1MDB Tidak Menjawab Soalan, Berikan Perincian Bagaimana Sukuk RM2.4 Bilion Dibelanjakan

Kenyataan 1MDB semalam sebagai maklumbalas kepada isu-isu yang saya timbulkan tidak menjawab soalan dan cuba mengelirukan orang ramai.

Saya bertanya soalan berdasarkan fakta-fakta yang jelas seperti berikut:

  1. 1MDB mengakui kos keseluruhan pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara adalah RM2.7 bilion
  1. IMDB mengakui bahawa baki bayaran untuk menyempurnakan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara adalah RM1.9 bilion
  1. Ini bermakna 1MDB mengakui bahawa dari keseluruhan kos RM2.7 bilion, hanya RM800 juta telah dibayar sekarang. Oleh sebab itu, baki yang perlu dilangsaikan adalah RM1.9 bilion
  1. 1MDB mengakui bahawa liabiliti RM1.9 bilion ini kini perlu ditanggung oleh konsortium yang membeli 60% pegangan dalam Bandar Malaysia (yang turut membabitkan syarikat berkaitan Kerajaan China)
  1. 1MDB mengakui bahawa pihaknya juga sedang merundingkan dengan konsortium tersebut agar hutang sukuk RM2.4 bilion turut ditanggung oleh konsortium itu
  1. 1MDB mengakui ia menerbitkan hutang sukuk sebanyak RM2.4 bilion dalam tahun 2014 yang tujuannya untuk membiayai kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara itu

Oleh itu, berdasarkan fakta-fakta di atas, saya bertanyakan soalan yang mudah dan jelas seperti berikut:

  1. Jika hanya RM800 juta dari sukuk berjumlah RM2.4 bilion itu yang telah dibelanjakan untuk membiayai kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara, bagaimanakah baki sukuk selebihnya dibelanjakan?
  1. Jika sebahagian besar sukuk itu dibelanjakan bagi kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara, tidak timbul soal membabitkan konsortium pembeli untuk menanggung baki bayaran RM1.9 bilion kerana itu mempunyai risiko melibatkan syarikat asing di dalam keputusan-keputusan strategik pertahanan negara.
  1. Jika 1MDB kini merundingkan agar bayaran sukuk itu turut ditanggung oleh konsortium pembeli ini, maknanya dana yang diperolehi dari terbitan sukuk itu telah tiada. Oleh kerana ia tidak dibelanjakan bagi tujuan kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara, bagi tujuan apa ia dibelanjakan?

 

1MDB memberikan satu kenyataan umum bertujuan mengelirukan orang ramai dengan menyatakan bahawa kesemua dana dari terbitan sukuk dibelanjakan seperti yang ditetapkan oleh perjanjian. Tetapi 1MDB tidak menjawab soalan yang paling utama: ke manakah baki RM1.6 bilion dari terbitan sukuk tersebut?

Secara umumnya, 1MDB menyatakan bahawa dana tersebut dibelanjakan antara lainnya untuk membiayai kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara, mematuhi syarat rizab simpanan seperti di dalam perjanjian, yuran dan belanja pengurusan menerbitkan bon serta memenuhi keperluan modal 1MDB RE iaitu anak syarikatnya.

Oleh itu, saya cuba menganggarkan jumlah perbelanjaan bagi setiap kategori perbelanjaan yang disebut oleh 1MDB seperti berikut:

PEMBIAYAAN KERJA-KERJA MEMINDAHKAN DAN MENAIKTARAF PENGKALAN-PENGKALAN UDARA

Dari maklumat yang diberikan oleh 1MDB sendiri, anggaran yang munasabah ialah RM800 juta telah dibayar kepada kontraktor.

MEMATUHI SYARAT RIZAB SIMPANAN

Saya sertakan cabutan Perjanjian Sukuk mengenai syarat menyimpan rizab minima oleh 1MDB pada satu-satu masa di dalam Lampiran A.

