Akuan Bersumpah Pengisytiharan Harta

Saya, MOHD RAFIZI BIN RAMLI (No kad pengenalan: XXXXXX-XX-XXXX) yang beralamat di [XXXXXXXXXXX] dengan ini membuat akuan berkanun mengikut Akta Akuan Berkanun 1960 bagi tujuan mengisytiharkan harta saya sebagai seorang yang berminat menjadi calon bagi Pilihan Raya Umum ke 15. Akuan bersumpah ini di buat sejajar dengan sebahagian dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh Parti Keadilan Rakyat sebagai calon bertanding di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat.

Oleh itu, saya dengan ini mengisytiharkan perkara-perkara berikut:   

  1. Saya adalah calon Ahli Parlimen Pandan (P100) Pilihan Raya Umum ke 15.
  2. Saya sudah berumah tangga dan mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang berumur sembilan (9) tahun.
  3. Sepanjang masa saya berkhidmat sebagai Ahli Parlimen (penggal 2013 – 2018), saya tidak pernah menyalahgunakan kuasa saya untuk memperkayakan diri saya, isteri saya, anak saya atau mana-mana ahli keluarga saya. Saya tidak pernah memegang jawatan awam lain selain dari menjadi Ahli Parlimen (penggal 2013 – 2018).
  4. Jumlah nilai aset bersih saya pada 31 hari bulan Oktober 2022 adalah dianggarkan sebanyak RM 18,851,350. Senarai harta, hutang, pendapatan dan perbelanjaan saya terkandung di dalam Lampiran 1.
  5. Kesemua anggaran yang terkandung di dalam pengisytiharan ini di buat dengan usaha terbaik dan berdasarkan dokumen, rekod dan/atau ingatan saya. Semua aset yang diberi nilai pasaran terkini adalah berdasarkan anggaran terbaik saya.

Saya dengan ini mengesahkan kesemua kenyataan di atas serta maklumat di dalam Lampiran 1 adalah pengisytiharan harta, hutang, pendapatan dan perbelanjaan saya. Saya membuat akuan ini dengan percaya bahawa akuan ini benar dan mengikut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan sesungguhnya                                )

diakui oleh saya, MOHD RAFIZI BIN RAMLI         )

di Sungai Besi, Kuala Lumpur                                )

pada 2 November 2022                                         )

Di hadapan saya

3 thoughts on “Akuan Bersumpah Pengisytiharan Harta”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.