Bank Negara Malaysia Wajar Batalkan Semua Lesen Kewangan 1MDB Jika Peguam Negara Enggan Dakwa 1MDB Di Mahkamah

Saya mengucapkan tahniah di atas keberanian dan sikap professional Bank Negara Malaysia (BNM) yang membatalkan kelulusan-kelulusan di bawah Akta Kawalan Matawang (Exchange Control Act) yang diberikan kepada 1MDB sebelum ini ekoran keengganan Kamar Peguam Negara mendakwa 1MDB di mahkamah walaupun kertas siasatan oleh BNM mengesyorkan pendakwaan.

Perkara ini telah lama ditimbulkan terutamanya dari aspek pengubahan wang haram (anti money laundering). Saya faham sepenuhnya bahawa kuasa pendakwaan di bawah Perlembagaan adalah kuasa Peguam Negara. Oleh yang demikian, besar kemungkinan apa-apa siasatan di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia (termasuklah mengenai pengubahan wang haram) tidak berkesudahan dengan pendakwaan 1MDB ke mahkamah walaupun disyorkan oleh BNM.

Oleh itu, saya mencadangkan supaya Bank Negara Malaysia menggunakan kesemua kuasa yang ada untuk menyelesaikan masalah kewangan 1MDB seperti berikut:

1. BNM wajar membatalkan semua lesen kewangan yang diberikan kepada 1MDB sebelum ini di bawah bidang kuasanya yang diperlukan oleh 1MDB untuk beroperasi sebagai sebuah syarikat yang terbabit dengan instrumen kewangan (jika ada);

2. BNM wajar membatalkan semua permit atau kelulusan pemindahan wang yang pernah diberikan selama ini;

3. BNM wajar menolak sebarang permohonan permit atau kelulusan pemindahan wang yang baru supaya dananya tidak lagi boleh dipindahkan sesuka hati;

4. BNM wajar menolak sebarang permohonan lesen atau permit baru bersabit dengan sebarang urusan kewangan yang baru di bawah bidang kuasanya untuk memastikan 1MDB tidak boleh membuat perjanjian atau urusan kewangan yang baru

Jika Kamar Peguam Negara enggan menggunakan kuasanya di bawah Perlembagaan untuk mendakwa 1MDB seperti yang disyorkan oleh kertas siasatan BNM, maka BNM sewajarnya menggunakan kuasanya yang lain untuk memastikan masalah 1MDB terus berlanjutan hingga membawa kesan kepada ekonomi negara.

Satu jalan yang paling berkesan ialah melumpuhkan operasi kewangan dan urusniaga pemindahan dana oleh 1MDB yang dikawalselia oleh BNM mengikut undang-undang. Apabila 1MDB dikekang dari terus membuat pinjaman atau memindahkan dana, saya pasti Dato’ Seri Najib Tun Razak tidak ada pilihan lain kecuali menutup 1MDB dan menyelesaikan masalah kewangannya secara muktamad.

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.