Ke Mana Dana RM2.4 Bilion Dari Sukuk Bandar Malaysia Yang Sepatutnya Digunakan Untuk Membiayai Pemindahan Dan Naiktaraf Pengkalan-Pengkalan Tentera?

Dedah 1.6B-01

Saya merujuk kepada kenyataan 1MDB bertarikh 6 Januari 2016 yang jelas cuba mematahkan soalan-soalan yang saya tanya khusus mengenai perkara-perkara berikut:

1. Pembiayaan untuk memindahkan dan menaiktaraf pengkalan-pengkalan tentera udara sebagai sebahagian dari tanggungjawab 1MDB setelah dianugerahkan tanah kerajaan di Sungai Besi

2. Kesan kepada keselamatan negara akibat dari penjualan pegangan di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd (BMSB) milik 1MDB kepada satu konsortium yang dianggotai oleh syarikat berkaitan Kerajaan China

Jawapan 1MDB pada 6 Januari 2016 sebenarnya mengesahkan kebimbangan saya mengenai (2) iaitu keterlibatan syarikat berkaitan Kerajaan China di dalam projek pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera udara.

Kenyataan 1MDB tempoh hari mengakui bahawa bahawa salah satu pilihan struktur urusniaga yang sedang dibincangkan ialah pembelian ekuiti di dalam BMSB. Ini selari dengan pengumuman 1MDB sebelum itu bahawa ia telah menjual ekuitinya di dalam BMSB sebanyak 60% kepada konsortium yang dimiliki bersama oleh syarikat berkaitan Kerajaan China itu. Apabila ini dipadankan dengan pengumuman yang difailkan di Bursa Hong Kong, ia mengesahkan bahawa struktur urusniaga melalui kaedah penjualan ekuiti telah dilaksanakan kerana syarikat berkaitan Kerajaan China itu memfailkan nilai urusniaga ekuiti (bukannya nilai tanah seperti yang diumumkan oleh 1MDB).

Namun yang lebih merunsingkan, penjualan ekuiti kepada konsortium itu sebenarnya mendedahkan satu lagi perkara yang lebih besar – kenapa bebanan kewangan untuk memindahkan dan menaiktaraf pengkalan-pengkalan tentera masih lagi berbangkit sehingga menjadi sebahagian dari urusniaga jual beli ekuiti BMSB; sedangkan 1MDB/BMSB telah meminjam RM2.4 bilion dalam tahun 2014 untuk membiayai kerja-kerja tersebut?

Saya sertakan lampiran-lampiran yang mengandungi terma-terma utama Perjanjian Sukuk Murabahah RM2.4 Bilion yang diterbitkan oleh 1MDB dalam tahun 2014. Saya rujuk kepada mukasurat-mukasurat penting seperti berikut:

Download (PDF, 2.45MB)

1. Mukasurat 6 mengesahkan bahawa BMSB (anak syarikat milik penuh 1MDB) menerbitkan Sukuk Murabahah bernilai RM2.4 bilion

2. Mukasurat 10, 11, 12 mengesahkan bahawa kontrak-kontrak pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera udara/polis udara Sendayan, Ipon, Butterworth, Gong Kedak, Kuantan, Subang (2 kontrak bagi 2 pengkalan berbeza) dan Kajang yang merupakan bayaran balik 1MDB kepada Kerajaan Persekutuan telah dicagarkan sebagai tukaran kepada tanah-tanah yang dianugerahkan

3. Mukasurat 13 dan 14 mengesahkan bahawa dana RM2.4 bilion yang diperolehi 1MDB hasil dari terbitan Sukuk Murabahah ini hanya boleh digunakan untuk 2 tujuan sahaja; iaitu membiayai pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara di atas dan membiayai aliran tunainya.

Dalam kenyataannya bertarikh 6 Januari 2016, 1MDB sendiri mengakui bahawa nilai keseluruhan kontrak pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera ini adalah RM2.7 bilion dan sehingga kini, baki pembiayaan yang perlu dikeluarkan 1MDB untuk membayar kontraktor adalan RM1.9 bilion.

Secara mudahnya, mengambil kira bahawa 1MDB telah menerbitkan Sukuk Murabahah berjumlah RM2.4 bilion untuk membiayai kerja-kerja itu – maka persoalan yang paling besar: adakah ini bermakna dari jumlah RM2.4 bilion yang diperolehi itu, hanya RM800 juta yang dibelanjakan bagi kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera (iaitu jumlah projek keseluruhan RM2.7 bilion tolak jumlah baki bayaran RM1.9 bilion)?

Ini bermakna sejumlah RM1.6 bilion dari Sukuk Murabahah yang sepatutnya digunakan untuk membiayai kerja-kerja itu TIDAK DIGUNAKAN bagi tujuan itu. Ke mana dana berjumlah RM1.6 bilion ini dan bagi tujuan apa ia telah digunakan?

Oleh sebab itulah, maka 1MDB tiada pilihan lain kecuali melibatkan pihak swasta di dalam urusniaga melibatkan BMSB sedangkan BMSB telah pun mencagarkan kontrak-kontrak itu sebagai sebahagian dari terbitan Sukuk Murabahah. Apabila pihak swasta itu pula melibatkan syarikat berkaitan Kerajaan China, sudah tentu ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana keterlibatan mereka di dalam keputusan-keputusan mengenai pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan tentera kerana mereka (syarikat China itu) kini adalah pemilik bersama BMSB yang dipertanggungjawabkan dengan kerja-kerja tersebut.

1MDB tidak boleh lari dari soalan-soalan ini dan saya akan terus menyelidik supaya perkara ini dibawa ke pengetahuan umum.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

2 thoughts on “Ke Mana Dana RM2.4 Bilion Dari Sukuk Bandar Malaysia Yang Sepatutnya Digunakan Untuk Membiayai Pemindahan Dan Naiktaraf Pengkalan-Pengkalan Tentera?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.