kadar komersil.

Dalam Bajet 2016, Dato’ Seri Najib Tun Razak juga telah memotong peruntukan biasiswa dan dermasiswa sebanyak sekitar RM800 juta, sementara peruntukan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin dipotong dari RM200 juta menjadi RM10 juta sahaja.

Kegilaan itu kini diteruskan dengan pemberhentian penajaan pelajar-pelajar JPA seramai 700 yang akan melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama.

Pendekatan yang diambil oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak dalam semakan Bajet 2016 ini adalah jelas: beliau memotong perbelanjaan rakyat terlebih dahulu sebelum perbelanjaan atau projek-projek yang melibatkan kepentingan kroni. Contohnya, saya berminat untuk mengetahui sama ada kerajaan akan meneruskan pemberian pinjaman mudah (“soft loan”) kepada syarikat-syarikat yang telah dianugerahkan konsesi pembinaan lebuhraya-lebuhraya. Saya pernah dimaklumkan bahawa pinjaman mudah (“soft loan”) kepada Ahmad Zaki Resources Berhad (AZRB) untuk membina Lebuhraya EKVE adalah bernilai RM900 juta. Kita tidak tahu berapa banyak lagi projek-projek yang kononnya diswastakan tetapi dibiayai oleh pinjaman mudah (“soft loan”) yang ditanggung oleh kerajaan seperti ini.

Oleh itu, saya ingin menasihati Dato’ Seri Najib Tun Razak kaedah terbaik mengembalikan pembiayaan biasiswa dan dermasiswa seperti ini.

Saya gesa Dato’ Seri Najib Tun Razak mengarahkan 1MDB membayar kembali geran Kerajaan Persekutuan yang berjumlah RM1.1 bilion yang telah diambil oleh 1MDB bagi kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan tentera bersabit Bandar Malaysia. Projek tersebut adalah tanggungjawab 1MDB dan tidak sewajarnya melibatkan dana rakyat.

Jumlah RM1.1 bilion ini lebih dari cukup untuk membiayai biasiswa-biasiswa yang saya sebut di atas.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Hentikan Sebarang Niat Kerajaan Melaksanakan Harga Lantai Petrol Untuk Mencukai Rakyat

Saya terkejut membaca laporan Astro Awani semalam yang memetik kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi (KPDNKK), Dato’ Seri Hamzah Zainuddin bahawa kerajaan sedang mengkaji untuk melaksanakan sistem penetapan harga petrol/diesel berasaskan harga lantai (“floor price”) memandangkan harga minyak mentah dunia terus menjunam.

Bagi mereka yang belum memahami, pengenalan harga lantai bagi petrol/diesel dalam keadaan harga minyak dunia terus menjunam bermaksud rakyat akan dicukai oleh kerajaan bagi pembelian setiap liter petrol/diesel. Mekanisme pelaksanaan adalah seperti berikut:

1. Harga lantai ditetapkan oleh kerajaan bagi setiap satu liter petrol/diesel, contohnya RM1.60 seliter bagi RON95

2. Setiap bulan, harga purata pasaran ditentukan dengan menggunakan kaedah yang sama sekarang, contohnya bagi bulan Januari 2016 harga purata pasaran telah jatuh ke paras RM1.50 seliter bagi RON95

3. Bila harga purata pasaran itu lebih rendah dari harga lantai yang ditetapkan, rakyat akan tetap membayar harga lantai iaitu RM1.60 sen seliter walaupun harga sebenarnya adalah lebih rendah.

4. Perbezaan di antara harga sebenar dan harga lantai (dalam kes ini 10 sen seliter iaitu harga lantai RM1.60 tolak harga purata pasaran RM1.50) dikutip oleh kerajaan sebagai cukai

Mengambil kira bahawa jumlah penggunaan petrol/diesel setiap tahun adalah sekitar 30 bilion liter, jika kadar cukai ialah 10 sen setiap liter seperti di atas, kerajaan sedang mencongak untuk mengutip sekurang-kurangnya RM3 bilion setiap tahun dari rakyat.

Tindakan pentadbiran Dato’ Seri Najib Tun Razak yang secara senyap-senyap merancang untuk menghalang rakyat dari menikmati harga minyak yang rendah adalah terkutuk dan keji. Rakyat Malaysia sekarang sudah pun tidak dapat menikmati harga rendah yang sebenar kerana faktor kejatuhan nilai matawang ringgit yang menyebabkan harga minyak kekal tinggi berbanding negara-negara lain. Jika sistem harga lantai ini dilaksanakan, rakyat Malaysia akan terus dinafikan hak untuk menikmati harga minyak yang sebenar.