Download (PDF, 927KB)

Mengikut perjanjian, 1MDB perlu menyimpan rizab minima (dipanggil FRSA) bersamaan bayaran keuntungan kepada pemegang bon bagi enam bulan seterusnya ke atas baki sukuk yang belum dibayar.

Kadar keuntungan tidak dimuktamadkan di dalam perjanjian ini seperti cabutan di Lampiran A.

Saya mengandaikan bahawa kadar keuntungan adalah sekitar 6% ke atas baki iaitu kadar yang lebih tinggi dari bon-bon bersabit kerajaan (yang selalunya dikenakan kadar keuntungan sekitar 4%).

Oleh itu, jumlah rizab minima yang perlu disimpan pada sesuatu masa adalah (6% X RM2.4 b) dibahagi dua (kerana bayaran keuntungan adalah setiap 6 bulan) iaitu RM72 juta. Jumlah RM72 juta ini ialah jumlah FRSA yang maksimum pada sesuatu masa kerana saya mengandaikan baki bon masih RM2.4 bilion.

YURAN DAN BELANJA MENERBITKAN BON

Penerbitan bon atau sukuk memang melibatkan bayaran yuran kepada perunding, institusi kewangan dan penasihat. Walau bagaimana pun, jumlah ini bukanlah besar dan pada kebiasaannya tidak melebihi kadar 1% – 2% dari jumlah terbitan bon/sukuk.

Mengambil bayaran yuran dan perunding yang maksimum pada kadar 2% dari terbitan sukuk, kita boleh andaikan bahawa jumlah yang dibelanjakan adalah RM48 juta.

 

Oleh yang demikian, berdasarkan kenyataan 1MDB sendiri semalam, saya boleh simpulkan bahawa pecahan perbelanjaan yang menggunakan dana sukuk itu adalah seperti berikut:

1) Membiayai kerja-kerja memindahkan dan menaiktaraf pengkalan-pengkalan udara RM800 juta
2) Memenuhi syarat perjanjian menyimpan rizab simpanan minima RM72 juta
3) Yuran dan belanja menerbitkan bon RM48 juta
BAKI: Digunakan bagi memenuhi keperluan modal 1MDB RE RM1,480 juta
Sukuk yang diterbitkan RM2,400 juta

 

Maka, 1MDB perlu menjawab bagi tujuan apakah sebanyak RM1,480 juta telah digunakan oleh anak syarikatnya iaitu 1MDB RE dari dana sukuk ini sedangkan 1MDB RE tidak mempunyai aktiviti perniagaan selain sebagai pemaju hartanah di Tun Razak Exchange dan Bandar Malaysia. Malah, dari tahun 2014 hingga sekarang kedua-dua projek pembangunan hartanah ini belum bermula dan peranan 1MDB RE setakat ini seumpama sebagai broker hartanah yang menjual tanah-tanah di Jalan Tun Razak dan Sungai Besi.

Mustahil sebuah syarikat yang fungsi utamanya menjual tanah-tanah memerlukan RM1,480 juta untuk membiayai operasinya.

Oleh sebab itulah saya masih bertegas bahawa 1MDB masih belum memberi penjelasan yang boleh diterima akal mengenai baki dari sukuk RM2.4 bilion yang diterbitkan.

Saya mencabar 1MDB untuk mendedahkan perincian perbelanjaan yang menggunakan dana sukuk itu terutamanya perbelanjaan terperinci 1MDB RE bagi menjelaskan ke mana keseluruhan dana sukuk telah dibelanjakan.

Perkara ini penting kerana jika dana sukuk itu digunakan untuk membiayai kerja-kerja pemindahan dan naiktaraf pengkalan-pengkalan udara seperti yang sepatutnya, 1MDB tidak perlu membawa masuk pelabur asing dari China untuk menanggung hutang-hutang itu sehingga mendedahkan negara kepada risiko pertahanan dan kedaulatan negara.

 

RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.