Rundingan Semula Perjanjian Tol Perlu Kurangkan Keuntungan Berlipat Kali Ganda

Keputusan kabinet Kerajaan Persekutuan untuk tidak menaikkan tol tahun ini merupakan satu kejayaan kepada suara rakyat dan gerakan protes yang terus membantah sebarang kenaikan harga.

Keputusan itu juga membuktikan bahawa pendirian KEADILAN selama ini bahawa perjanjian konsesi yang telah memberi keuntungan besar kepada pemegang konsesi wajar disemak semula berasaskan perkara-perkara berikut:

1. Pemegang konsesi yang telah mendapat pulangan modal sepenuhnya dari pelaburan tidak wajar terus mengenakan tol pada kadar yang tinggi atas alasan ingin mendapat pulangan pelaburan

2. Perjanjian konsesi perlu dikemaskini dengan angka terbaru kadar kenderaan yang menggunakan dan perbelanjaan pengurusan dan penyenggaraan yang terkini supaya kadar tol yang disemak nanti bukanlah untuk memberi keuntungan berlipat kali ganda kepada pemegang konsesi

Sekiranya kedua-dua konsep mudah ini dilaksanakan di dalam rundingan semula konsesi tol, sudah tentu tidak ada syarikat pemegang konsesi yang mendapat kadar keuntungan sehingga 50% hingga 60% seperti sekarang. Keuntungan yang berlipat kali ganda dari pelaburan dan kos ini menunjukkan bahawa perjanjian konsesi sekarang benar-benar berat sebelah.

Atas arahan kabinet sendiri agar rundingan semula perjanjian konsesi dipertimbangkan, saya menyeru supaya matlamat rundingan semula itu adalah untuk melaksanakan kedua-dua konsep di atas, bukannya untuk memanjangkan lagi tempoh konsesi sebagai pampasan kepada arahan tidak menaikkan tol.

Sekiranya perjanjian konsesi terus berat sebelah dan tidak mengambil kira dua perkara di atas, saya yakin kita akan berdepan dengan kenaikan tol dalam tahun 2015 pula.

RAFIZI RAMLI
Pengarah Strategi

6 Februari 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.