Saya tahu Dato’ Seri Najib Tun Razak sedang pening kepala mencari sumber kewangan untuk menampung perbelanjaan kerajaannya yang boros dan membazir. Saya beri amaran supaya pelarasan Bajet 2016 yang bakal diumumkan beliau tidak sedikit pun menyentuh peruntukan rakyat atau memperkenalkan cukai tersembunyi seperti pelaksanaan sistem harga lantai begini.

Sekiranya sistem pelarasan harga lantai ini diperkenalkan juga, saya akan berbincang dengan rakan-rakan Pakatan Harapan untuk menganjurkan demonstrasi membantah yang sudah tentu akan mendapat sokongan rakyat terbanyak.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Empat Perkara Pokok Yang Timbul Dari Jawapan 1MDB

1MDB akhirnya mengeluarkan kenyataan bagi menjawab pelbagai perkara yang saya timbulkan mengenai Bandar Malaysia, pemindahan Pengkalan Udara Kuala Lumpur dan naiktaraf 8 pengkalan udara lain serta terbitan sukuk RM2.4 bilion untuk membiayai kerja-kerja tersebut.

Jawapan 1MDB menimbulkan lebih banyak persoalan yang menguatkan lagi pandangan bahawa keseluruhan urusniaganya yang melibatkan Bandar Malaysia merugikan rakyat.

Berikut adalah jawapan saya kepada beberapa kesimpulan dan persoalan besar yang timbul dari jawapan 1MDB semalam:

1. Penjualan pegangan Bandar Malaysia kepada Konsortium IWH-CREC belum muktamad

Perjanjian jual beli pegangan 60% saham 1MDB di dalam Bandar Malaysia kepada Konsortium IWH-CREC masih belum dimuktamadkan kerana tertakluk kepada syarat-syarat (“Conditions Precedent”) termasuklah mendapat persetujuan pemegang sukuk.

1MDB bertegas bahawa ia belum melanggar Perjanjian Sukuk dengan Tabung Haji (TH) dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP) selagi 60% sahamnya di dalam Bandar Malaysia tidak dipindahkan kepada Konsortium IWH-CREC.

Ini bermakna, keputusan sama ada sebahagian Bandar Malaysia itu dijual kepada konsortium yang dianggotai syarikat berkaitan Kerajaan China ini bergantung kepada sama ada TH dan KWAP memberi kebenaran kepada penjualan tersebut.

Saya difahamkan bahawa tempoh masa untuk memuktamadkan semua syarat-syarat ini adalah Jun 2016.

Maka, ada ruang selama 6 bulan untuk rakyat campur tangan dan mendesak TH dan KWAP supaya tidak memberi kebenaran agar urusniaga ini tidak diteruskan.

2. 1MDB dibayar sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyiapkan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara tetapi gagal kerana wang dibelanjakan bagi tujuan lain

Jawapan 1MDB mengakui perkara-perkara berikut – pertama, kos keseluruhan projek pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara adalah RM2.7 bilion. Kedua, Kerajaan Persekutuan bersetuju membayar kos RM2.7 bilion itu secara tunai sebanyak RM1.1 bilion dan pemberian hakmilik tanah Bandar Malaysia sebanyak RM1.6 bilion.

Ini bermakna, 1MDB telah dibayar sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dengan nilai RM2.7 bilion untuk menyiapkan kerja-kerja itu. Malah, nilai sebenar tanah Bandar Malaysia adalah lebih tinggi dari RM1.6 bilion kerana Presiden/CEO 1MDB, Arulkanda Abdullah menyebut bahawa nilaian bagi 60% dari tanah-tanah yang dijual kepada Konsortium IWH-CREC adalah sekitar RM7 bilion.

Walaupun 1MDB telah dibayar sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dan 1MDB sendiri meminjam RM1.5 bilion dari TH dan KWAP bagi membiayai kos projek, ia masih belum mampu menyempurnakan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara itu. Malah, jumlah kos yang masih belum dibayar adalah RM1.9 bilion.

