KEADILAN Akan Pertahan Hak Rakyat Selangor Dalam Penstrukturan Air

Keputusan Kerajaan Persekutuan yang mahu menggunakan peruntukan undang-undang Akta Perkhidmatan Industri Air 2006 mengikut Fasal 114 adalah mengecewakan dan membawa risiko besar yang boleh memangsakan rakyat Selangor.

Fasal 114 Akta membolehkan Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) mengambil alih sepenuhnya harta, perniagaan dan perjalanan harian sesuatu pemegang konsesi atas kepentingan negara. Ini memberi kuasa yang sepenuhnya kepada Kerajaan Persekutuan dalam hal ehwal pengurusan pembekalan air di Lembah Kelang.

Hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menggunakan kuasa di bawah Fasal 114 Akta telah dimaklumkan kepada Menteri Besar Selangor melalui satu surat bertarikh 9 September 2013. Jika hasrat ini diteruskan, maka seluruh kuasa dan keputusan mengenai pembekalan air di Selangor dan Lembah Kelang kini dikuasai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan.

Oleh yang demikian, saya ingin menggariskan beberapa perkara khusus yang harus dipertahankan oleh Kerajaan Selangor sekiranya tindakan Kerajaan Persekutuan mengambilalih pengurusan air ini diteruskan melalui kuasa Menteri.

Kerajaan Persekutuan pula perlu memberi komitmen yang ditandatangani secara rasmi dengan Kerajaan Selangor untuk memastikan hal ehwal kebajikan rakyat Selangor akan dipertahankan, seperti berikut:

1. Pengurusan air hendaklah kekal di bawah pentadbiran Kerajaan Selangor melalui anak syarikat yang dipilih oleh Kerajaan Selangor. Fasal 114 memberi kuasa penuh kepada Menteri dan SPA untuk menguruskan hal ehwal air, termasuklah soal memilih badan atau syarikat yang dipertanggungjawabkan menguasai keseluruhan aset air di Lembah Kelang. Saya khuatir jika tidak berhati-hati, Kerajaan Persekutuan akan memilih Puncak Niaga dan Syabas sebagai syarikat induk yang diberi kuasa untuk mengambil alih aset semua pemegang konsesi lain dan menjadikannya monopoli air yang terbesar di Malaysia.

2. Harga yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi setiap pengambilalihan syarikat pemegang konsesi air hendaklah telus dan adil kepada rakyat Selangor. Melalui Fasal 114, Kerajaan Persekutuan berkuasa penuh untuk menetapkan harga pampasan aset yang diambil alih melalui kuasa Menteri. Saya khuatir Kerajaan Persekutuan akan berlaku tidak adil dan memberi harga pampasan yang tinggi kepada pemegang konsesi yang rapat dengan Barisan Nasional (seperti Puncak Niaga dan Syabas) dan menghukum pemegang konsesi milik anak syarikat Kerajaan Selangor seperti ABASS. Ini menyebabkan rakyat Selangor terpaksa menanggung kerugian dan membayar pula pampasan kepada Kerajaan Persekutuan.

3. Kontrak dan kos pelaksanaan Projek Langat 2 mestilah telus dan adil kepada rakyat Selangor. Kos pelaksanaan Projek Langat 2 akan menjadi kos tambahan kepada pembekalan air di Selangor dan Lembah Kelang. Saya khuatir harganya akan melambung kerana kuasa melaksana adalah sepenuhnya di tangan Kerajaan Persekutuan. Kos yang melambung ini sudah tentu aka nada kesan kepada tarif air di Selangor kelak.

4. Jaminan bahawa tiada kenaikan tarif air dalam tempoh enam tahun sehingga 2020 dengan memberi tumpuan kepada masalah air bocor (non-revenue water). Melalui Fasal 114, Kerajaan Persekutuan berkuasa penuh memeterai kembali apa-apa perjanjian dan kadar baru tarif air di Selangor dan Lembah Kelang. Saya khuatir keadaan ini dimanipulasi untuk menghukum rakyat Selangor dan kenaikan tarif air yang selama ini ditolak oleh Kerajaan Selangor akan dilaksanakan.

Saya mengajukan kepada Kerajaan Selangor supaya terus berhati-hati dan waspada dengan permainan politik Barisan Nasional melalui pengambilalihan paksa menggunakan Fasal 114 Akta ini.

Saya dan Ahli Parlimen KEADILAN dan Pakatan Rakyat di Selangor akan mengikuti setiap perkembangan dengan teliti dan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan politik atau mahkamah untuk memastikan perkara-perkara (1) hingga (4) tidak berlaku.

RAFIZI RAMLI
Pengarah Strategi

14 JANUARI 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.