Awan Megah Sdn Bhd Sepatutnya Digugurkan Dari Projek Puspahanas Apabila Bon Tanah Luput Pada 3 Februari 2011

Tinjauan ke tapak pembinaan Puspahanas di Presint 1, Putrajaya menunjukkan bahawa hanya 2 daripada 12 bangunan utama sedang dibina. Menurut maklumat yang diperolehi dari kakitangan sub-kontraktor di tapak pembinaan, kerja-kerja pembinaan hanya bermula dalam bulan Ogos 2011.

Ini bertepatan dengan maklumat yang diberikan oleh Awan Megah Sdn Bhd sendiri bahawa ia hanya mula melakukan kerja-kerja penyediaan tapak setakat September 2010, seperti terkandung di dalam suratnya kepada YAB Dato’ Menteri Besar Selangor bertarikh 24 September 2010 yang disertakan bersama.

awanmegah1

awanmegah2

awanmegah3

Anggaran kos yang dibelanjakan setakat penyediaany tapak hanyalah RM10 juta, iaitu jauh lebih rendah dari bayaran yang bakal dibuat oleh Bakti Wira Sdn Bhd (anak syarikat Boustead Holdings Berhad) iaitu RM130 juta.

Oleh kerana pembinaan Puspahanas lewat dimulakan oleh Awan Megah Sdn Bhd walaupun perjanjian dimeterai dalam tahun 2005, maka tidak hairanlah projek ini tidak dapat disiapkan mengikut jadual seperti yang didaftarkan dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) iaitu:

Tarikh mula projek : 25 September 2008
Tarikh projek siap : 24 Januari 2011

Sebab itulah, Kementerian Pertahanan mensyaratkan penyediaan bon tanah bernilai RM72.5 juta sebagai jaminan projek ini akan siap dalam tempoh masa yang ditetapkan. Seperti mana amalan biasa di dalam projek pembinaan, sekiranya Awan Megah Sdn Bhd gagal menyiapkan projek Puspahanas di dalam tempoh yang ditetapkan, Kementerian Pertahanan berhak menunaikan bon tanah untuk mendapatkan jumlah RM72.5 juta sebagai ganti rugi.

Oleh yang demikian, Kementerian Pertahanan sepatutnya bertindak tegas dengan menggugurkan Awan Megah Sdn Bhd apabila ia gagal menyiapkan projek Puspahanas dalam tempoh yang ditetapkan iaitu menjelang Januari 2011.

Lebih membimbangkan adalah apabila bon tanah tersebut luput secara automatik pada 3 Februari 2011 seperti mana kandungan bon tanah yang disertakan bersama.

landbond1

landbond2

landbond3

Dengan luputnya bon tanah ini pada 3 Februari 2011, Kementerian Pertahanan perlu menjawab perkara-perkara berikut:

1. Adakah Awan Megah Sdn Bhd menyediakan bon tanah yang baru bagi menggantikan bon tanah asal yang telah luput pada 3 Februari 2011?

2. Kenapakah Kementerian Pertahanan tidak menggunakan haknya untuk menunaikan bon tanah dan mendapatkan RM72.5 juta dari Awan Megah Sdn Bhd akibat kegagalan menyiapkan projek, apabila wang RM72.5 juta itu boleh digunakan untuk menampung kos pembinaan Puspahanas?

3. Kenapakah Kementerian Pertahanan tidak menggugurkan Awan Megah Sdn Bhd dari projek ini apabila sudah terbukti ia tidak mempunyai kemampuan dan kepakaran untuk melaksanakannya sehingga mengakibatkan kelewatan sedemikian rupa?

Perkara-perkara ini menguatkan lagi syak wasangka bahawa keputusan membayar RM160 juta kepada Astacanggih Sdn Bhd dan Awan Megah Sdn Bhd bukanlah berasaskan pertimbangan komersil tetapi bermotif politik untuk menutup mulut Deepak Jaikishen dan Raja Ropiaah Raja Abdullah.

Satu laporan SPRM terhadap Dato’ Seri Najib Tun Razak sedang dibuat oleh Sdr Fariz Musa berhubung perkara ini pada jam 11 pagi di SPRM Shah Alam.

RAFIZI RAMLI
PENGARAH STRATEGI KEADILAN
9 JANUARI 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.