Laporan Terkini GFI Sahkan Aliran Wang Haram Berkait Rapat Dengan Rasuah

Laporan GFI “Aliran Wang Haram di Kalangan Negara Membangun 2002 – 2011” (Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002 – 2011) mengesahkan bahawa ada kaitan rapat di antara rasuah dan jumlah aliran wang haram yang keluar dari sesebuah negara.

Ini adalah salah satu daripada kesimpulan paling utama yang dibuat di dalam laporan terkini yang dikeluarkan semalam. Mukasurat (xi) laporan menyatakan bahawa “..The panel data regressions also show that an increase in corruption increases trade misinvoicing..” Kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisa empirikal data-data kewangan dari semua negara yang terbabit termasuklah Malaysia.

Laporan GFI juga mengandungi jawapan kepada beberapa persoalan teknikal yang dikemukakan oleh pihak tertentu termasuk Kerajaan Malaysia melalui Bank Negara Malaysia yang sebelum ini mempersoalkan kaedah yang digunakan. Selain menggunakan kaedah analisa yang lebih baik, laporan GFI kali ini juga menyanggah kenyataan Kerajaan Malaysia melalui Bank Negara Malaysia yang menyalahkan ketepatan statistik (berhubung errors and omission) bagi menerangkan jumlah aliran wang haram yang besar.

Dengan jawapan-jawapan dan kaedah baru yang digunapakai oleh GFI, maka Kerajaan Malaysia tidak lagi mempunyai alasan untuk menafikan kesimpulan yang dibuat oleh GFI. Jumlah aliran wang haram yang mencecah USD54 bilion dalam tahun 2011 dan jumlah terkumpul sebanyak USD370 bilion sepanjang tempoh 2002 hingga 2011 juga bertepatan dengan bukti-bukti semasa yang rakyat sedia maklum.

Contohnya, Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun melaporkan pelbagai perlakuan rasuah dan penyelewengan yang melibatkan wang rakyat. Perlakuan rasuah dan penyelewengan (incidents of corruption) seperti yang dilaporkan Laporan Ketua Audit Negara saban tahun tidak berkurang, malah jumlahnya makin bertambah setiap tahun. Pertambahan perlakuan rasuah dan penyelewengan ini tepat juga dengan laporan GFI yang menunjukkan aliran wang haram meningkat saban tahun kerana aliran wang haram berhubung rapat dengan rasuah.

Laporan-laporan urusniaga di luar negara seperti London juga mengesahkan bahawa terdapat pelbagai urusniaga mewah melibatkan rakyat Malaysia yang mengesahkan bahawa terdapat aliran wang keluar negara yang besar sejak kebelakangan ini.

Jumlah aliran wang keluar dari Malaysia yang keempat tertinggi di dunia juga selari dengan kedudukan kewangan semasa negara yang menunjukkan defisit belanjawan 15 tahun berturut-turut. Defisit belanjawan ini jelas menunjukkan perbelanjaan yang melonjak naik termasuklah perbelanjaan-perbelanjaan besar yang melibatkan bayaran ke seluruh dunia.

Maka, laporan GFI yang terbaru mengesahkan bahawa ada kaitan di antara jumlah aliran wang haram yang tinggi di Malaysia dengan pelbagai masalah kewangan yang dihadapi negara kerana semuanya banyak berpunca dari masalah yang sama iaitu rasuah.

Laporan tahunan GFI akan menjadi satu lagi laporan, seperti juga Laporan Ketua Audit Negara, yang mengesahkan berleluasanya rasuah di Malaysia. Kedegilan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak menerimapakai kesimpulan-kesimpulan ini akan terus merencatkan kemajuan ekonomi negara dan menekan rakyat.

Dato’ Seri Najib Tun Razak sewajarnya melepaskan jawatan Menteri Kewangan kerana jumlah aliran wang haram yang begitu tinggi ini adalah bukti kegagalan beliau sebagai Menteri Kewangan.

RAFIZI RAMLI
Pengarah Strategi

12 DISEMBER 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.