Jika kesemua dana rakyat ini tidak dibelanjakan bagi tujuan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara seperti yang diperuntukkan di dalam perjanjian dengan Kerajaan Malaysia, ke mana dana rakyat ini dibelanjakan?

3. Dana TH dan KWAP yang dipinjamkan kepada 1MDB dalam bahaya dan 1MDB perlu membayar segera

Sebagai seorang akauntan bertauliah, saya memahami terma-terma terbitan sukuk oleh 1MDB yang dilanggani TH dan KWAP. Saya sedia maklum bahawa 1MDB memperolehi dana sebanyak RM1.5 bilion dari terbitan tersebut dan segala keuntungan yang perlu dibayar 1MDB kepada pemegang sukuk akan dibayar semasa tempoh matang, menjadikan nilai pelupusan sukuk itu di tempoh matang bernilai RM2.4 bilion.

1MDB tidak harus mengelak dari menjawab persoalan pokok dengan berselindung di sebalik terma-terma kewangan yang tidak mudah difahami rakyat.

Perkara paling penting ialah TH dan KWAP telah meminjamkan RM1.5 bilion dana rakyat kepada 1MDB. Dana itu nampaknya tidak digunakan untuk menyiapkan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara seperti yang sepatutnya.

Kini dana itu telah habis dan 1MDB masih berhutang dan perlu melangsaikan tanggungan kewangannya bersabit kerja-kerja pemindahan sebanyak RM1.9 bilion. 1MDB terpaksa pula menjual 60% dari pegangannya dalam Bandar Malaysia untuk mengurangkan hutang-hutang lain.

Namun, sehingga kini belum ada sebarang penyelesaian siapa sebenarnya yang akan membayar balik hutang 1MDB kepada TH dan KWAP sebanyak RM1.5 bilion ini (atau RM2.4 bilion jika dibenarkan matang).

Mengambil kira segala masalah kewangan yang dicetuskan 1MDB sehingga terpaksa menjual aset negara, saya berpandangan TH dan KWAP tidak perlu menunggu tempoh matang dengan menuntut 1MDB membayar kembali hutang RM1.5 bilion itu secara serta-merta demi menyelamatkan simpanan rakyat.

4. 1MDB tiada wang untuk menyiapkan kerja-kerja memindahkan dan menaiktaraf pengkalan udara, ada risiko tergendala atau terbengkalai

Saya percaya sudah jelas bahawa 1MDB sudah kehabisan dana untuk menyiapkan kerja-kerja memindahkan dan menaiktaraf pengkalan udara. Sebab itulah pegangannya sebanyak 60% di dalam Bandar Malaysia terpaksa dijual kepada Konsortium IWH-CREC.

Ini bermakna 1MDB terpaksa bergantung kepada suntikan dana dari Konsortium IWH-CREC untuk membayar kontraktor-kontraktornya kerana 1MDB tidak lebih dari syarikat Ali Baba yang menjadi broker tanah semata-mata.

Jika Konsortium IWH-CREC ini enggan membayar, atau lewat membayar, atau tidak bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian, sudah tentu perkara itu akan mempunyai kesan kepada kerja-kerja memindahkan dan menaiktaraf pengkalan udara kerana tanpa suntikan dana ini, 1MDB tidak boleh membayar kontraktornya.

Malah, jika penjualan itu adalah dalam bentuk jualan pegangan saham seperti yang diumumkan sebelum ini, Konsortium IWH-CREC adalah pegangan majoriti (60%) di dalam Bandar Malaysia yang mempunyai tanggungjawab menyiapkan kerja-kerja tersebut. Sebagai pemilik majoriti Bandar Malaysia, sudah tentu Konsortium IWH-CREC mempunyai suara dalam soal tanggungan kewangan bagi kerja-kerja tersebut.

Tanpa penjualan ini, siapa yang akan menanggung kos berbaki sebanyak RM1.9 bilion untuk menyiapkan kerja-kerja ini? Adakah kerja-kerja ini akan terbengkalai?

Sebab itu saya katakana urusniaga itu ada melibatkan kepentingan keselamatan dan pertahanan negara kerana ia mempunyai kesan kepada kerja-kerja memindah dan menaiktaraf pengkalan-pengkalan udara di seluruh negara.

