Timbalan Menteri Kewangan Mengesahkan Bahawa Pelaburan Kwsp Di Dalam 1MDB Berisiko Tinggi

Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Johari Abdul Ghani semalam menyatakan pendirian kerajaan bahawa pelaburan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di dalam 1MDB dianggap tidak membawa risiko kepada KWSP.

Alasan yang diberikan oleh beliau adalah seperti berikut:

1. Jumlah pelaburan KWSP di dalam 1MDB adalah kecil berbanding dana KWSP

2. 1MDB membayar kadar faedah (“coupon rate”) yang tinggi di atas pelaburan KWSP iaitu di antara 7.7% – 9.85% (pelaburan KWSP di dalam Jimah Energy Ventures) dan di antara 8.25% – 8.35% (pelaburan KWSP di dalam Panglima Power Sdn Bhd)

Timbalan Menteri Kewangan sebenarnya tidak sedar bahawa jawapan beliau itu secara langsung mengesahkan bahawa pelaburan KWSP di dalam 1MDB sebenarnya mempunyai risiko tinggi.

Pertamanya, jumlah pelaburan KWSP di dalam 1MDB bukannya kecil dan berjumlah RM1.72 bilion. Jumlah RM1.72 bilion adalah satu jumlah yang besar, apatah lagi bila dana ini adalah simpanan wang rakyat yang diuruskan oleh KWSP. Timbalan Menteri Kewangan sepatutnya tidak mengambil ringan sebarang urusniaga yang melibatkan simpanan wang rakyat tidak kiralah berapa jumlahnya. Dalam perkara ini, pelaburan KWSP di dalam 1MDB yang berjumlah RM1.72 bilion adalah cukup besar.

Keduanya, ukuran sama ada sesuatu pelaburan bon itu mempunyai risiko tinggi itu atau tidak bergantung kepada kadar faedah (“coupon rate”) yang perlu dibayar oleh peminjam (“bond issuer”) kepada pemegang bon (“bond holder”). Oleh itu, untuk menilai sama ada pelaburan KWSP di dalam bon 1MDB adalah berisiko tinggi atau tidak, kadar faedah yang tinggi dibayar oleh 1MDB kepada KWSP berbanding kadar faedah bon-bon lain adalah bukti pelaburan itu sebenarnya berisiko tinggi.

Kadar faedah (“coupon rate”) yang biasa dibayar oleh institusi kerajaan (termasuk GLC utama) selalunya tidak jauh bezanya dari kadar faedah (“coupon rate”) yang dibayar oleh kerajaan. Bon-bon kerajaan pada kadar semasa selalunya melibatkan kadar faedah (“coupon rate”) tidak melebihi 5%, maka bon institusi kerajaan (seperti 1MDB yang dimiliki kerajaan) sepatutnya tidak jauh berbeza dari 5%.

Jawapan Timbalan Menteri Kewangan semalam menunjukkan bon 1MDB yang dipegang oleh KWSP melibatkan kadar faedah (“coupon rate”) yang jauh lebih tinggi dari bon-bon institusi kerajaan sehingga mencecah dua kali ganda lebih tinggi (mencecah 9.85%). Kadar yang lebih tinggi sehingga mencecah dua kali ganda ini adalah tindakbalas pasaran kepada risiko pelaburan di dalam 1MDB yang menyebabkan pasaran menetapkan 1MDB membayar kadar faedah (“coupon rate”) yang lebih tinggi kerana risiko kewangan 1MDB.

Oleh yang demikian, saya mengulangi desakan saya sebelum ini bahawa KWSP dan semua badan kerajaan yang lain mengambil tindakan segera untuk melupuskan sebarang pegangan bon atau pelaburan di dalam 1MDB kerana risiko kewangan yang tinggi seperti yang diterjemahkan di dalam kadar faedah (“coupon rate”) yang tinggi.


RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.