Soalan Parlimen Sessi Oktober 2014

SENARAI SOALAN-SOALAN PARLIMEN
AHLI PARLIMEN PANDAN

SOALAN LISAN

Soalan Lisan No (1)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan menamakan semua syarikat-syarikat yang mana 1MDB telah melabur menggunakan dana yang dianggarkan USD$2.3 bilion yang disimpan di Pulau Cayman dan pelaburan itu diuruskan oleh Bridge Partners Hong Kong, bagi tempoh kewangan 1 Januari 2010 hingga 30 September 2014.

Soalan Lisan No (2)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk melantik Bridge Partners Hong Kong menguruskan dana USD$2.3 bilion milik 1MDB dan bayaran tahunan yang dibayar kepada firma itu.

Soalan Lisan No (3)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan mengesahkan sama ada Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) akan dikenakan ke atas penjualan petrol dan diesel kepada orang ramai.

Soalan Lisan No (4)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan menyatakan kaedah bagaimanakah rasionalisasi subsidi minyak mengikut tahap pendapatan akan dilaksanakan, bilakah ia akan dilaksanakan dan berapa ramai rakyat Malaysia yang masih dapat membeli petrol dan diesel bersubsidi penuh apabila ia dilaksanakan.

Soalan Lisan No (5)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Perdana Menteri memberikan pecahan (breakdown) bayaran-bayaran (sewa pembangunan, penyenggaraan atau maintenance) daripada jumlah bayaran tahunan (RM56 juta – RM69 juta) kepada pemegang konsesi bagi setiap dari enam kampus UiTM yang dibina secara penswastaan (kaedah PPP).

Soalan Lisan No (6)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Industri dan Perdagangan Antarabangsa menyatakan jumlah kutipan cukai eksais dan permit import (approved permit) yang dikutip dari penjualan kenderaan bagi tahun 2011, 2012 dan 2013 (ditunjukkan secara berasingan).

Soalan Lisan No (7)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah kutipan yuran/bayaran perkhidmatan yang dikenakan ke atas peminjam PTPTN setiap tahun bagi tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta bagaimana yuran/bayaran perkhidmatan ini digunakan untuk menampung kos operasi PTPTN.

Soalan Lisan (8)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah jumlah pendatang asing (sama ada tanpa izin, pelarian dan lain-lain) yang berdaftar dan tidak berdaftar di dalam rekod agensi kerajaan bagi Parlimen Pandan dan langkah yang diambil untuk mengurangkan kebanjiran pendatang asing di kawasan Pandan/Ampang?

Soalan Lisan (9)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan menyatakan berapakah jumlah yang telah dikutip balik dari keseluruhan pinjaman RM250 juta yang telah diberikan bagi projek National Feedlot Corporation (NFC) sehingga 30 September 2014?

Soalan Lisan (10)

Rafizi Ramli (Pandan) minta Menteri Kewangan menyatakan syarikat-syarikat yang telah disenaraipendek untuk mendapat tender melaksanakan pengubahsuaian sistem pam petrol di seluruh negara berikutan keputusan rasionalisasi subsidi minyak mengikut pendapatan dan jumlah bayaran kepada syarikat-syarikat ini serta siapa yang menanggung kos ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.