Memandangkan penjualan 60% pegangan 1MDB dalam Bandar Malaysia adalah tertakluk kepada persetujuan TH dan KWAP, saya akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

1. Menulis secara rasmi kepada pengurusan TH dan KWAP (dalam kapasiti mereka sebagai pemegang sukuk ) agar tidak memberi kebenaran seterusnya menghentikan penjualan ini

2. Menjalankan kempen supaya orang ramai juga menulis kepada TH dan KWAP untuk tidak memberi kebenaran

3. Memfailkan usul-usul di sidang Parlimen Mac 2016 untuk mendesak TH dan KWAP menggunakan haknya menuntut bayaran serta merta RM1.5 bilion yang dipinjamkan kepada 1MDB


RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

1MDB Melanggar Syarat Sukuk RM2.4 Bilion: Tabung Haji Dan KWAP Wajib Minta 1MDB Lunaskan Hutang Sekarang

Saya telah menyatakan minggu lepas bagaimana 1MDB telah melanggar perjanjian terbitan sukuk sebanyak RM2.4 bilion yang dilanggan oleh Tabung Haji dan Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP). Setakat ini, 1MDB atau Tabung Haji atau KWAP masih belum mengeluarkan apa-apa kenyataan menjawab atau menafikannya walaupun 1MDB selalunya memberi jawapan balas dalam tempoh kurang dari 24 jam.

Oleh kerana 1MDB sendiri tidak menafikan perkara ini seperti kebiasaannya, saya percaya perkara-perkara yang saya dedahkan sebelum ini ada asas yang kuat.

Perjanjian terbitan sukuk mempunyai peruntukan yang jelas bila mana-mana fasal perjanjian itu telah dilanggari oleh 1MDB. Saya sertakan fasal-fasal berikut:

i. Fasal 2(v) mukasurat 27 menyenaraikan perkara-perkara yang dikira melanggar perjanjian (“events of default”) yang diperincikan dari perenggan 1 (mukasurat 27) hingga perenggan 13 (mukasurat 30)

default1

ii. Fasal 2(v)(5) mukasurat 28 menyatakan bahawa kegagalan mematuhi mana-mana terma di dalam perjanjian dikira sebagai melanggar perjanjian

default2

iii. Perenggan terakhir Fasal 2(v) mukasurat 30 menyatakan hak pemegang sukuk (Tabung Haji dan KWAP) apabila perjanjian telah dilanggari, iaitu pemegang sukuk berhak menuntut semua baki sukuk dan bayaran keuntungan dilunaskan serta merta oleh 1MDB.

default3

Download (PDF, 1.47MB)

Jawapan Perdana Menteri di Parlimen sebelum ini mengesahkan bahawa Tabung Haji telah melanggan sebanyak RM920.8 juta dari terbitan sukuk oleh 1MDB ini. Baki selebihnya dipercayai dilanggani oleh KWAP sebanyak RM579.2 juta. Ini bermakna, terbitan sukuk 1MDB berkaitan Bandar Malaysia setakat ini telah mencecah RM1.5 bilion yang diberikan oleh Tabung Haji dan KWAP kepada 1MDB.

Mengambil kira segala pendedahan saya setakat ini tentang bagaimana dana dari sukuk ini tidak digunakan sepenuhnya untuk membiayai kos memindahkan dan menaiktaraf pengkalan-pengkalan tentera udara, saya mendesak supaya Tabung Haji dan KWAP menggunakan haknya mengikut perjanjian untuk menuntut 1MDB membayar kembali semua baki tertunggak dari terbitan sukuk ini kepada Tabung Haji dan KWAP secara serta-merta.

Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan kemarahan rakyat terhadap Tabung Haji dan KWAP yang akan menjatuhkan lagi kredibilit Dato’ Seri Najib Tun Razak.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

1MDB Melanggar Syarat Sukuk RM2.4 Bilion: Siapa Beri Kebenaran Kepada Tabung Haji Dan KWAP Untuk Bersetuju Dengan Pelanggaran Syarat?

Sehingga hari ini, 1MDB atau Dato’ Seri Najib Tun Razak tidak menjawab perkara-perkara yang saya timbulkan setiap hari minggu ini mengenai pembiayaan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera yang perlu dilaksanakan oleh 1MDB. Apabila saya mendedahkan bahawa Kerajaan Persekutuan sebenarnya telah memberi geran sebanyak RM1.0865 bilion kepada 1MDB bagi kerja-kerja tersebut menggunakan dana awam, sehingga kini tidak ada penafian.

Sudah tentu tidak ada penafian atau sebarang tindakan saman ke atas saya kerana ini fakta semata-mata.

Akhirnya, 1MDB terpaksa berselindung di sebalik Dato’ Abdul Rahman Dahlan yang menyerang peribadi saya dan Tony Pua yang banyak menumpukan perhatian kepada skandal 1MDB ini.

Saya dipilih oleh rakyat dengan majoriti yang begitu tinggi untuk menumpukan kepada isu-isu rakyat. Penyalahgunaan dana awam adalah perkara yang banyak memangsakan rakyat, jadi saya akan terus bersuara selagi ada perkara yang tidak dijawab dengan baik oleh 1MDB.

Hari ini, saya menarik perhatian umum kepada Perjanjian Sukuk RM2.4 bilion yang diterbitkan oleh 1MDB di mukasurat 30 dan 32 mengenai syarat-syarat (“positive covenants”) yang saya sertakan bersama di bawah:

Download (PDF, 596KB)

Saya menarik perhatian kepada syarat di dalam Perkara 2(w)(i)(12) di dalam Perjanjian Terbitan Sukuk RM2.4 bilion bahawa Bandar Malaysia Sdn Bhd (“the issuer” atau penerbit sukuk) hendaklah kekal menjadi anak syarikat milik penuh 1MDB RE (iaitu anak syarikat milik penuh 1MDB).

Pengumuman penjualan 60% pegangan 1MDB di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd kepada konsortium swasta yang dianggotai oleh syarikat berkaitan Kerajaan China sudah tentu akan menjadikan Bandar Malaysia Sdn Bhd hanyalah syarikat bersekutu (“associated company”) dan bukannya syarikat milik penuh 1MDB seperti syarat di atas.

Oleh itu, salah satu tiang utama program rasionalisasi 1MDB yang dijalankan oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak sebenarnya melanggar perjanjian terbitan sukuk yang masih berkuatkuasa.

Dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 18 Mei 2014, Perdana Menteri mengesahkan bahawa Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP) turut mempunyai bon yang diterbitkan oleh Bandar Malaysia Sdn Bhd. Sebelum itu, saya telah mendedahkan bahawa bon yang diterbitkan oleh Bandar Malaysia Sdn Bhd dilanggan oleh Tabung Haji.

Semakan saya dari maklumat umum menunjukkan daripada sejumlah RM1.5 bilion yang diterbitkan di bawah Perjanjian Sukuk RM2.4 bilion ini, sebanyak RM920.8 juta telah dilanggani oleh Tabung Haji dan besar kemungkinan bakinya RM579.2 juta dilanggani oleh KWAP. Saya telah mengulangi perkara ini berkali-kali dan tidak pernah dinafikan oleh 1MDB atau Dato’ Seri Najib Tun Razak setakat ini.

Oleh yang demikian, soal penjualan pegangan 1MDB di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd yang melanggar syarat terbitan sukuk di bawah Perkara 2(w)(i)(12) ini turut mengheret Perdana Menteri, pengurusan Tabung Haji dan pengurusan KWAP untuk menjawab perkara-perkara berikut:

1. Jika pengurusan Tabung Haji dan KWAP tidak bersetuju dengan pelanggaran syarat tersebut, kenapa pengurusan Tabung Haji dan KWAP tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 1MDB?

2. Jika pengurusan Tabung Haji dan KWAP bersetuju dengan pelanggaran syarat tersebut, siapa yang memberi kebenaran kepada pengurusan Tabung Haji dan KWAP untuk bersetuju?

3. Bilakah Tabung Haji dan KWAP akan mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan kepada Bandar Malaysia melalui terbitan sukuk ini yang setakat ini dianggarkan berjumlah RM1.5 bilion?

Skandal ini akan terus menjadi sensitif kerana dana yang tidak dibelanjakan untuk pemindahan dan naiktaraf pengkalan tentera udara itu adalah dana Tabung Haji dan KWAP. Jika 1MDB tidak mahu menjawab ke mana dana itu dibelanjakan, saya cabar Dato’ Abdul Rahman Dahlan untuk berdepan dengan rakyat ke mana dana Tabung Haji dan KWAP yang dipinjamkan kepada 1MDB itu dibelanjakan?

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Geran Kerajaan Berjumlah RM1.0865 Bilion Kepada 1MDB Bagi Kerja-Kerja Pemindahan Dan Naiktaraf Pengkalan Udara, Kini Skandal Mencecah RM3.4865 Bilion

Sehingga hari ini 1MDB masih belum memberikan penjelasan ke mana perginya dana berbaki dari terbitan sukuk RM2.4 bilion yang kononnya dipinjam untuk membiayai kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara.

1MDB juga tidak menafikan kenyataan-kenyataan saya bahawa berdasarkan angka-angka yang dikeluarkan oleh 1MDB, hanya RM800 juta dari keseluruhan kos projek RM2.7 bilion yang telah dibayar oleh 1MDB. Sebab itu baki tanggungan RM1.9 bilion untuk menyiapkan kerja-kerja itu kini mengundang kontroversi apabila ia melibatkan syarikat berkaitan Kerajaan China yang boleh mendedahkan negara kepada risiko keselamatan dan pertahanan.

Saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan 1MDB kerana angka-angka yang diketahui umum tidak masuk akal.

Mengikut Laporan Ketua Audit Negara 2014 bagi Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan bagi perkara penyaluran geran kepada syarikat dimiliki Menteri Kewangan Diperbadankan di mukasurat 523 (petikan di bawah), 1MDB sebenarnya telah diberikan geran kerajaan berjumlah RM1.0865 bilion bagi tujuan “pembinaan bagunan gantian dan perolehan peralatan susulan pembangunan semula Sungai Besi”.

1MDB Development GRant

Ini bermakna 1MDB telah menggunakan dana awam dalam bentuk geran Kerajaan Persekutuan untuk membiayai kos kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera udara yang sebenarnya adalah tanggungjawab 1MDB.

Lebih teruk lagi, berdasarkan angka-angka ini, jelas bahawa jumlah dana yang telah diperolehi oleh 1MDB dalam bentuk terbitan sukuk sebanyak RM2.4 bilion dan geran Kerajaan Persekutuan sebanyak RM1.0865 bilion (menjadikan jumlah keseluruhan dana yang diambil bagi tujuan ini mencecah RM3.4865 bilion) adalah jauh melebihi kos keseluruhan projek yang diumumkan iaitu RM2.7 bilion.

Malangnya, 1MDB sendiri mengakui bahawa hanya RM800 juta yang telah dibayar setakat ini dan RM1.9 bilion masih berbaki.

Maka, skandal pembiayaan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan udara yang melibatkan 1MDB kini menjadi lebih rumit dan Dato’ Seri Najib Tun Razak sendiri perlu menjelaskan perkara-perkara berikut:

1. Kenapa Kerajaan Persekutuan meluluskan geran kepada 1MDB sebanyak RM1.0865 bilion untuk membiayai sebahagian kerja-kerja tersebut sedangkan itu adalah tanggungjawab kewangan 1MDB mengikut perjanjian dengan Kerajaan Persekutuan sebagai pertukaran 1MDB mendapat tanah-tanah Pengkalan TUDM Sungai Besi pada harga yang rendah?

2. Jika geran sebanyak RM1.0865 bilion telah dibayar oleh Kerajaan Persekutuan kepada 1MDB tetapi hanya RM800 juta yang diagihkan kepada kontraktor, ke mana baki geran sebanyak RM286.5 juta?

3. Jika keseluruhan bayaran kepada kontraktor sebanyak RM800 juta kini ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan melalui geran ini, ke mana pula keseluruhan dana RM2.4 bilion dari terbitan sukuk yang sepatutnya digunakan bagi menanggung kos projek ini?

Jumlah RM3.4865 bilion yang terbabit di dalam skandal ini telah melebihi jumlah RM2.6 bilion yang masuk ke akaun peribadi Dato’ Seri Najib Tun Razak. Beliau wajar meminta maaf kepada rakyat kerana mengumumkan dengan bongkaknya bahawa masalah kewangan 1MDb diselesaikan tanpa melibatkan dana rakyat, sedangkan Ketua Audit Negara sendiri telah mengesahkan bahawa RM1.0865 bilion dana rakyat telah disalurkan kepada 1MDB bagi menanggung kos yang sepatutnya dibayar oleh 1MDB.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Ahli Parlimen Pandan dan Naib Presiden/Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat || Member of Parliament for Pandan, Vice President/Secretary General of Justice Party